Aji-aji Ula Putih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 269 kali

Sumirah mono wong wadon kang grapyak semanak, eseme tansah kutah saben ketemu sapa bae. Sikepe andhap asor, tembunge tansah ke­penak dirungu merga basane sing ngang­go krama alus mlipis kuwi njalari sing diajak caturan seneng. Dheweke uga tansah rumaket marang sapa bae senajan ta pawongan kuwi mentas dite­pungi. Ora mantra-mantra karo tepung­an anyar sikepe Sumirah ajeg kumraket. Mula banjur akeh kanca sing betah sra­wung karo dheweke. Kathik Sumirah watake loman, enthengan, ora ijir, siyap soroh tenaga lan redana marang sapa bae sing mbutuhake uluran tangane na­dyan  kuwi pawongan  kang mentas dite­pungi.

Sumirah klebu wong wadon kang ga­thekan. Apamaneh kasinungan rupa ayu, pawakan sedhet, rambute ngan­dhan-andhan, kulite nguning langsep. Nanging “kaluwihane” Sumirah liyane yaiku ka­wentar asring rabi. Ana yen wis ping lima bae anggone ningkahan karo priya tur kabeh-kabeh duwe jabatan penting.

Nanging ya kuwi mau, kabeh bojone Sumirah mau wis padha duwe anak bojo. Dadi genahe Sumirah mono minangka bojo mbok nom sing ora diningkah sah. Dheweke didadekake simpenan nganggo cara sluman-slumun slamet, sama suka sama mau ngono kae. Saka anggone rabi kaping lima mau Sumirah patutan anak pitu. Nanging sawatara wektu candhake bojo-bojone Sumirah iku mes­thi mati. Rehne Sumirah statuse mung bojo simpenan, mula bojo-bojone sing wis padha jenat iku ora ninggali bandha donya. Kanggo nyambung uripe Sumirah nyambut gawe srabutan saketemune, waton oleh bayar.

Mikir dina tembene anak-anake su­paya uripe ora rekasa, Sumirah banjur nitipake bocah-bocah kuwi marang sapa bae kang gelem ngopeni, mligine kula­warga sing ora duwe anak. Tujuwane amrih anake bisa disekolahake dhuwur lan mbesuke dadi wong pinter. Mula saka anak pitu iku, sing lima diemong uwong minangka anak asuh dene sing loro dio­peni dhewe.

Ndilalah, anak-anake kang dipupu mau  kok ya kebeneran kabeh ditinggal mati wong tuwane asuh. Sok ngonowa bocah lima iku ditinggali barang  pengaji dening wong tuwane pupon sowang-so­wang. Kabeh oleh warisan. Sawise wong tuwane angkat tinggal donya, bocah lima kuwi padha  mbalik marang Sumirah maneh kanthi pawitan bandha donya dum-duman saka bapak-ibune pupon.

Sumirah pancen nduweni lakon urip kang rada nyleneh, biyene merga saking kepengin tetep awet nom tur nduweni daya tarik, dheweke katut ajakane kan­cane. Sumirah mara menyang panggo­nane dhukun lan njaluk aji-aji pamikat sukma. Nanging aji-aji sing diwenehake dhukun mau wujude ula putih, gedhene sadriji, dawane sakilan lan dilebokake menyang pawadonane Sumirah.

Sawise barang wadine dileboni aji-aji ula putih, Sumirah pancen tansah dicedhaki…….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…