Pemkot Tampa Sertifikat Lemah Aset 230
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 35 kali

Lemah aset pemkot sisane sing 700 dijatah rampung taun iki

Badan Pertanahan Na­-sional (BPN) ngetokake ser­-tifikat lemah aset Pemkot Su­rabaya kehe 230. Sertifi-kat iki dipasrahake pas ing Hari Agra­ria Nasional ing Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (25/9) kepung-kur. Ca­cah semono iku isih durung rampung kabeh, awit isih ana 700 asete pemkot sing isih durung duwe sertifikat.

“Taun iki dakjatah 700 le­mah aset pemkot ram­pung,” ujare Tri Rismaha­rini, Wali Ko­ta Surabaya. Dina iku Ris­ma nampa 230 sertifikat le­mah duweke pemkot. Penye­rahan ser­ti­fikasi kanthi sim­bolis dileksanakake langsung dening Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita. “Iki nembe sepisanan dhe­-we, pemkot tampa sertifikat se­mono akehe lan saregede­gan,” kandhane.

Taun iki pemkot pancen isih nduweni jatah 700 lemah aset sing arep diser-tifikatake. Nanging, syarat-syarate isih durung pepak. Mangkono uga karo anggarane. “Dadi, du­rung bisa langsung bareng ka­beh karo sing 230 lemah aset kasebut,” ujare.

Ewasamono, kemajuwan sertifikasi lemah asete pem­kot wis nuduhake perkemba­ngan. Saka udakara 6.000 lemah aset duweke pemkot, sing wis disertifikatake kehe ana 20 persen. “Nalika wiwi­tan aku njabat wali kota, le­mahe pemkot sing wis diser­tifikatake nembe rong per­sen,” kandhane Risma.

Risma nambahake, pe­hake ngarepake kabeh lemah duweke pemkot bisa duwe sertifikat. Tujuwane, kanggo njaga asete pemkot. Klawan mangkono, wis ora ana ma­neh lemah asete pemkot sing dumadakan disrobot wong liya. “Muga-muga klawan ana­ne tro-bosan anyar BPN iki ka­beh proses sertifikasi luwih ce­pet,” pratelane.

Sadurunge, kanggo ngu­rus sertifikasi lemah aset iki cukup angel lan mbutuhake wektu suwe. Sing dadi masa­lahe ora merga urusan dhu­wit. Nanging uga kudu ana bukti-bukti sing cukup engga ne-kakake saksi. Saiki kanggo ngurus kasebut cukup diwa-kili tandha tangan nganggo ma­terai. “Saiki cukup aku sing nandhatangani,” tan-dhese Risma.

Kakanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita mratelakake, slaras karo pituduhe presi­den, BPN dijatah kudu ngram­pungake sertifikat lemah lu­wih akeh maneh. Ora mung sertifikat lemah duweke war­ga, nanging uga aset peme­rintah daerah. Mula iku, ang­gone ngurus sertifikat lemah digampangake. “Sertifikat asete pemkot dakrampung­ake kehe 230. Iki klebu akeh lan nembe sepisan iki du­madi,” tandhese.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Su­rabaya, Maria Theresia Eka­wati Rahayu nerangake, 230 lemah asete pemkot sing wis disertifikasi kasebut mujud­ake jalan luar lingkar barat (JLLB) lan Taman Bambu Run­cing. “Taun iki munjer kanggo JLLB,” kandhane.

Rahayu nambahake, ang­garan sertifikasi lemah taun iki kehe mung Rp 5 miliyar. Mula saka iku, bakal ana tam­bahan ing perubahan angga­ran keuangan (PAK) pengaji Rp 20 miliyar. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?