01 - 07 Oktober 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 18 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Akeh sing mongkog lan percaya marang panjenengan. Aja lena amarga pangalembana. Rejeki lancar, sanadyan ana wae butuh da­dakan nanging bisa dicukupi. Jaga kasarasan, amarga badan lagi gampang lelara. Asmara: yen pasangan dipercaya, malah bisa luwih tresna.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Bakale uwal saka sakehing perkara, yen gelem konsentrasi lan tumindak kanthi mantep. Sregep ndedonga lan tirakat, amrih tentrem lan antuk pituduh Gusti. Butuhe akeh, nanging rejeki lancar. Kasara-san badan apik. Asmara: tetembungane sing alus amrih ora dadi regejegan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki sakehing perkara sumingkir, saengga kahanan krasa tentrem. Emane, sakehing pakaryan isih katungka. Bos isih aweh kalodhangan, mula aja nganti digawe gela. Aja brah-breh, eling butuhe isih akeh. Asmara: aja gampang percaya marang omongan lamis.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Masalahe isih wae ngetutake. Sing sabar lan tansah ngupaya amrih bisa kaluwar. Aja nganti blaka bab kang wadi, uga rancangan-rancangan panjenengan. Sing sabar anggone ngadhepi pasulayan dalah wong-wong kang beda panemu. Tansah waspada.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja udreg bab barang sepele. Coba dipetung selaras karo kasunya­tane. Wong kang simpati bakal mbiyantu, nulung, lan bisa makarya bareng. Gaweya prajanjen kang wicaksana. Aja nganti ana dredah ing tembe mburi. Kasarasane badan dijaga kanthi olah raga sing ajeg.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Tetep optimistis, amarga saben perkara mesthi ana carane kanggo ngrampungake. Rancangan anyar bisa ditindakake. Yen gelem nggolek saweneh sumber rejeki, bakal kecukupan. Kena spekulasi nanging aja nindakake kongsi. Asmara: sing sareh, emosine dikendhaleni.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Aja mencla-mencle. Olehe janji lan tumindak sing trep. Isih ana kang simpati marang panjenengan lan bakal nawani obyekan kang nyenengake. Yen panjenengan sanggup, bisa antuk bebathen akeh. Asmara: karepe njupuk atine, nanging ora kepeneran.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Lintang kabegjan sumunar. Kalodhangan becik iki aja nganti dilir­wakake. Percaya marang rancangan panjenengan dhewe. Aja kapilut omongan lamis lan esem manis. Kasarasane badan dijaga amrih tetep bregas. Asmara: aja gampang cubriya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Wis wiwit katon dalan kanggo antuk asil. Undhakna greget kanggo terus ngrembaka, jembarna pasrawungan. Aja gampang kedher dening saingan kang katon luwih rame. Yen ulet, sabar, lan mantep, bakale bisa mrantasi sakabehe. Asmara: aja gampang cubriya.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sanadyan durung bisa antuk bebathen gedhe, mangsa krisis wis kliwat. Mbaka siji masalah panjenengan bisa dirampungake. Asma panjenengan uga dikurmati. Wetokna sakabeh kabisan panjene­ngan. Aja isin, rangu-rangu, lan wedi. Iki wayahe nindakake rancangan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Saben perkara mesthi ana sababe, lan bakal ana cara kanggo ngrampungake. Pikirane sing wening. Aja rangu-rangu ngandhar­ake idhe lan kreativitas marang bos. Rejeki kudu dikemonah kanthi luwih becik. Kasarasan badan apik. Asmara: emosine dikedhaleni.

SAGITARIUS (23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki bakal ana reridhu sing njalari mangkel. Nanging kudu sabar. Eling, amrih pepenginan kagayuh, butuh upaya. Rejeki lancar, selaras karo butuhe. Kasarasan badan apik, pakulinan ngombe wedang putih diterusake. Asmara: ana perkara cilik, dirembug sing becik.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)