Desa Abad Anyar (19)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 66 kali

Aku ora rumangsa rugi, sabab niyatku pancen ora golek bathi. Mengko kowe daksilihi dhuwit maneh supaya usaha ternak lan perika­nan­mu tetep mlaku. Aja sungkan lan aja pekewuh, iki wis dakniyati.”

Wong-wong iku tetep pating dlongop nganti sauntara krana ngungun, tekan semono Mursid anggone mbelani para pe­ta­ni. Tuwuh panggrahita: sajake dhe­weke arep nyalon kepala desa, njur golek dhukungan. Yen pancen ngono aku ka­beh siyap ndhukung lan melu golek bala, ngono batine wong-wong iku.

“Mung sadurunge tumindak luwih adoh, awake dhewe nyuwun pituduh ma­rang Mas Damarjati piye carane na­ngani racun sing wis sumebar ing kan­dhang lan blumbangmu.”

Damarjati sing wiwit mau pijer ge­dheg-gedheg gumun marang tekade Mur­sid, miwiti katrangan, “Ngene sedu­lur kabeh wae, iwak grameh lan lele sing wis kena racun kudu dipendhem ing ju­gangan sing rada adoh karo blumbang. Njur blumbang utawa kolame diasat. Dikuras sing resik. Yen uwis, terus kaya sing dakterangake dhek emben, disebari gam­ping lan rabuk. Dijarake asat nganti watara seminggu, lagi diiseni banyu. Aja lali obat anti-jamur. Sadurunge dicem­plu­ngi bibit sing kok karepake, prayoga­ne dijajal dhisik dicemplungi iwak sing wis rada gedhe, watara sepuluh iji wae. Mengko iwake njupuk nggonku kana ya kena, gratis. Yen iwak iku ora mati, tege­se blumbangmu wis bebas racun, bisa di­cemplungi bibit sing kok karepake.

Sapi ya ngono. Bangkene sapi diku­bur. Sisa-sisa pakan diresiki, dikatutake ngubur pisan. Kandhange dikuras sing resik. Luwih-luwih wadhah pakan lan om­ben, kudu dikumbah sing resik tenan. Terus dileremake sauntara, sabisa-bisa kena panase srengenge. Bubar kuwi lagi ditukokake pedhet, diingoni maneh. Wis cetha Mas-mas kabeh wae?”

“Uwis Mas,” saure wong-wong iku.

Nalika arep bubaran, Mursid meling, “Sepisan maneh aja tumindak nu­ruti kebranange atimu, mundhak malah kapitu­nan dhewe. Percayaa, Gusti Allah bakal ngre­wa­ngi kowe.”

“Iya Mas, maturnu­wun,” saure wong-wong iku karo menyat saka lung­guhe, bali marang wis­mane dhewe-dhewe arep ngurusi open-open­e sing wis padha dadi bang­ke.

Beda sing dadi kawi­gatene Sukesi, wiwit mau dheweke ketarik ka­ro re­kaman CCTV sing diputer Mursid. Bareng kakang lan bapakne padha dha­har ana ruwang mburi, Sukesi nyaketi komputer gawe dhuplikate rekaman iku. Terus dikanthongi.

Sedina rong ndina sa­wi­se kedadeyan keracunan iku, ma­sya­rakat desa padha umyung ngojahake. Saenggon-enggon wong jagongan sing dirembug bab keracunan sapi lan iwak. Ana sing nyalahake petani, kok ora ngati-ati olehe ngopeni. Ana sing ngluputake Mursid, yagene  kurang tliti olehe aweh pituduh. Ana sing nduga-nduga, mbok menawa dijaili nguwong.

Mesthi wae Sindhisari uga krungu re­rasane wong-wong iku. Batine takon: upama ana wong njaili, terus entuke apa? Nek ora dijaili kok bisa pirang-pirang eng­gon kedadeyan keracunan bareng?

Lagi ngalamun nggagas lelakon sing ora kepenak iku, hape-ne muni. Bareng diangkat, tetela……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure