Pil PCC Siyap Diiderake ing Saindenging Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 53 kali

Tim  gabungan  kapolisen  kasil mbeslah obat Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol (PCC), Selasa (19/9) parak esuk ing Surabaya, kehe 1,28 yuta. Yutan obat iki dinuga arep dii­derake menyang sadhengah wilayah ing Indonesia.

“Kejaba ing Jawa, bisa dadi obat iki bakal diiderake menyang sawatara wila­yah ing Kalimantan lan Sulawesi,” kan­dhane Direktur IV Tindak Pidana Narko­tika, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Da­niyanto, sing mimpin penggrebegan omah ing Wisma Permai Timur 1/24, Mulyorejo, Surabaya. Omah iku duweke ibu Indawati sing dikontrak lan dipanggoni Haryoko Setiawan (42). Keterangane, sing ngon­trak omah iku bose Haryoko.

Adhedhasar pangwasane wartawan sing melu operasi penggrebegan, yutan pil iku diwadhahi karung 50. Ing omah iki, dinuga durjanane arep mbungkusi pil PCC kasebut sadurunge diiderake.

Yutan pil kuwi akhire kasil diamanake dening Mabes Polri lan digawa menyang Jakarta, mangkono uga Haryoko. Na­nging, engga pawarta iki diunggahake ce­tak Haryoko durung ditetepake minangka tersangka. Marang pulisi Haryoko ngan­dhakake pil PCC iku dudu duweke, na­nging duweke bose.

 

Ora nate srawung

Haryoko manggoni omah iku nembe rong taun. Dheweke mujudake warga Ke­dung Mangu Selatan, Sidotopo Wetan, Surabaya. Dheweke urip karo bojone Lilis Wulandari (43). Nalika sepisanan dhewe mlebu omah iku, marang Ketua RT 06/RW 5 Kelurahan/Kecamatan Mulyorejo, I Bagus Nyoman Sujana, Haryoko ngaku nyambutgawe ing sawijining perusahaan swasta. Dheweke manggon omah Wisma Permai iku merga saka kongkonane pim­pinan ing panggonan kerjane.

Manut Sujana, sasuwene manggoni omah nomer 24 kasebut, Haryoko ora na­te srawung karo tangga teparone. Ana acara-acara kampung uga ora nate teka, malah kanggo iuran acara 17 Agustus, Sujana kandha kudu nekani omah lan nja­luk sumbangan.

“Bisa dikandhakake ora nate srawung karo warga ngenggon. Yen aku ketemu, sok dakaruh-aruhi. Yen karo aku dheweke tepung, nanging karo warga liyane ora,” kandhane Sujana ing omahe, Wisma Per­mai I, mentas iki.

Manut Sujana, penggrebegan ditin­dakake wiwit jam 01.00 engga ngarepake Subuh jam 04.00. Ing penggrebegan iki ora ana pulisi sing nganggo sragam dhi­nes. Ana uga petugas saka BNNP Jawa Timur.

“Aku melu ngetutake lan nekseni peng­grebegan. Aku ora ngerti yen omah iku (omah kontrakane Haryoko Setiawan) kang­go nyimpen pil PCC,” ujare Sujana.

Sasuwene melu penggrebegan, tam­bahe Sujana, dheweke weruh puluhan karung numpuk ing ruwang tengah lan mburi omah sing dipanggoni Haryoko. Petugas uga kober mbukak isi karung. “Aku melu ndeleng, isine pancen pil. Aku dhewe ora ngerti pil jinis apa,” blakane Su­jana.

Sawise dianakake papriksan, petugas nembe ngandhani yen cacahe pil sing di­simpen njero karung mau gunggunge ana 1,28 yuta iji.

Sanajan omahe Sujana karo omah sing dipanggoni Haryoko winatesan omah loro, dheweke ora ngerti kegiyatan sing di­tindakake Haryoko. Apamaneh omahe kanggo nyimpen yutan pil PCC.

“Kulinane Haryoko numpak mobil boks. Mobil iku metune wayah esuk, lan bali maneh nalika wengi.

Siswanto, salah sawijining petugas keamanan ing perumanan Wisma Permai I iki kandha uga ora weruh kegiyatane Haryoko. Siswanto kandha kulinane mlebu metu migunakake mobil boks.

“Aku dhewe nalika pulisi nindakake penggrebegan lagi ora dhines, jalaran aku mlebu Selasa esuk. Nembe Selasa esuk iku omah nomer 24 lan omahe pak RT (Sujana) ditekani petugas Polrestabes Surabaya lan Polsek Mulyorejo.

 

Pengembangan saka Cimahi

Saiki omah cet putih lan lawang pager soklat iku wis di-police line. Dene plata­rane katon reged. Uwuh godhong garing pating slebar.

“Sawise digrebeg Bares­krim Polri, lawang omah iku langsung di­wenehi police line,” kandhane Sujana.

Adhedhasar katrangane Eko Daniyan­to, penggrebegan iki mujudake pengem­bangan kasus saka penggrebegan pabrik PCC ing Cimahi, Jawa Barat, Senin (18/9). “Sing ing Surabaya minangka pe­ngembangan kasus ing Cimahi,” tandhese Eko.

Perlu kawuningan, sadurunge pulisi wis kasil nggrebeg sawijining pabrik kang dinuga gawe obat jinis PCC ing Jalan Ki­hapit Timur 141, RT 09/RW 20 Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Selatan, Jawa Barat.

Ing operasi iki, pulisi kasil mbeslah sakehing barang bukti kang dinuga bahan kanggo ngracik pil PCC.

Minangka bacute operasi iku, pulisi banjur ngembangake perkara kasebut me­nyang Surabaya. Ora mung obat-obatan, ing panggonan iki uga ana sa­perangan plastik kang dinuga minangka bahan kanggo wadhah PCC.

Pil PCC narik kawigatene masyarakat sawise nyebabake puluhan murid ing Ken­dari, Sulawesi Tenggara padha klenger lan kudu dirawat ing rumah sakit, lan malah ing antarane ana sing tilar donya.

Kejaba iku, merga ngandhut Carisoprodol, obat iki satemene wis ora oleh (dilarang) diiderake dening Badan  Pe­ngawas Obat dan Makanan (BPOM) wiwit taun 2013 kepungkur.

Mula saka iku, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mrentahake jajaran ka­polisen daerah supaya ngawat-awati ube­nge obat jinis PCC ing wewengkone dhe­we-dhewe.

“Bapak Kapolri uga wis mrentahake marang kabeh Mapolda supaya ngontrol ing sekabehing wewengkon ing Indonesia ing ngendi wae ubenge PCC iki,” ujare Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wa­sisto ing Jakarta, Senin (18/9) kepungkur.

Saliyane Polri, Kementerian Kese­hatan lan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) uga bakal nitipriksa gudhang-gudhang sing disujanani nyim­pen bahan obat kanggo ngracik PCC.

Kiriman saka Purwokerto

Sawatara iku, Tim Bareskrim Polri Di­rektorat Tindak Pidana Narkotika kasil miyak komplotan ubenge obat PCC. Obat larangan golongan G iki wis niwasake kurban loro ing Kendari dhek sawatara minggu kepungkur.

Wakil Direktur Ditipid Narkoba Ba­reskrim Polri, Kombes John Turman Pan­jaitan ngandhakake, asil penggrebegan pabrik gawe pil PCC ing Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (19/9) awan mujudake asil pengembangan saka rong kasus sa­durunge.

Nalika Senin (18/9) Bareskrim Polri nangkep sing jaga gudhang nyimpen ba­han kanggo gawe pil PCC ing Leuwigajah, Cimahi Jawa Barat.

Kurang saka 24 jam, Bareskrim bali miyak gudhang sing ngemas pil PCC ing Perumahan Wisma Permai 1/24, Mulyo­rejo, Surabaya kasebut.

“Dadi lakune, saka Cimahi iku arupa bahan baku, dikirim menyang Purwokerto kanggo dicithak dadi pil, nembe dikirim menyang Surabaya kanggo dikemas (di­bungkusi) lan dikirimake menyang wila­yah etanan,” kandhane Turman.

Kaya kang wis diwartakake, pabrik gawe pil PCC kang diwiyak ana ing sawi­jining Ruko ing Jalan Raya Baturraden 182-184, RT 2/RW 1 Kelurahan Pa­buaran, Kecamatan  Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah.

Bareng karo Polres Banyumas, Ba­reskrim mbeslah mesin kanggo gawe pil PCC, bahan baku, mesisan atusan ewu pil PCC sing siyap diiderake.

“Kekuwatan produksine pabrik iki sewengi bisa atusan ewu iji. Mesine ge­dhe lan alat pengeringe ana 60 unit,” kandhane.

Saliyane barang bukti ing panggonan pabrik, pulisi uga nyidhuk tersangka loro, yaiku BP lan L, warga Bandung. Saka ka­trangane tangga teparo kono, pabrik iku wis operasi wiwit nem sasi kepungkur.

“Kanggo nylimurake petugas, dhe­weke sakloron ethok-ethok bukak usaha adol banyu isi ulang,” jlentrehe.

Pabrik gawe pil PCC iku mujudake bangunan loteng loro, telung ruwangan kanggo kamar produksi. Kabeh ruwangan produksi iku dilapisi utawa dirangkepi kar­pet kanggo ngredham suwara supaya ora krungu saka njaba yen pas wayahe nyi­thak lan nggaringake pil PCC.

n (Tim)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)