Gathutkaca Rajah (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 39 kali

Winurcita pagedhonganing carita, nyaritakake sawijining pratapan kang dumunung aneng tlatah Negara Magada, kang wasta Pratapan Giriwiyati. Kang mangsrama aneng kono sawijining pandhita kang kesdik paningale, gentur tapane, mandi sabdane, peparab Bagawan Warsitajati. Sang wikudebya kagungan atmaja kenya kang nedhenge akhir diwasa, wimbuh sulistya ing warna, sesilih Endhang Wasitarukmi.

Sang dyah rara matur ing rama mentas supena pinanggih lan lambang asmara kalawan satriya Pringgandani kang kekasih Raden  Gathutkaca. Kadrawasan sakwunguning nendra, Endhang Wasitarukmi tansah lam-lamen langening asmara kang kalakon aneng pasupenan. Hardaning rimang datan kena sinayudan, wekasan nyuwun palilahing sudarma nuli anis tilar pratapan. Ing sedya ngupadi satriya kang kapanggih ing pasupenan sarta kepengin anyethi marang Risang Gathutkaca.

Sapungkure Endhang Wasitarukmi, ing Pratapan Giriwiyata katekan sawijining jim apaes yaksa kang aran Gandarwa Durgangsa. Tekane yaksa nyeluman Durgangsa nedya njaluk Endhang Wasitarukmi bakal kaalap dadiya bojone. Nanging kuciwane sang rara kenya wus kebacut nilar pratapan. Kang mangkono agawe cuwa lan muringe Gandarwa Durgangsa. Wakasane kanggo mutahake muringe, Pratapan Giriwiyati rinusak wewangunane, nuli ngatag kabeh andhahane para yaksa drubigsa kinen nglari mendrane Endhang Wasitarukmi kang tambuh-tambuh parane..

Anenggih wau kang kinarya sambunganing kandha, jagad raya sinawang padhang tumrawang, wus terang tibaning riris enjang mega-mega tinon anglayang. Peksi wulung akekalang angrenggani awang-awang, hanyarengi surya tabuh sanga kawangwang hanyunari alam padhang. Lan sinten ta ingkang tumurun saking pucaking wukir, punika warnanira satriya Plangkawati kekasih Raden Abimanyu, Angkawijaya, Jayamurcita, Banjaransari, ya Risang Partatanaya. Denira mentas sowan ngarsane ingkang eyang buyut Bagawan Wiyasa ing  Saptaarga ya Wukir Retawu, Sang Abimanyu lumaksana nurut paraden ngambah karang padesan miwah pasabinan sarwi hanglaras resmining swasana, lam-lamen mulat lelangening alam.

Kacaryan denira ngulati gumelaring pasawahan, tanduran ijo royo-royo, pari-pari nedheng anguning, miwah gumreguting para among tani ingkang sami sengkut denira nambut kardi. Ing kanan kering tepining marga katingal panjrahing sarwa puspita, pating galebyar sekar-sekar bebarengan mekar, sekaring kajenar amrik angambar, sajak rebut arum kalawan sekaring mawar. Lung-lunging gadhung malengkung amanglung aneng tepining lurung, esthine pangujiwating dyah kang kadhung kandhuhan kung. Kapiyarsa swaraning bremara sang madubranta mangungkih sarining kusuma, ambrengengeng anglir rarasing kidung karunaning asmara.

Wulucumbu catur datan kena kari hanggung tutwuri tindaking………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam