Desa Abad Anyar (19)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 36 kali

Aku ora rumangsa rugi, sabab niyatku pancen ora golek bathi. Mengko kowe daksilihi dhuwit maneh supaya usaha ternak lan perika­nan­mu tetep mlaku. Aja sungkan lan aja pekewuh, iki wis dakniyati.”

Wong-wong iku tetep pating dlongop nganti sauntara krana ngungun, tekan semono Mursid anggone mbelani para pe­ta­ni. Tuwuh panggrahita: sajake dhe­weke arep nyalon kepala desa, njur golek dhukungan. Yen pancen ngono aku ka­beh siyap ndhukung lan melu golek bala, ngono batine wong-wong iku.

“Mung sadurunge tumindak luwih adoh, awake dhewe nyuwun pituduh ma­rang Mas Damarjati piye carane na­ngani racun sing wis sumebar ing kan­dhang lan blumbangmu.”

Damarjati sing wiwit mau pijer ge­dheg-gedheg gumun marang tekade Mur­sid, miwiti katrangan, “Ngene sedu­lur kabeh wae, iwak grameh lan lele sing wis kena racun kudu dipendhem ing ju­gangan sing rada adoh karo blumbang. Njur blumbang utawa kolame diasat. Dikuras sing resik. Yen uwis, terus kaya sing dakterangake dhek emben, disebari gam­ping lan rabuk. Dijarake asat nganti watara seminggu, lagi diiseni banyu. Aja lali obat anti-jamur. Sadurunge dicem­plu­ngi bibit sing kok karepake, prayoga­ne dijajal dhisik dicemplungi iwak sing wis rada gedhe, watara sepuluh iji wae. Mengko iwake njupuk nggonku kana ya kena, gratis. Yen iwak iku ora mati, tege­se blumbangmu wis bebas racun, bisa di­cemplungi bibit sing kok karepake.

Sapi ya ngono. Bangkene sapi diku­bur. Sisa-sisa pakan diresiki, dikatutake ngubur pisan. Kandhange dikuras sing resik. Luwih-luwih wadhah pakan lan om­ben, kudu dikumbah sing resik tenan. Terus dileremake sauntara, sabisa-bisa kena panase srengenge. Bubar kuwi lagi ditukokake pedhet, diingoni maneh. Wis cetha Mas-mas kabeh wae?”

“Uwis Mas,” saure wong-wong iku.

Nalika arep bubaran, Mursid meling, “Sepisan maneh aja tumindak nu­ruti kebranange atimu, mundhak malah kapitu­nan dhewe. Percayaa, Gusti Allah bakal ngre­wa­ngi kowe.”

“Iya Mas, maturnu­wun,” saure wong-wong iku karo menyat saka lung­guhe, bali marang wis­mane dhewe-dhewe arep ngurusi open-open­e sing wis padha dadi bang­ke.

Beda sing dadi kawi­gatene Sukesi, wiwit mau dheweke ketarik ka­ro re­kaman CCTV sing diputer Mursid. Bareng kakang lan bapakne padha dha­har ana ruwang mburi, Sukesi nyaketi komputer gawe dhuplikate rekaman iku. Terus dikanthongi.

Sedina rong ndina sa­wi­se kedadeyan keracunan iku, ma­sya­rakat desa padha umyung ngojahake. Saenggon-enggon wong jagongan sing dirembug bab keracunan sapi lan iwak. Ana sing nyalahake petani, kok ora ngati-ati olehe ngopeni. Ana sing ngluputake Mursid, yagene  kurang tliti olehe aweh pituduh. Ana sing nduga-nduga, mbok menawa dijaili nguwong.

Mesthi wae Sindhisari uga krungu re­rasane wong-wong iku. Batine takon: upama ana wong njaili, terus entuke apa? Nek ora dijaili kok bisa pirang-pirang eng­gon kedadeyan keracunan bareng?

Lagi ngalamun nggagas lelakon sing ora kepenak iku, hape-ne muni. Bareng diangkat, tetela……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam