Gathutkaca Rajah (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 279 kali

Winurcita pagedhonganing carita, nyaritakake sawijining pratapan kang dumunung aneng tlatah Negara Magada, kang wasta Pratapan Giriwiyati. Kang mangsrama aneng kono sawijining pandhita kang kesdik paningale, gentur tapane, mandi sabdane, peparab Bagawan Warsitajati. Sang wikudebya kagungan atmaja kenya kang nedhenge akhir diwasa, wimbuh sulistya ing warna, sesilih Endhang Wasitarukmi.

Sang dyah rara matur ing rama mentas supena pinanggih lan lambang asmara kalawan satriya Pringgandani kang kekasih Raden  Gathutkaca. Kadrawasan sakwunguning nendra, Endhang Wasitarukmi tansah lam-lamen langening asmara kang kalakon aneng pasupenan. Hardaning rimang datan kena sinayudan, wekasan nyuwun palilahing sudarma nuli anis tilar pratapan. Ing sedya ngupadi satriya kang kapanggih ing pasupenan sarta kepengin anyethi marang Risang Gathutkaca.

Sapungkure Endhang Wasitarukmi, ing Pratapan Giriwiyata katekan sawijining jim apaes yaksa kang aran Gandarwa Durgangsa. Tekane yaksa nyeluman Durgangsa nedya njaluk Endhang Wasitarukmi bakal kaalap dadiya bojone. Nanging kuciwane sang rara kenya wus kebacut nilar pratapan. Kang mangkono agawe cuwa lan muringe Gandarwa Durgangsa. Wakasane kanggo mutahake muringe, Pratapan Giriwiyati rinusak wewangunane, nuli ngatag kabeh andhahane para yaksa drubigsa kinen nglari mendrane Endhang Wasitarukmi kang tambuh-tambuh parane..

Anenggih wau kang kinarya sambunganing kandha, jagad raya sinawang padhang tumrawang, wus terang tibaning riris enjang mega-mega tinon anglayang. Peksi wulung akekalang angrenggani awang-awang, hanyarengi surya tabuh sanga kawangwang hanyunari alam padhang. Lan sinten ta ingkang tumurun saking pucaking wukir, punika warnanira satriya Plangkawati kekasih Raden Abimanyu, Angkawijaya, Jayamurcita, Banjaransari, ya Risang Partatanaya. Denira mentas sowan ngarsane ingkang eyang buyut Bagawan Wiyasa ing  Saptaarga ya Wukir Retawu, Sang Abimanyu lumaksana nurut paraden ngambah karang padesan miwah pasabinan sarwi hanglaras resmining swasana, lam-lamen mulat lelangening alam.

Kacaryan denira ngulati gumelaring pasawahan, tanduran ijo royo-royo, pari-pari nedheng anguning, miwah gumreguting para among tani ingkang sami sengkut denira nambut kardi. Ing kanan kering tepining marga katingal panjrahing sarwa puspita, pating galebyar sekar-sekar bebarengan mekar, sekaring kajenar amrik angambar, sajak rebut arum kalawan sekaring mawar. Lung-lunging gadhung malengkung amanglung aneng tepining lurung, esthine pangujiwating dyah kang kadhung kandhuhan kung. Kapiyarsa swaraning bremara sang madubranta mangungkih sarining kusuma, ambrengengeng anglir rarasing kidung karunaning asmara.

Wulucumbu catur datan kena kari hanggung tutwuri tindaking………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…