Uyah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 757 kali

Iki ganjaran apa lelakon. Wong sakomah kena lelara wae kok ya ndadak nganggo antri. Siji mari ban­jur disusul liyane. Nanging pi­ye maneh, wong nyatane ka­ya ngono. Karomaneh sing je­nenge lelara tekane pancen ora bisa dinyana-nyana, uga ora ndadak nganggo milih-mi­lih sapa wonge lan kapan wek­tune. Ngerti-ngerti teka tanpa taha-taha.

Kaya sing daktemahi, em­buh apa jalarane mulih saka nyambut gawe dumadakan awak­ku rasane gemreges lan sirah nggliyeng. Kaya arep sam­bat-sambata. Untunge wae ora perlu ndadak ngombe obat apamaneh menyang dhok­ter. Cukup dikeroki, awak rasane dadi kepenak lan en­theng maneh. Esuke wis bisa mangkat nyambut gawe kaya biasane.

Ora gantalan wektu bojoku genti sing sambat. Jarene sikile rasane lara banget lan malah rada abuh. Gelem ora gelem kudu dakgawa menyang dhokter. Jebul asam urate lumayan dhuwur. Durung nganti obat saka dhokter entek lan sikile isih krasa rada senut-senut, saiki malah genti anakku mbarep sambat wetenge lara. Sawise dakpriksakake menyang dokter jarene maag-e kumat.

Nyawang kahanan ngene iki aku mung ngudarasa dhewe, jebul awak wa­ras kuwi larang regane. Mula kaya ngapa senenging ati yen ing saben dina­ne tansah pinaringan seger waras. Kuwi mujudake kanugrahan sing tanpa umpa­ma lan kudu disyukuri. Nyatane angger awak rada sulaya sithik wae rasane wis ora karuwan. Arep nandangi apa-apa rasane mung aras-arasen. Yen wis ngo­no palinga mung kanggo leren utawa tu­ron, kuwi wae rasane tetep sarwa ora kepenak.

Nedheng-nedhenge nggagas kaha­na­ne omahku sing pancene lagi oleh gan­jaran lelara, dumadakan aku krungu swa­rane sepedha motor sing kaya-kaya mandheg ing ngarep omah. Kepeksa aku mlaku tumuju lawang ngarep, sapa be­ngi-bengi ngene arep mertamu. Sawi­se mbukak lawang, jebul Widodo wis nga­deg ana teras.

“Dakkira sapa, Wid,” tembungku ma­rang dheweke, banjur dakajak mlebu omah.

“Arep menehi kabar apa utawa ana perlu?” tembungku maneh sawise dhe­weke lungguh.

“Mung dolan wae karo mertakake jare kowe karo anak bojomu lagi oleh gan­jaran,” wangsulane dikantheni pola­tan sing sajak serius.

“Iya, bener. Mbokmenawa wae iki lagi jatahe kulawargaku. Gusti Allah isih kepareng ngemutake perlune njaga awak murih ajeg waras.”

Widodo ora nyambungi, nanging ma­lah meneng. Kaya-kaya lagi ana sing dipi­kir. Nanging ora suwe, banjur keprungu kandhane, “Aja-aja lelara sing mboksan­dhang sakulawargamu krana ana bab-bab sing ora beres. Iki yen dideleng saka ka­camata spiritual lho.”

“Haiyah, pikiranmu kok neka-neka te­kan kono barang. Mbokmenawa wae iki mung merga kekeselen lan ora tertib ang­gone mangan wae,” tembungku en­theng wae, adhedhasar pikiran sing ilmiah.

“Kena wae kowe omong kaya ngono. Nanging sapa ngerti kabeh mau krana bab-bab sing ora ketemu nalar.”

Aku mung………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…