Pasugihan Budheng Dhingklang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 145 kali

Kahanan mangsa wektu iki pancen angel diramal. Jaman rusak, jaman bubrah, jaman sing wis nyebal saka garis. Mangsa ketiga, nyatane udane ora leren. Among tani kerepotan njumbuhake owah-owahaning mangsa. Bubar gadhu karepe nandur palawija. Se­bab karo ngenteni tibane udan sasi No­pember, isih cukup yen kanggo nuwekake jagung, dhele, timun, semangka lan sa­bangsane.

Seminggu winih disebar, lha kok udan nggrojog ora leren-leren. Jagung, dhele, ti­mun lan semangka keblebeg banyu. Arep nyulami sing anyar wedi menawa diplung­keri ula banyu. Akhire lemah ditogake ngang­gur, bera ora ngasilake apa-apa. Wong tani ngaplo. Ana sing nekad nandur pari maneh. Ning yen nandure ora kaya tangga kiwa-tengene adhakane diserang ama, tikus, manuk lan liyane.

Petani ora ngrasakake asile ngolah sa­wah-tegal. Pasar minangka panggonan dol tinuku asil bumi melu sepi. Sepine pasar nda­dekake aku sakanca petugas retribusi alias tukang nyuwek karcis malih kerepo­tan netepi target pendapatan asli daerah.

Ngubengi kanca-kanca bakul kanthi klambi, clana, sepatu teles kebes, najan wis payungan. Bakul-bakul padha nggrundel ditarik retribusi merga daga­ngane ora payu. Satemah retribusi ora ndang dibayarake, kepara diutang dhisik merga dagangane durung kepayon.

Angele dhuwit mlebu kas dhaerah nja­lari kepala dinas kang kawogan cuwa. Tun­dhone asring muring-muring merga target kang diwenehake bupati mlesed. Petu­gas nyuwek karcis kaya aku ngene iki katut during-uring.

“Mas, kok nglamun, ana apa?”

Aku njenggirat merga pun­dhakku dicablek saka mburi. Pak Ponijan, kanca nyuwek kar­cis, wis ana sandhingku tan­pa dakweruhi tekane.

“Mboten nglamun, Pak,” wangsulanku rada nggragap.

“Kok kaya wong linglung, ana apa?”

“Jawah ngaten niki rak nam­bahi mboten sekeca ing manah.”

“Ora oleh dhuwit maksu­de?”

“Lha nggih, ta Pak.”

“Kuwatir diundamana ju­ragan?”

“Lha nggih niku ingkang marahi senep, Pak”

“Halah, Mas, Mas. Ngono wae dipikir, nyante wae.”

“Njenengan saged, Pak. Menawi kula, sekedhik kema­won juragan gemremeng, dalunipun kebekta tilem je.”

“Ra sah ngono. Mundhak ndang tuwa, gampang nekakake penyakit. Anak buwah kaya awake dhewe iki wis lumrah menawa disrengeni juragan. Yen ora gelem digre­neng, becike sampeyan ganti dadi juragan wae. Setuju?”

Aku ora semaur. Taksaurana ya ora ana guna paedahe, wong pancen………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?