LSW 40 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 16 kali

Maneh: Tembung Dirgahayu

Seratane Sdl. Tugu W. Magelang ing Rubrik LSW PS No. 34 pancen bener. Ana ing KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Depdikbud RI-1988 kaca 207 sisih tengen ngisor katulis: dirgahayu berumur panjang, biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya, panjang umur, Dirgahayu Republik Indonesia. Malah ing KAMUS BAHASA INDONESIA Balai Pustaka-1976 kaca 253 sisih kiwa ngisor katulis: dirgahayu (mudah-mudahan) berumur panjang, hidup lan tembung dirgahayu iku kapratelakake minangka istilah sastra lama.

Yen panemuku manawa mengeti HUT Kemerdekaan sing bener iya nganggo tembung SELAMAT, kaya dene yen ngucapake Selamat Ulang Taun marang kanca. Dene yen nganggo tembung DIRGAHAYU iya cukup DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA. Ora perlu tembung Hari Ulang Tahun lan ke 72,73,74 lan sapiturute.

Sabanjure panganggone tembung kang luput (amarga pancen durung paham), prayogane iya dibenerake. Ora sing luput dianggep bener nanging dibenerake, upamane liwat sekolahan-sekolahan. Guru Bahasa Indonesia mesthine luwih mumpuni.

Ing wasana salam kagem kabeh sutresna PS, matur nuwun.  (Sri Suyatno  —  Jl. Mawar II/27 Demak)

 

 

Novel Basa Jawi Babaran Enggal

Sampun terbit Novel Basa Jawi babaran enggal (Agustus 2017) karyanipun Tiwiek SA sesirah:

1. SUMI. (21x14,5) Cm, 152 kaca.

2. SREPEG  TLUTUR (21x14,5)cm, 192 kaca. Gandheng kacithak

 winates, pramila sutresna Panjebar Semangat ingkang ngersakaken mundhut prayogi enggal pesen lumantar alamat ing ngandhap punika. Nuwun. (Suwignyo Adi, Karangtalun RT 04/RW 03 Kalidawir   —Tulungagung-HP. 081-735947033  —  081-331142399)

 

 

Rubrik Jula-Juli

Maca PS 37/2016, aku nemokake rubrik Jula-Juli ing rerangken ambal warsa PS kang kaping 84. Aku pancen kalebu pamaos PS sing seneng karo rubrik mau, sing jaman taun 1960 an ditulis dening suwargi Imam Soepardi.

Aku seneng banget yen sateruse PS kersa ngemot rubrik mau, senajan ora saben terbit dimuat, saora-orane patang minggu sepisan. Matur nuwun. (Suwantoro – Yogyakarta)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane