Mabrur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 14 kali

“Alhamdulillah dulur-dulur sing nindakna rukun Islam sing kalimia, munggah kaji ndhuk Mekah, wis padha mulih, wis kumpul barek keluargane maneh ndhuk tanah air. Muji syukur taun niki ritual haji sing ditindakna barek dulur muslim sajagad ndhuk Mekah purna gak onok sambekala napa-napa. Awak dhewe muk isok melu memuji, kaya dongane dulur sing  munggah kaji, ibadah hajine ditampa dening Gusti Allah, barek samulihe ndhuk tanah air isok dadi haji mabrur. Mergane gak onok ganjaran sing bakal ditam­pa barek haji mabrur kejabane muk suwargaNe Gusti Kang Maha Agung. Nek nontok gedhene ganjaran gae Haji Mabrur, awak dhewe niki terus terang dadi meri, meri kepengin ndang isok nyampurnakna rukun Islam. Awak dhewe yakin nek kepenginan niki wis kenceng, insyaallah bakal entuk ridhane Gusti isok nindakna haji,” omonge ning  Sumeh ndhuk bala-balane.

Cak Bedja mangsuli  “Gak muk sampeyan thok Ning sing kepengin enggal isok nindakna haji, awak dhewe niki ya wis kepengin nemen, awak dhewe ya wis nyelengi, insyaallah taun ngarep awek dhewe kate dhaftar, tampi mbok wektu tunggune cik su­wene, sampek sakitere taun telungpuluh limanan, ya muga-muga ae isih tetep diparingi kesehatan ba­rek rejeki sing barokah supayane engkuk isok nglunasi biaya hajine.”

“Lho Cak sampeyan nek duwe dhuwik cukup akeh, sampeyan kepengin budhal taun ngarep ya isok ae, Aku duwe dulur sing mari budhal haji, daftar langsung budhal, Cumak liwat perjalanan bisnis sing encene ya onok koordinatore, ya koyok haji plus tapi niki luwih larang maneh, perjalanane nggae paspor perjalanan bisnis, terus pesawate, ja transit ndhuk India, ndhuk Riyad, baru mlebu Mekah. Jare ya gak beda pe­layannane koyok haji plus nika. Cumak ya niku mbayare enteke meh sampek rongatus yuta. Soale gae pas­pore ae sampek sewidak yuta,” cak Ari nyauti.

Pak Lik Dur urun rembug  “Iya aku ya tau krungu niku, encene gae sing duwe dhuwik barek umur-umure wis sewidakan, cara koyok niku apik-apik ae, cumak nek awak dhewe nek dikon milih, ya melok sing diselenggarakna barek pemerintah, mergane jaminane jelas. Lha nek melok travel koyok ngono niku awak dhewe, encene wong kuna wedi nek onok masalah, sida gak budhal, dhuwik ilang pisan.Tapine gae sing dhuwike kandel ya gak kuwatir, paribasane nek kapusan, isih duwe dhuwik akeh, gak repot. Tapi nek awak-awak kelangan dhuwik semono niku mbok ya klenger.”

(Sing tansah nyadhong barokahE Gusti Allah: Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)