LSW 39 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 56 kali

Butuh Bantuwan

 

Aku duwe tangga nunggal desa/kelurahan, tapi wis seje kampung. uripe jan mesakake tenan katula-tula, sèkèng alias wong ora duwe. Asmane bapak X.

Dheweke manggon omah nunutan, sing kahanane nrenyuhake banget. Omahe wis rapuh, yen wayah udan talange bocor lambah lambah, mbanjiri ruwangan sak omah. Wis kena dipesthekake yen mangsa udan, saben bengi kulawargane pak X padha lek-lekan sawengi natas nguras banyu udan saka talang bocor. Kudune didandani, nanging sing kagungan omah cuweg merga sing nunut mau (bapak X) gratis alias ora bisa mbayar dhuwit kontrakan. Rèng lan usuke wis padha kropos saking suwene ora didandani. Dadi yen ana udan angin gendhènge padha mlorot marahi bocor. Wis pokoke mung kari nunggu ambruke wae.

Nanging semangate pak X mau jian gedhe banget, senajan wis yuswa sepuh, nanging yen diukur karo wong lumrah kayane ora ana kang bisa ngembari kegiyatane. Dheweke duwe kegiyatan sing mulya, kanggo masyarakat ing kampunge.

Yen sore bakda Maghrib pak X mau mulang Ngaji/maca Qur’an kanggo bocah-bocah umuran SD ing kampunge. Kajaba kuwi seminggu pisan saben dina Minggu esuk, isih duwe kegiyatan mulang olahraga beladhiri Pencaksilat kanggo bocah bocah cilik ing desane. Padhahal kabeh kegiyatan mau ora nampa bayar alias gratis.

Isih ana siji maneh gegayuhane pak X kang jumbuh klawan programe udyana PS. Yaiku kepengin mulang/ngajari sinau maca nulis basa Jawa lan adeg Perpustakaan kanggo sapa wae sing mbutuhake. Eman dene gegayuhane pak X kang becik mau, engga wanci iki durung bisa kawujudan.

Nalika aku sambang nyang omahe pak X, dheweke kandha paling ora butuh dhana Rp 20-an juta. Kanggo mugar omah sing dinunuti, adeg Perpustakaan lan tuku kacamata tulis Rp 800.000 gawe mulang ngaji Al-Qur’an. Sakjane dheweke pengin banget nyuwun bantuwane para Dermawan, mligine para pejabat sing kabeneran maos tulisan iki. Pramila kagem sing kersa ngulurke bantuwan bisa ngubengi alamat ngisor iki.

Bantuane para dhonatur mesthi bakal ngenthengake panandhange sarta njurung rencanane sing luhur iku.

Nuwun. (Eman Suwarto, Desa Tegalsari RT 011 RW 001, Kec. Kandeman, Kab. Batang 51261)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…