Desa Abad Anyar (19)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 102 kali

Aku ora rumangsa rugi, sabab niyatku pancen ora golek bathi. Mengko kowe daksilihi dhuwit maneh supaya usaha ternak lan perika­nan­mu tetep mlaku. Aja sungkan lan aja pekewuh, iki wis dakniyati.”

Wong-wong iku tetep pating dlongop nganti sauntara krana ngungun, tekan semono Mursid anggone mbelani para pe­ta­ni. Tuwuh panggrahita: sajake dhe­weke arep nyalon kepala desa, njur golek dhukungan. Yen pancen ngono aku ka­beh siyap ndhukung lan melu golek bala, ngono batine wong-wong iku.

“Mung sadurunge tumindak luwih adoh, awake dhewe nyuwun pituduh ma­rang Mas Damarjati piye carane na­ngani racun sing wis sumebar ing kan­dhang lan blumbangmu.”

Damarjati sing wiwit mau pijer ge­dheg-gedheg gumun marang tekade Mur­sid, miwiti katrangan, “Ngene sedu­lur kabeh wae, iwak grameh lan lele sing wis kena racun kudu dipendhem ing ju­gangan sing rada adoh karo blumbang. Njur blumbang utawa kolame diasat. Dikuras sing resik. Yen uwis, terus kaya sing dakterangake dhek emben, disebari gam­ping lan rabuk. Dijarake asat nganti watara seminggu, lagi diiseni banyu. Aja lali obat anti-jamur. Sadurunge dicem­plu­ngi bibit sing kok karepake, prayoga­ne dijajal dhisik dicemplungi iwak sing wis rada gedhe, watara sepuluh iji wae. Mengko iwake njupuk nggonku kana ya kena, gratis. Yen iwak iku ora mati, tege­se blumbangmu wis bebas racun, bisa di­cemplungi bibit sing kok karepake.

Sapi ya ngono. Bangkene sapi diku­bur. Sisa-sisa pakan diresiki, dikatutake ngubur pisan. Kandhange dikuras sing resik. Luwih-luwih wadhah pakan lan om­ben, kudu dikumbah sing resik tenan. Terus dileremake sauntara, sabisa-bisa kena panase srengenge. Bubar kuwi lagi ditukokake pedhet, diingoni maneh. Wis cetha Mas-mas kabeh wae?”

“Uwis Mas,” saure wong-wong iku.

Nalika arep bubaran, Mursid meling, “Sepisan maneh aja tumindak nu­ruti kebranange atimu, mundhak malah kapitu­nan dhewe. Percayaa, Gusti Allah bakal ngre­wa­ngi kowe.”

“Iya Mas, maturnu­wun,” saure wong-wong iku karo menyat saka lung­guhe, bali marang wis­mane dhewe-dhewe arep ngurusi open-open­e sing wis padha dadi bang­ke.

Beda sing dadi kawi­gatene Sukesi, wiwit mau dheweke ketarik ka­ro re­kaman CCTV sing diputer Mursid. Bareng kakang lan bapakne padha dha­har ana ruwang mburi, Sukesi nyaketi komputer gawe dhuplikate rekaman iku. Terus dikanthongi.

Sedina rong ndina sa­wi­se kedadeyan keracunan iku, ma­sya­rakat desa padha umyung ngojahake. Saenggon-enggon wong jagongan sing dirembug bab keracunan sapi lan iwak. Ana sing nyalahake petani, kok ora ngati-ati olehe ngopeni. Ana sing ngluputake Mursid, yagene  kurang tliti olehe aweh pituduh. Ana sing nduga-nduga, mbok menawa dijaili nguwong.

Mesthi wae Sindhisari uga krungu re­rasane wong-wong iku. Batine takon: upama ana wong njaili, terus entuke apa? Nek ora dijaili kok bisa pirang-pirang eng­gon kedadeyan keracunan bareng?

Lagi ngalamun nggagas lelakon sing ora kepenak iku, hape-ne muni. Bareng diangkat, tetela……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…