Rujak Sentul…
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 276 kali

Rujak Sentul…

 

SEDULURKU aran Mas K lan Mbak M, kang pidalem ing Tangerang durung suwe iki piknik menyang Yogyakarta bareng karo rombongan kulawarga papan makaryane. Sawise mrana-mrene ngendhangi papan-papan wisata, ing acara bebas Mbak M kepengin ngendhangi pasar Beringharjo. Arep golek klambi bathik kanggo oleh-oleh putrane. Jarene, mesisan karo “bernostalgia”. Wis sepuluh taun Mbak M ora mlebu pasar gedhe kang dumunung ing tengah kutha kasebut. Jer, mbak M apadene Mas K pancen asli wong Yogykarta.

Mas K jan-jane wegah diajak mlebu pasar, dheweke ora tlaten. Kurang sabar yen diajak garwane blanja menyang pasar utawa toko, pawadene, wong wadon nek tetuku barang mesthi riwil, njlimet, lan kakehan tetimbangan. Mlaku mrana-mrene mbandhing­ake rega barang siji lan sijine, ora wegah. Golek sing paling miring regane, pa­ribasane rega barang mung kacek “se-gelo” wae diluru.

Mula ing awan iku Mas K ora melu mle­bu pasar, mung trima mlaku-mlaku neng njaban pasar ndeleng-ndeleng swasana dalan ge­dhe ing sangarepe pasar. Ora masalah, mengko yen wis rampung blanja bisa komunikasi liwat HP. Jer, kekarone padha-padha nggawa HP. Udakara rong jam, Mbak M rampung anggone blanja. Sawetara, Mas K anggone mlaku-mlaku nganti tekan Ketandan, saelor wetane pasar Beringharjo.

“Mas, iki aku wis rampung. Sampeyan posisine neng ndi?” takone Mbak M liwat HP-ne.

“Oh ya…?! Iki aku nek pojok pasar, sisih lor-wetan”, ngono wangsulane Mas K cekak. HP-ne langsung ditutup, dhasare mono Mas K uwonge pancen menengan, ora sugih gunem. Diwangsuli ngono, ora nganggo mikir dawa. Mbak M langsung ngunclug tumuju lawang pasar ing sisih lor-wetan.

Suwalike, Mas K uga ora nganggo tetimbangan werna-werna langsung nginclig mlaku ngulon terus menggok ngidul. Njujug lawang pasar sing neng iring kulon lawang sing kulon iku pancen mujudake lawang utama. Pindhane omah, pasar Beringharjo mono madhep ngulon. Dene lawang sing lor-wetan minangka lawang mburi utawa lawang butulan.

Tekan kono Mas K thingak-thinguk nggoleki Mbak M, kok ora katon. Ditunggu nganti setengah jam kok ora njedhul-njedhul, banjur nelpun Mbak M. “Piye iki, jarene lehmu tetuku wis rampung?! Tak tunggu sakuwen-uwen kok ora teka-teka?” takone Mas K rada anyel.

“Lho, lha posisi sampeyan neng ndi? Iki aku ngenteni neng lawang iring lor-wetan, maaas…!”, ujare Mbak M semune sajak sengol.

“O ya wis. Aku tak mrono.” Wangsulane Mas K, wis dhong perkarane. Apa tumon, gara-gara irit komunikasi ndadekake “rujak sentul”. Siji ngalor, sijine ngidul. Mbak M ngenteni neng lawang iring wetan, Mas K nunggu neng lawang iring kulon. Kamangka antarane lawang loro mau let-e cukup adoh. Jer, pasar Beringharjo mono mujudake pasar kang jembar banget. (FX. Subroto-Sleman, Yogyakarta)

 


Kurmane Dadi Garing

 

Kaya adat saben yen ana salah sijine kanca kampus kundur saka tindak haji apa umroh, mesthi padha di oleh-olehi khas saka Mekah, salah sijine yaiku oleh-oleh kurma. Sarehne aku wis purna tugas, oleh-oleh  kurma lan sajadah dikirimke ngomah.

Sajadah dak simpen dhisik, dene kurma dak cicipi karo anakku sawise nyicipi sak pantese, kurma dak simpen ana lemari kanggo ngengehi anakku ragil yen mengko teka saka Jakarta.

Kira-kira rong mingguan anakku sing nomer loro wadon resik-resik lemari es, saben dheweke mbukak lemari es sadurunge diresiki mesthi ana ambu kecut. Bareng wis diresiki lan padha di wetokne kabeh sing sumimpen ing lemari es, anakku ngetokake tas kresek abang jebul ana ambu kecut saka njero tas kuwi kang isine kurma.

Kurma diwetokne wadhahi piring, nanging kahanane kurma garing ya kulite ya isine garing kaya kayu, sing ateges ora bisa dimaem. Apa tumon kurma sing disimpen ana njero lemari es kok bisa garing lan atos kaya kayu? (Sri Murni Rahayu-Semarang)

 

 

Disirami Banyu Aki

 

Putuku wedok sing lagi sekolah TK, umure udakara lagi 5 tahunan. Senenge lagi siram-siram uwit kembang sing ana ngarep omah. Putuku mau jenenge Jasmine lan ana sekolahan TK Gajah Wong uga diajari carane nandur kembang lan dheweke uga digawani kembang cilik sing diwadhahi pot cilik.

Pot sing wis ana tandurane kuwi mau diselehake ana ngarep omah dijejerke karo tanduran-tanduran liyane sing wis ana ngarep omah sakdurunge. Aku weruh dheweke saben sore nyirami kembang nganggo botol plastik tanggung lan disiram mbaka siji supaya tandurane bisa urip. Aku seneng banget dene bocah lagi sekolah TK kok wis seneng ngopeni tanduran kembang.

Ing liya dina ora nyana ora ngira tandurane dheweke esuk kuwi ketok layu lan mati, uga tanduran liyane sing disirami dheweke uga layu lan mati. Bareng tak titi priksa jebul botol plastik tanggung mau botol banyu aki Sir lan kacampur banyu biyasa.

“Weeladalah! La banyu aki kok kanggo nyiram kembang, ya mesthi wae kembange mati!” aku grenengan dhewe.

Lan aku getun banget kok botol banyu aki mau ora tak buwang wae, lha nek kena tangane putuku rak ya panas lan bisa ndadekake tangane gatel-gatel. (Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul)

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…