Aji-aji Ula Putih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 53 kali

Sumirah mono wong wadon kang grapyak semanak, eseme tansah kutah saben ketemu sapa bae. Sikepe andhap asor, tembunge tansah ke­penak dirungu merga basane sing ngang­go krama alus mlipis kuwi njalari sing diajak caturan seneng. Dheweke uga tansah rumaket marang sapa bae senajan ta pawongan kuwi mentas dite­pungi. Ora mantra-mantra karo tepung­an anyar sikepe Sumirah ajeg kumraket. Mula banjur akeh kanca sing betah sra­wung karo dheweke. Kathik Sumirah watake loman, enthengan, ora ijir, siyap soroh tenaga lan redana marang sapa bae sing mbutuhake uluran tangane na­dyan  kuwi pawongan  kang mentas dite­pungi.

Sumirah klebu wong wadon kang ga­thekan. Apamaneh kasinungan rupa ayu, pawakan sedhet, rambute ngan­dhan-andhan, kulite nguning langsep. Nanging “kaluwihane” Sumirah liyane yaiku ka­wentar asring rabi. Ana yen wis ping lima bae anggone ningkahan karo priya tur kabeh-kabeh duwe jabatan penting.

Nanging ya kuwi mau, kabeh bojone Sumirah mau wis padha duwe anak bojo. Dadi genahe Sumirah mono minangka bojo mbok nom sing ora diningkah sah. Dheweke didadekake simpenan nganggo cara sluman-slumun slamet, sama suka sama mau ngono kae. Saka anggone rabi kaping lima mau Sumirah patutan anak pitu. Nanging sawatara wektu candhake bojo-bojone Sumirah iku mes­thi mati. Rehne Sumirah statuse mung bojo simpenan, mula bojo-bojone sing wis padha jenat iku ora ninggali bandha donya. Kanggo nyambung uripe Sumirah nyambut gawe srabutan saketemune, waton oleh bayar.

Mikir dina tembene anak-anake su­paya uripe ora rekasa, Sumirah banjur nitipake bocah-bocah kuwi marang sapa bae kang gelem ngopeni, mligine kula­warga sing ora duwe anak. Tujuwane amrih anake bisa disekolahake dhuwur lan mbesuke dadi wong pinter. Mula saka anak pitu iku, sing lima diemong uwong minangka anak asuh dene sing loro dio­peni dhewe.

Ndilalah, anak-anake kang dipupu mau  kok ya kebeneran kabeh ditinggal mati wong tuwane asuh. Sok ngonowa bocah lima iku ditinggali barang  pengaji dening wong tuwane pupon sowang-so­wang. Kabeh oleh warisan. Sawise wong tuwane angkat tinggal donya, bocah lima kuwi padha  mbalik marang Sumirah maneh kanthi pawitan bandha donya dum-duman saka bapak-ibune pupon.

Sumirah pancen nduweni lakon urip kang rada nyleneh, biyene merga saking kepengin tetep awet nom tur nduweni daya tarik, dheweke katut ajakane kan­cane. Sumirah mara menyang panggo­nane dhukun lan njaluk aji-aji pamikat sukma. Nanging aji-aji sing diwenehake dhukun mau wujude ula putih, gedhene sadriji, dawane sakilan lan dilebokake menyang pawadonane Sumirah.

Sawise barang wadine dileboni aji-aji ula putih, Sumirah pancen tansah dicedhaki…….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam