Warga Kedung Baruk Panen Lombok Urban Farming
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 94 kali

Pertanian dianggep wis adoh saka panguripane warga kutha. Nanging nyatane bab iku ora lu-maku mungguhing war-ga ing Kelurahan Ke-dung Baruk, Kecama-tan Rungkut, Sura-baya. Warga iki nge-cakake gagasan urban farming. Asile ngedap-edapi, mbruwah lan panenane gawe berkah.

 

Upaya ngembangake pro­duksi ing babagan pertanian tansah ditingkatake. Ing antara­ne liwat urban farming lan mu­pangatake winatesi lemah kla­wan nenandur sakehing tandu­ran kanggo nyukupi butuh pa­dinan.

Wali Kota Surabaya Tri Ris­maharini mratelakake bab iku ing sela-selaning kegiyatan panen lombok urban farming ing kebon lomboke RW 07 Kelurahan Ke­dung Baruk, Kecamatan Rung­kut, Surabaya, Rebo (13/9) ke­pungkur. “Lomboke mentheg-men­theg,” pratelane Risma-paraban akrabe Tri Rismaharini- nalika melu panen lombok urban farming kasebut.

Risma sajak gumun marang asil tanduran lombok iku. Tanpa gojag-gajeg, Risma ngundhuh lombok mbaka siji sing wernane ijo semu abang kasebut.

Urban farming mujudake ga­gasan tetanen utawa nenandur ing kebon ing wewengkon ku­tha. Adate, sing dimanfaatake yaiku lemah rupek ing laladan pedunu­ngane. Carane maneka warna. Wiwit media lemah eng­ga banyu.

Asil iku ndadekake kebone warga RW 07 mboyong juwara I ing lomba Surabaya Pedas. Ke­lurahan Semolowaru, Kecama­tan Sukolilo juwara II, lan Kelu­rahan Ujung, Kecamatan Se­mampir mboyong juwara III.

Lombok sing ditandur ing Kelurahan Kedung Baruk gedhe-gedhe lan seger-seger. Warga uga kasil manfaatake lemah sing suwe kosong lan ora kanggo. Sadurunge, warga RW 07 antuk jatah winih lombok saka program Surabaya Pedas kehe 350 winih siyap ditandur.

Eman yen winih lombok iki alum, dening warga banjur di­tandur ing lemah sing suwe mangkrag kasebut. Lemah iki satemene kanggo fasilitas umum. Nanging, ing kono sing ana mung pos satpam ambane 2x3 meter pesagi. Sisane ora kanggo apa-apa.

Udakara 85 persen saka  wi­nih lombok 350 ditandur thukul lemu-lemu. Suwene telung sasi lombok iki wis nuduhake asil kang nengsemake. Wiwit metu kem­bange. Ora nganti sesasi, kem­bang iku malih dadi woh lombok sing gedhe-gedhe. “Luwih ge­dhe tinimbang lombok sing didol ing pasar-pasar umume,” kan­dhane Ketua RW 07 Bramasta.

Panen wiwitan ngasilake lom­bok 6 kilogram. Asil kasebut dium rata marang warga kanggo di­konsumsi. Weruh asil iku, Bramas­ ta dalah warga saya giyat ang­gone nenandur. Slada kri­ting, to­mat, lan kates Kalifornia uga di­tandur. “Sanajan katese cilik, na­nging rasane legi banget,” ujare.

Warga banjur sarujuk gawe jadwal piket kanggo ngrumat kebon iku. Jadwale diisi pengurus RW, perangkat keamanan kam­pung, lan fasilitator lingkungan (fasling) Kelurahan Kedung Baruk. Saben wayah esuk lan sore tanduran iku disirami.

Bramasta percaya yen cara kasebut ndadekake lombok ing kapunge wohe akeh. Kejaba iku, nganggo rabuk kompos saka godhong-godhongan sing diju­pukake saka ngenggon sakiwa tengene. “Rabuk pabrik ya ana, nanging digunakake mung se­pisan,” jlentrehe Bramasta.

Manut Bramasta, ana sawi­jining bab maneh sing ndadek­ake tanduran iku uripe dadi se­ger. Awit warga anggone ngra­mut pancen tumemen banget, saengga tandurane lemu-lemu.

Ing kalodhangan iki priya umur 44 taun kasebut ngajap Kelurahan Kedung Baruk lan Kecamatan Rungkut bisa dadi percontohan mungguhing we­wengkon liyane. Bisa wae Ke­lurahan Kedung Baruk dadi lumbung lombok tumrap warga sa-Surabaya. “Iku gegayuhan sing kepengin diwujudake,” tan­dhese Bramasta mantep. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?