Dyah Kartikani (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 136 kali

“Aku durung duwe garwa. Sing kepengin dakgarwa iku malah sliramu jare.”

Dyah  Kartikani  kaget. Atine ora karu-ka-ruwan, antarane seneng, pekewuh lan wedi. Nyumurupi Dyah Kartikani mbrabak pasemone, Pangeran Cah­yanta dheg-dhegan ngranti wangsu­lan kang gumathok.

“Njeng Pangeran mboten kedu­wung nresnani kula? Kula namung pawestri saking pareden,” ucape Dyah Kartikani lirih.

“Babar pisan ora, Diajeng.”

“Kangmas Pangeran…,”  Dyah Kar­ti­kani nyelehake sirahe ing dhadhane priya sing maune ngrikuhake banget iku. Rambute Dyah Kartikani dielus-elus kebak sih.

“Matur suwun yayi, sliramu nimbangi katresnane pun kakang.”

“Menapa katresnan paduka saged kula antebi?”

“Yagene sliramu isih sangga runggi? Apa kok anggep aku wani nresnani wa­ni­ta liya sawise nresnani sliramu? Slira­mu rak sekti banget ta, mosok aku bakal wani lirak-lirik kenya liyane,” Pangeran Cahyanta mbanyol.

“Mila mekaten? Wonten kraton me­nika rak panggenanipun wanodya ayu-ayu ingkang samukawisipun nglang­kungi kula.”

“Sapa sing kandha yen wanita-wa­nita mau ngluwihi sliramu, Yayi?” kan­dhane Pangeran Cahyanta klawan nge­kep Dyah Kartikani.

Dyah Kartikani kang lagi sepisan ji iku nggepok senggol karo priya, mangka priya sing ditresnani, rasane mulya ba­nget. Merga katrem pepasihan njalari nom-noman sakloron kang tinanggenah ngreksa kayuwananing praja iku dadi lena. Awit ora salah open lamun cedhak saka papan kono ana paraga kang tan­sah migatekake polahe wong sakloron sing nedhenge keli ing uleganing as­mara iku.

Paraga sekuthone Begawan Rektana iku gya nandukake guna dhesthi kanthi nyawatake jengges ngarah sarirane Pra­bu Jayanegara. Angkahe kanthi ti­wase Prabu Jayanegara ya Raden Ka­lagemet, Krajan Majapahit luwih gam­pang dikuwasani, bebasan angel mi­jet wohing ranti. Sebab, sing paling duwe wenang nglintir jumeneng nata yen Jayanegara tiwas ora ana liya kejaba Tribuwana Tunggadewi. Kanthi mengkono luwih gampang anggone njongkeng kawibawan awit dheweke mung raja wanita, ngono batine.

Dyah Kartikani kang lagi lena mer­ga katrem ing ubaling asmara temah  ora bisa mulat marang keplase sam­bang ala arupa cumloroting cahya awarna ijo kinaworan semu abang. Sambang ala mau kasil tumempuh ing dhirine Prabu Jayanegara kang ka­beneran kalenan ing kaprayitnan awit lagya purna sesukan klayan garwa selir. Wusana kadayan dening badan sayah saengga anjangsana aneng en­dahe alam pangimpen senajan isih awan.

Bareng wungu saka anggone sare Prabu Jayanegara ngrasakake saran­duning sarirane…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi