Njaga Kasarasan Jantung Klawan Ajeg Nindakake Pasa Sunnah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 135 kali

Penyakit jantung mujudake salah sijine penyakit sing kerep kita rungu kedadeyane ing tengah ma­syara­kat. Penyakit jantung iku dhewe disu­murupi minangka penyakit sing ma­teni nomer siji sa-donya. Meh kabeh ne­ga­ra sa-donya, ngandhakake yen kasus pe­nyakit jantung mujudake penyakit sing paling akeh mateni manungsa. Sate­mene, penyakit jantung iku disebabake merga sel-sel jantung mati, saengga nda­dekake kiriman getih menyang jan­tung mandheg. Kejaba iku bisa disebab­ake merga anane panyumpelan pembu­luh darah sing nuju menyang jantung.

Manut dr Jetty Sedyawan Sp.JP (K) saka Yayasan Jantung Indonesia, umume ciri penyakit jantung bisa dide­leng saka muncule tandha wiwitan kaya ing ngisor iki:

Nyeri dhadha. Iki merga otot lan jan­tung ora antuk kiriman oksigen lan getih sing cukup lan ndadekake jantung kase­but krasa nyeri.

Kringeten. Ngetokake kringet ka­mangka kita ora lagi nindakake kegiyat­an. Biyasane dlamakan tangan kerep nge­tokake kringet.

Kesel banget. Krasa kesel uga bisa dadi tandha wiwitan anane penyakit jan­tung, kamangka kita ora nindakake kegi­yatan fisik sing abot.

Sesak napas. Merga kontraksi otot jantung sing ora normal akibate bisa me­nyang paru-paru, saengga ambegan kita seseg.

Jantung dheg-dhegen. Jantung sing dheg-dhegan banter banget tanpa sebab rasane kaya rampung mlayu bisa dise­bab­ake merga tandha anane penyakit jantung.

Sumelang. Wong sing dipencloki rasa sumelang (kuwatir) biyasane mikirake ka­hanan awake ngenani penyakit kase­but luwih becik kita tenangake dhiri kita merga rasa sumelang iku malah bakal ngganggu cara kerjane jantung kita.

Mumet/ngelu. Tandha wiwitan pe­nyakit jantung iki biyasane nglarani ba­nget. Iki dumadi merga iline getih me­nyang uteg keganggu lan ora normal.

Napsu mangan kurang. Salah siji titikan saka penyakit jantung yaiku sing lara kurang duwe napsu mangan, lan adate disartani muneg lan mutah-mutah.

Abuh. Yen perangane badan ana sing abuh tanpa sebab, kita kudu ngati-ati, lan enggal konsultasi karo dokter.

Dokter Jetty Sedyawan Sp.JP (K) nandhesake yen tandha-tandha penyakit jantung ing ndhuwur mujudake ciri-ciri umume, dudu ciri-ciri khusus. Sebab penyakit jantung sing ditandhang saben uwong tamtu uga beda-beda sacara kasus lan sing dadi sebabe. Saengga ciri-cirine saben uwong uga ora padha.

Jalaran wis dikandhakake minangka penyakit kang gawe pati nomer siji ing donya, tamtu wajib mungguhing kita kabeh  supaya tansah njaga lan ngrumat kesehatan jantung sarta njaga pola urip sehat setimbang. Sebab, akeh panaliten wis  ngandhakake yen akeh-akehe kasus penyakit jantung sing nyerang pawongan disebabake lageyane urip ora sehat kaya­dene pakulinan ngrokok, memangan panganan sing akeh kandhutan koles­terole, kurang dhahar woh-wohan lan sayur, kurang obah lan arang nindakake olahraga, kerep begadhang (lek-lekan bengi), kurang ngaso lan sapanungga­lane.

Kejaba njaga carane urip sehat, pra­nyata Allah SWT lan Rasulullah SAW wis mulangake sawijining ibadah mbruwah pahala sing dening para ilmuwan diang­gep bisa ngedohake kita saka resiko penyakit jantung. Ya, ibadah pasa bisa da­di salah siji cara “therapy” sing nda­yani kanggo ngrumat lan njaga kasa­rasane jantung. Saliyane pasa Rama­dhan, ajeg nindakake pasa sunnah pra­nyata uga apik banget kanggone kasa­rasane badan kita utamane kesehatane jantung kita.

Wondene pasa sunnah sing ajeg di­tindakake lan dituladhanake dening Rasulullah yaiku:

Pasa 9 ndina dina wiwitan ing sasi Dzul­hijah sarta pasa Arafah. Yaiku pasa sunnah sing dikerjakake ing dina ka 9 sasi Dzulhijah tumrap dheweke sing ora ngleksanakake ibadah haji.

Pasa Asyura. Yaiku pasa sunnah sing dikerjakake nalika tanggal 10 sasi Mu­haram.

Pasa Syawal. Pasa sunnah suwene 6 ndina ing sasi Syawal becik dikerjakake kanthi urut apadene pisah-pisah.

Pasa Senin- Kemis. Pasa paling kerep ditindakake dening Rasulullah SAW

Pasa Sya’ban. Pasa sunnah iki dilek­sa­nakake nalika sasi Sya’ban becik iku sedina utawa malah sesasi wutuh sasu­wene sasi Sya’ban.

Pasa 3 dina ing saben tengahe sasi. Pasa sunnah sing dileksanakake ajeg saben sasi ing tanggal 13,14, lan 15. Sar­ta pasa-pasa sunnah liyane.

Pasa sunnah sing ditindakake kanthi ajeg saguh aweh owah-owahan hebat marang lageyane uripe pawongan sebab ing kahanan nindakake pasa, kahanan kita tansah nahan hawa napsu klebu ha­wa napsu memangan lan nginum sing kurang nyehatake. Pasa uga wis akeh ditaliti dening ilmuwan minangka cara detoksifikasi  kanthi apik mbuwang racun ing iline getih lan ngrumat kasarasane badan utamane jantung. (B/Al-Kahfi)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…