Gathutkaca Rajah (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 78 kali

Winurcita pagedhonganing carita, nyaritakake sawijining pratapan kang dumunung aneng tlatah Negara Magada, kang wasta Pratapan Giriwiyati. Kang mangsrama aneng kono sawijining pandhita kang kesdik paningale, gentur tapane, mandi sabdane, peparab Bagawan Warsitajati. Sang wikudebya kagungan atmaja kenya kang nedhenge akhir diwasa, wimbuh sulistya ing warna, sesilih Endhang Wasitarukmi.

Sang dyah rara matur ing rama mentas supena pinanggih lan lambang asmara kalawan satriya Pringgandani kang kekasih Raden  Gathutkaca. Kadrawasan sakwunguning nendra, Endhang Wasitarukmi tansah lam-lamen langening asmara kang kalakon aneng pasupenan. Hardaning rimang datan kena sinayudan, wekasan nyuwun palilahing sudarma nuli anis tilar pratapan. Ing sedya ngupadi satriya kang kapanggih ing pasupenan sarta kepengin anyethi marang Risang Gathutkaca.

Sapungkure Endhang Wasitarukmi, ing Pratapan Giriwiyata katekan sawijining jim apaes yaksa kang aran Gandarwa Durgangsa. Tekane yaksa nyeluman Durgangsa nedya njaluk Endhang Wasitarukmi bakal kaalap dadiya bojone. Nanging kuciwane sang rara kenya wus kebacut nilar pratapan. Kang mangkono agawe cuwa lan muringe Gandarwa Durgangsa. Wakasane kanggo mutahake muringe, Pratapan Giriwiyati rinusak wewangunane, nuli ngatag kabeh andhahane para yaksa drubigsa kinen nglari mendrane Endhang Wasitarukmi kang tambuh-tambuh parane..

Anenggih wau kang kinarya sambunganing kandha, jagad raya sinawang padhang tumrawang, wus terang tibaning riris enjang mega-mega tinon anglayang. Peksi wulung akekalang angrenggani awang-awang, hanyarengi surya tabuh sanga kawangwang hanyunari alam padhang. Lan sinten ta ingkang tumurun saking pucaking wukir, punika warnanira satriya Plangkawati kekasih Raden Abimanyu, Angkawijaya, Jayamurcita, Banjaransari, ya Risang Partatanaya. Denira mentas sowan ngarsane ingkang eyang buyut Bagawan Wiyasa ing  Saptaarga ya Wukir Retawu, Sang Abimanyu lumaksana nurut paraden ngambah karang padesan miwah pasabinan sarwi hanglaras resmining swasana, lam-lamen mulat lelangening alam.

Kacaryan denira ngulati gumelaring pasawahan, tanduran ijo royo-royo, pari-pari nedheng anguning, miwah gumreguting para among tani ingkang sami sengkut denira nambut kardi. Ing kanan kering tepining marga katingal panjrahing sarwa puspita, pating galebyar sekar-sekar bebarengan mekar, sekaring kajenar amrik angambar, sajak rebut arum kalawan sekaring mawar. Lung-lunging gadhung malengkung amanglung aneng tepining lurung, esthine pangujiwating dyah kang kadhung kandhuhan kung. Kapiyarsa swaraning bremara sang madubranta mangungkih sarining kusuma, ambrengengeng anglir rarasing kidung karunaning asmara.

Wulucumbu catur datan kena kari hanggung tutwuri tindaking………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure