Pemkot Tampa Sertifikat Lemah Aset 230
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 43 kali

Lemah aset pemkot sisane sing 700 dijatah rampung taun iki

Badan Pertanahan Na­-sional (BPN) ngetokake ser­-tifikat lemah aset Pemkot Su­rabaya kehe 230. Sertifi-kat iki dipasrahake pas ing Hari Agra­ria Nasional ing Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (25/9) kepung-kur. Ca­cah semono iku isih durung rampung kabeh, awit isih ana 700 asete pemkot sing isih durung duwe sertifikat.

“Taun iki dakjatah 700 le­mah aset pemkot ram­pung,” ujare Tri Rismaha­rini, Wali Ko­ta Surabaya. Dina iku Ris­ma nampa 230 sertifikat le­mah duweke pemkot. Penye­rahan ser­ti­fikasi kanthi sim­bolis dileksanakake langsung dening Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita. “Iki nembe sepisanan dhe­-we, pemkot tampa sertifikat se­mono akehe lan saregede­gan,” kandhane.

Taun iki pemkot pancen isih nduweni jatah 700 lemah aset sing arep diser-tifikatake. Nanging, syarat-syarate isih durung pepak. Mangkono uga karo anggarane. “Dadi, du­rung bisa langsung bareng ka­beh karo sing 230 lemah aset kasebut,” ujare.

Ewasamono, kemajuwan sertifikasi lemah asete pem­kot wis nuduhake perkemba­ngan. Saka udakara 6.000 lemah aset duweke pemkot, sing wis disertifikatake kehe ana 20 persen. “Nalika wiwi­tan aku njabat wali kota, le­mahe pemkot sing wis diser­tifikatake nembe rong per­sen,” kandhane Risma.

Risma nambahake, pe­hake ngarepake kabeh lemah duweke pemkot bisa duwe sertifikat. Tujuwane, kanggo njaga asete pemkot. Klawan mangkono, wis ora ana ma­neh lemah asete pemkot sing dumadakan disrobot wong liya. “Muga-muga klawan ana­ne tro-bosan anyar BPN iki ka­beh proses sertifikasi luwih ce­pet,” pratelane.

Sadurunge, kanggo ngu­rus sertifikasi lemah aset iki cukup angel lan mbutuhake wektu suwe. Sing dadi masa­lahe ora merga urusan dhu­wit. Nanging uga kudu ana bukti-bukti sing cukup engga ne-kakake saksi. Saiki kanggo ngurus kasebut cukup diwa-kili tandha tangan nganggo ma­terai. “Saiki cukup aku sing nandhatangani,” tan-dhese Risma.

Kakanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita mratelakake, slaras karo pituduhe presi­den, BPN dijatah kudu ngram­pungake sertifikat lemah lu­wih akeh maneh. Ora mung sertifikat lemah duweke war­ga, nanging uga aset peme­rintah daerah. Mula iku, ang­gone ngurus sertifikat lemah digampangake. “Sertifikat asete pemkot dakrampung­ake kehe 230. Iki klebu akeh lan nembe sepisan iki du­madi,” tandhese.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Su­rabaya, Maria Theresia Eka­wati Rahayu nerangake, 230 lemah asete pemkot sing wis disertifikasi kasebut mujud­ake jalan luar lingkar barat (JLLB) lan Taman Bambu Run­cing. “Taun iki munjer kanggo JLLB,” kandhane.

Rahayu nambahake, ang­garan sertifikasi lemah taun iki kehe mung Rp 5 miliyar. Mula saka iku, bakal ana tam­bahan ing perubahan angga­ran keuangan (PAK) pengaji Rp 20 miliyar. (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…