Wisata Syariah ing Banda Aceh (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 55 kali

Swasana mengkono mau, mula turis ana Aceh akeh-akehe saka negara Asean mligine Malaysia. Turis saka negara-negara Eropa ora patiya akeh. La kepriye, wong turis saka Eropa apa China, Jepang rak ya beda agamane. Semono uga budayane. Umapane sandhang nganggo ya sakepanake, ora brukut kaya aturan syariah. Sangertiku turis Eropa yen menyang Aceh akeh kang banjur nyebrang menyang Sabang. Saperlu nikmati pantai lan taman laute.

Kang akeh banget turis saka Malaysia. Kejaba cedhak, Malaysia budayane rak ya ora adoh bedane wong ya rumpun Melayu. Semono uga masakane ora akeh bedane. Yen para maos tindak Malaysia ora bakal kangelan yen arep golek mangan kang cocog. Wong ya masakan Melayu ora beda adoh karo rasa kang saben dina kita rasakake saben ndina. Manut pengalamanku lunga menyang Malaysia ora perlu was sumelang. Uga yen arep mangan sing halal, uga ora perlu was sumelang. Dijamin ora kangelan. Beda yen menyang Jepang, Korea utawa Eropa apa Amerika kudu milih kanthi premana.  

Akehe turis saka Malaysia mau kebukten, rikala aku mlaku-mlaku menyang PLTD apung utawa kapal disel apung kang keseret tsunami taun 2004 dohe wae watara 5 Km saka panggonan sakawit. Ya ana obyek wisata iki aku ketemu turis saka Malaysia. Kapal kang bobote wae 2.600 ton lan dawane 63 meter mau bisa keseret semono dohe, bisa para maos bayangake gedhene tsunami mau. Mula ora nggumunake yen saiki banjur dadi tempat wisata kang rame. Kaya-kaya durung menyang Aceh yen durung menyang kapal disel apung mau.

Mligine wisatawan manca saka Malaysia akeh kang teka ndeleng monumen kapal apung mau. Pas aku mrono, wisatawan saka Malaysia mau tibane saka Penang. Olehku ngerti saka Penang, amarga daktakoni asale. Kandhane ana rong bis rombongan saka Malaysia mau. Mula obyek mau prasasat dikebaki turis saka Malaysia. Basa Melayu kang khas kae keprungu ana ngendi-endi. Angka statistik kok banjur cundhuk karo kang daksipati mau. Catetan statistik, wisman (wisatawan manca negara) ing wulan Januari 2017 kecathet 2.528 wisman. Saka wisman semono mau saka Malaysia 1.979. Dadi udakara 75% turis ana Aceh paling akeh kebukten pancen saka Malaysia.

Daya tarik kapal apung mau pancen gedhe banget. Yen aku menyang Aceh mesthi ditakoni dening kanca saka Aceh, wis menyang monument PLTD Apung apa durung. Iku rak ya nggambarake monumen mau wis dadi ikon banda Aceh.  Sejene dadi monument tsunami manut panemuku uga dadi seksi gedhene tsunami. Kapal kang gedhene semono mau bisa dipindhah dening tsunami nganti semono dohe. Saliyane iku, monumen mau saiki wis layak dadi jujugan wisman. Sejene wis ditata lumayan becik uga katon asri lan wewengkon komplek wis omber. Ya jenenge saiki lagi jaman medsos, kabeh wisatawan kabeh mesthi padha selfie. Ora enom ora tua padha wae. Kabeh kaya-kaya ora gelem ketinggalan kesempatan kang dianggep langka mau. Semono uga aku heheheee.

Bubar saka monumen kapal apung mau, aku banjur menyang pelabuhan Ulee Lheue kang biyen rata kena tsunami. Saiki wis wiwit rame maneh, nanging durung rapet omah-omah kaya biyen. Malah rikala aku diajak lewat omah-omah mau, isih akeh banget lemah kang kosong. Kandhane lemah kang kosong mau, wis ora weruh maneh sapa ahli warise. Dadi ya dadi lemah kosong, njembrung. Sawise muter-muter ana desa kang paling cedhak pantai sawise tsunami, aku banjur menyang bangunan kanggo golek slamet yen ana Tsunami (Escape Building).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…