Wisata Syariah Ing Banda Aceh (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 41 kali

Saiki wis umum ana bank syariah, hotel syariah lan modhel-modhel syariah liyane. Nanging apa ana wisata syariah? Manut panemuku yen arep wisata sya­riah ya menyang Banda Aceh. Biyen Ban­da Aceh karan Kutaraja. Mula rikala aku isih kelas sekolah SR yen maca atla­se bulikku, jeneng Banda Aceh isih Kutaraja durung Banda Aceh. Wong ya pancen senengku biyen maca atlas karo mbayangake. Kutha-kutha ana ana atlas mau kaya ngapa ya kahanane. Pan­cen ya sabaku ibarate isih adoh sabane pitik. Mula kutha kang wis nate daweruhi rikala iku ya mung Madiun. Magetan mi­nangka ibukota Kabupaten wae durung nate weruh, senadyan Maospati desa ke­lahiranku klebu wewengkon kabupa­ten Magetan. Nanging amarga Madiun luwih cedhak lan kendaraan uga luwih gam­pang lan akeh, mula warga desaku luwih kenal Madiun tinimbang Magetan. Bareng aku wis dhewasa lan nyambut ga­we, alhamdulillah kok bisa menyang ngendi-endi. Malahan lunga minangka tu­gas nganti tekan njaban rangkah wis makaping-kaping.

Manut cathetan Sejarah, tibane Kuta­raja iku wiwit ana tanggal 24 Januari 1874 rikala Walanda kasil nguasani Aceh. Bareng Aceh mlebu wewengkon NKRI, wiwit tanggal 28 Desember 1962 diganti jeneng Banda Aceh. Wong ya Aceh karan Serambi Mekah, mula ora aneh yen agama Islam wis wiwit biyen dadi kaper­cayan masyarakat Aceh. Ma­lah Aceh minangka Daerah Istimewa, salah siji kang keistemewaane ya mung ana Aceh kang ngetrepake syariat Islam.

Amarga Aceh ngetrepake syraiat Islam, mula yen lungan utawa wisata ana ing Aceh bakal beda banget kaya yen wi­sata ana Bali, Yogya apa maneh Jakarta. Ana Bali, Yogya apa Jakarta para wisata­wan arep ngapa wae sumadya. Bisa diiba­ratake wiwit Swarga nganti neraka ana heheheee. Umpamane yen ana hotel arep pesen bir mesti ana. Arep lanang wadon bisa mlaku lan pakaian sakepenake ya ora apa-apa. Arep mangan apa wae ana lan saben wayah restoran mesti ana kang bukak.

Aja mbayangake yen wisata ana Aceh padha karo kutha-kutha mau. Um­pamane arep pesen bir umpamane, ya mesthi ora ana. Umpamane ana, olehe ngombe kudu sesingidan. Kaya olehe ngombe dislamurake kaya ngombe teh kae. Bir diseleh ana ceret lan dilebokake gelas kaya ngombe teh biasa. Ora ana kang wani ngombe ngadhep botol bir. Mengkono kandhane kanca-kanca olehe crita marang aku, amarga aku ora nyi­pati dhewe. Yen nganti kadenangan ya bakal ditangkep.

Semono uga yen arep mangan ora angger wektu restoran utawa warung bukak. Yen wayah sholat lan adzan ngu­mandang kabeh toko lan restoran kudu tutup. Kebeneran wektu iku sembah­yang Magrib jam 18.52, dadi kabeh toko lan restoran apa warung kopi tutup. Se­mono uga yen ngepasi sholat Jumat. La yen ana kang lagi mangan apa tuku ke­priye? Ya yen mangan ana njero kan­thi lawang tutupan. Sing agamane Islam banjur sholat jamaah ana mushola kang wis sumadya, apa sembahyang dhe­we-dhewe. Dene kang agamane sali­yane Islam ya tetep bisa blanja ana toko kang tutupan mau, lan bisa terus ngrahapi olehe mangan kang lagi mangan ing resto Aceh. Iku swasana ana ing Provinsi Aceh kang pancen ngetrepake syariat Islam.

La kepriye yen ana sing bandhel tetep buka umpamane. Bakal ana petugas sya­riah kang nganggo sragam werna coklat bakal menehi peringatan marang toko, warung kopi utawa restoran kang tetep bu­kak. La yen asring bandhel kepriye? De­ning pemerintah daerah bakal dijabel ijine. Lan toko, warung utawa restoran mau bakal tutup.  (Ana Candhake)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?