Uyah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 250 kali

Iki ganjaran apa lelakon. Wong sakomah kena lelara wae kok ya ndadak nganggo antri. Siji mari ban­jur disusul liyane. Nanging pi­ye maneh, wong nyatane ka­ya ngono. Karomaneh sing je­nenge lelara tekane pancen ora bisa dinyana-nyana, uga ora ndadak nganggo milih-mi­lih sapa wonge lan kapan wek­tune. Ngerti-ngerti teka tanpa taha-taha.

Kaya sing daktemahi, em­buh apa jalarane mulih saka nyambut gawe dumadakan awak­ku rasane gemreges lan sirah nggliyeng. Kaya arep sam­bat-sambata. Untunge wae ora perlu ndadak ngombe obat apamaneh menyang dhok­ter. Cukup dikeroki, awak rasane dadi kepenak lan en­theng maneh. Esuke wis bisa mangkat nyambut gawe kaya biasane.

Ora gantalan wektu bojoku genti sing sambat. Jarene sikile rasane lara banget lan malah rada abuh. Gelem ora gelem kudu dakgawa menyang dhokter. Jebul asam urate lumayan dhuwur. Durung nganti obat saka dhokter entek lan sikile isih krasa rada senut-senut, saiki malah genti anakku mbarep sambat wetenge lara. Sawise dakpriksakake menyang dokter jarene maag-e kumat.

Nyawang kahanan ngene iki aku mung ngudarasa dhewe, jebul awak wa­ras kuwi larang regane. Mula kaya ngapa senenging ati yen ing saben dina­ne tansah pinaringan seger waras. Kuwi mujudake kanugrahan sing tanpa umpa­ma lan kudu disyukuri. Nyatane angger awak rada sulaya sithik wae rasane wis ora karuwan. Arep nandangi apa-apa rasane mung aras-arasen. Yen wis ngo­no palinga mung kanggo leren utawa tu­ron, kuwi wae rasane tetep sarwa ora kepenak.

Nedheng-nedhenge nggagas kaha­na­ne omahku sing pancene lagi oleh gan­jaran lelara, dumadakan aku krungu swa­rane sepedha motor sing kaya-kaya mandheg ing ngarep omah. Kepeksa aku mlaku tumuju lawang ngarep, sapa be­ngi-bengi ngene arep mertamu. Sawi­se mbukak lawang, jebul Widodo wis nga­deg ana teras.

“Dakkira sapa, Wid,” tembungku ma­rang dheweke, banjur dakajak mlebu omah.

“Arep menehi kabar apa utawa ana perlu?” tembungku maneh sawise dhe­weke lungguh.

“Mung dolan wae karo mertakake jare kowe karo anak bojomu lagi oleh gan­jaran,” wangsulane dikantheni pola­tan sing sajak serius.

“Iya, bener. Mbokmenawa wae iki lagi jatahe kulawargaku. Gusti Allah isih kepareng ngemutake perlune njaga awak murih ajeg waras.”

Widodo ora nyambungi, nanging ma­lah meneng. Kaya-kaya lagi ana sing dipi­kir. Nanging ora suwe, banjur keprungu kandhane, “Aja-aja lelara sing mboksan­dhang sakulawargamu krana ana bab-bab sing ora beres. Iki yen dideleng saka ka­camata spiritual lho.”

“Haiyah, pikiranmu kok neka-neka te­kan kono barang. Mbokmenawa wae iki mung merga kekeselen lan ora tertib ang­gone mangan wae,” tembungku en­theng wae, adhedhasar pikiran sing ilmiah.

“Kena wae kowe omong kaya ngono. Nanging sapa ngerti kabeh mau krana bab-bab sing ora ketemu nalar.”

Aku mung………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam