Gathutkaca Rajah (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 138 kali

Winurcita pagedhonganing carita, nyaritakake sawijining pratapan kang dumunung aneng tlatah Negara Magada, kang wasta Pratapan Giriwiyati. Kang mangsrama aneng kono sawijining pandhita kang kesdik paningale, gentur tapane, mandi sabdane, peparab Bagawan Warsitajati. Sang wikudebya kagungan atmaja kenya kang nedhenge akhir diwasa, wimbuh sulistya ing warna, sesilih Endhang Wasitarukmi.

Sang dyah rara matur ing rama mentas supena pinanggih lan lambang asmara kalawan satriya Pringgandani kang kekasih Raden  Gathutkaca. Kadrawasan sakwunguning nendra, Endhang Wasitarukmi tansah lam-lamen langening asmara kang kalakon aneng pasupenan. Hardaning rimang datan kena sinayudan, wekasan nyuwun palilahing sudarma nuli anis tilar pratapan. Ing sedya ngupadi satriya kang kapanggih ing pasupenan sarta kepengin anyethi marang Risang Gathutkaca.

Sapungkure Endhang Wasitarukmi, ing Pratapan Giriwiyata katekan sawijining jim apaes yaksa kang aran Gandarwa Durgangsa. Tekane yaksa nyeluman Durgangsa nedya njaluk Endhang Wasitarukmi bakal kaalap dadiya bojone. Nanging kuciwane sang rara kenya wus kebacut nilar pratapan. Kang mangkono agawe cuwa lan muringe Gandarwa Durgangsa. Wakasane kanggo mutahake muringe, Pratapan Giriwiyati rinusak wewangunane, nuli ngatag kabeh andhahane para yaksa drubigsa kinen nglari mendrane Endhang Wasitarukmi kang tambuh-tambuh parane..

Anenggih wau kang kinarya sambunganing kandha, jagad raya sinawang padhang tumrawang, wus terang tibaning riris enjang mega-mega tinon anglayang. Peksi wulung akekalang angrenggani awang-awang, hanyarengi surya tabuh sanga kawangwang hanyunari alam padhang. Lan sinten ta ingkang tumurun saking pucaking wukir, punika warnanira satriya Plangkawati kekasih Raden Abimanyu, Angkawijaya, Jayamurcita, Banjaransari, ya Risang Partatanaya. Denira mentas sowan ngarsane ingkang eyang buyut Bagawan Wiyasa ing  Saptaarga ya Wukir Retawu, Sang Abimanyu lumaksana nurut paraden ngambah karang padesan miwah pasabinan sarwi hanglaras resmining swasana, lam-lamen mulat lelangening alam.

Kacaryan denira ngulati gumelaring pasawahan, tanduran ijo royo-royo, pari-pari nedheng anguning, miwah gumreguting para among tani ingkang sami sengkut denira nambut kardi. Ing kanan kering tepining marga katingal panjrahing sarwa puspita, pating galebyar sekar-sekar bebarengan mekar, sekaring kajenar amrik angambar, sajak rebut arum kalawan sekaring mawar. Lung-lunging gadhung malengkung amanglung aneng tepining lurung, esthine pangujiwating dyah kang kadhung kandhuhan kung. Kapiyarsa swaraning bremara sang madubranta mangungkih sarining kusuma, ambrengengeng anglir rarasing kidung karunaning asmara.

Wulucumbu catur datan kena kari hanggung tutwuri tindaking………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?