Gubernur Jatim: UMKM Sakagurune Perekonomian Jawa Timur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 192 kali

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soe­karwo  sawetara wektu kepungkur nam­pa penghargaan ing bidang koperasi/UMKM, yaiku  minangka  provinsi peng­gerak koperasi paling apik lan  penum­buh­an kewirausahaan paling apik tingkat nasional.

Akeh  alesane dene  Jatim bisa nampa  penghargaan kasebut. Ing antarane, Ja­tim dianggep kasil jroning aweh  fasilitas kanggo kegiatan usaha koperasi lan UMKM kaya madege lembaga keuangan mikro. Uga pelatihan-pelatihan penge­masan produk,  usaha packaging, fasi­li­tasi legalitas usaha UMKM, sarta pening­katan kualitas produk amrih bisa  ngga­yuh standar nasional Indonesia. Kejaba kuwi, kabeh  kabupaten/kota padha  aktif jroning nggerakake koperasi lan UMKM ing daerahe. 

Gegandhengan klawan  keberhasilan­ne jroning ngembangake koperasi lan UMKM ing Jawa Timur, Pakdhe Karwo dha­wuh, sektor koperasi lan UMKM pan­cen dadi andel-andele Jatim, UMKM dadi saka guru perekonomian  Jatim. Jalaran, kejaba gedhe kontribusine marang PDRB Jatim, sektor kasebut kabukten ka­cong­gah tetep urip lan terus tuwuh senajan  situasi ekonomi global lagi  lesu.

Koperasi lan UMKM sakaguru per­ekonomian kang kudu dipihak dening  ne­gara ing rerangken nindakake rekonstruk­si arah pembangunan nasional, khususe jroning  mbangun  perekonomian. Sektor iki wis aweh pelajaran hebat kanggo  bangsa iki njroning ngadhepi  situasi eko­nomi kang lagi anjlog,” dhawuhe.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mbu­tuhake dana Rp 50 triliun kanggo  gawe majune  usaha UMKM) kang arupa pinjaman kanthi  bunga murah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo ngendika mana­wa saat iki segmen UMKM dadi cagak  pertumbuhan ekonomi Jatim, utamane nalika ing kahanan  krisis. Kanggo majok­ake  segmen kasebut, kang bisa ditindak­ake dening  pemerintah salah sijine lu­mantar pembiayaan kang gampang  jro­ning  mbiyantu  permodalan UMKM.

“Saat iki ing Jatim ana pinjaman ma­wa bunga 6 persen, nanging danane  mung ana  Rp. 2,3 triliun, iki kepetung se­thithik. Kita mbutuhake  Rp 50 triliun kanggo bisa majokake UMKM lan nguwa­sani total pasar,” ngendikane sawetara wektu kepungkur.

Kanggo nyepaki dana Rp 50 triliun, Soekarwo ngakoni yen bab kasebut nya­ta abot yen kudu disangga dening pe­merintah dhaerah. Mula kuwi, Gubernur  ngusulake marang pemerintah pusat kanggo nyepaki  pembiayaan kang luwih  murah utawa kanthi bunga sa-digit.

Usulane kasebut, dhawuhe, beda kla­wan  skema kredit usaha rakyat (KUR) kang wis  lumaku. Soekarwo nerangake manawa panjenengane ngusulake ana­ne loan agreement antarane pemerintah karo lembaga keuangan, khususe per­bankan.

Dana-dana pemerintah, disimpen me­­nyang bank lan digunakake kanggo  kebutuhan kredit segmen UMKM, na­nging pemerintah ora narik bunga simpenan.

“Manawa subsidi KUR, dhuwit pe­me­rintah kan ilang. Nanging, yen nganggo  loan agreement, dhuwit  pemerintah Rp, 120 triliun kang kanggo  subsidi bunga KUR, tetep ana,” jelase.

Kanthi sumber dana kang murah, perbankan diajap bisa nyalurake kredit murah marang usaha kecil lan mene­ngah jalaran bank ora perlu ngetokake  biaya dana utawa  cost of fund. Soekar­wo iya mbandhingake karo negara-negara tangga ing kawasan Asia Tenggara, kang  suku bunga kredite mung udakara 6 persen nganti 8 persen.

“Manawa  Indonesia bunga kredite isih 12 persen nganti  13 persen, ya pro­duk kita kalah daya sainge jalaran ora  efisien,” terange.

Efisiensi dadi salah sijine  faktor kang penting tumrap  UMKM supaya produke bisa  saingan  karo  produk pasar. Pakdhe Karwon  ngendika yen  ana telung per­kara kang kudu dicukupi dening peng­usaha supaya produke bisa ngratoni pa­sar, yakuwi kuwalitase luwih apik, luwih  murah, lan luwih cepet distribusine.

Adhedasar  data kang ana ing Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM ing Jatim saiki kehe 6,8 yuta unit usaha kanthi  total tenaga kerja kehe  11.117.439. Saka jumlah kase­but, sing akeh klebu ing  usaha mikro, yaiku 6.533.694 unit usaha (95.53 persen), dene sing 3,85 persen utawa 261.827 unit kecil, lan 0,57 persen utawa  30.410 unit klebu usaha menengah. Jumlah mau watara 50 persen luwih akeh ketimbang jumlah UMKM adhedha­sar survey nganti  taun 2006 kang uga ditindakake BPS Jatim, sing nggayuh  angka 4,2 yuta UMKM.

Komposisine, UMKM kang ana ing  sektor pertanian kehe 60,25 persen kanthi jumlah unit usaha kehe  4.112.443 usaha, lan sektor non pertanian kehe  39,75 persen kanthi jumlah unit usaha ana 2.713.488 usaha.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr. Mas Purnomo Hadi, MM nelakake, pemprov Jatim terus mbudi­daya nuwuhake kewirausahaan ing ma­syarakat. Pihake wis ngluncurake  Modul Kewirausahaan kanthi basis koperasi. “Iki mujudake asil kerjabareng antara Deko­pinwil Jatim karo 26 PTN lan PTS se-Jatim. Modul iki sing sepisanan ana ing  Indonesia,” ujare.

Pengembangan UMKM ing Jatim te­rus ditindakake kanthi maneka cara. Salah sijine kanthi njembarake akses pa­sar lumantar maneka  pameran tataran  nasional apadene internasional. Ora mung kuwi, jroning jembarake akses pa­sar uga ngrambah produk koperasi agro kang nduweni orientasi  ekspor lumantar Cooperative Trading House (CTH). Para pelaku UMKM diajab kanggo ngapiki produke supaya bisa nyukupi standar, minimal standar nasional.

Pambudi liyane, ing bab strategi pem­biayaan lumantar lembaga ke­uangan mikro. Pengembangan skema pembiayaan (model loan agreement) uga ditindakake kanthi panyengkuyung  dana bergulir sing bungane sethithik ge­dhene 6 persen per taun nganti penja­minan kredit tumrap UMKM kang fea­sible nanging ora  bankable lumantar  PT Jamkrida Jatim.

Sumbangan Produk Domestik Re­gional Bruto (PDRB) saka  sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jawa Ti­mur nganti wektu iki isih nguwasani  54,98 persen. Kanthi jumlah iki, total sumbangan PDRD saka sektor UMKM nggayuh  Rp. 900 triliun. “Sumbanganne gedhe banget lan kaconggah njlametake  perekonomian ing tengah tengahe eko­nomi kang lagi lesu,” ujare Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Dr. Mas Purnomo Hadi, MM. 

 

Apa ta UMKM ? 

UMKM yaiktu singkatan saka Usaha Mirko Kecil lan Menengah. UMKM diatur adhedhasar Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 bab Usaha Mikro Kecil lan Menengah. Usaha Mikro yaiku usaha pro­duktif duweke sawijining pawongan lan utawa badan usaha duweke pawo­ngan sing antara liya kasugihane ora klebu lemah lan omah sing kanggo usa­ha, paling akeh Rp. 50 yuta lan jroning setaun ubenge usaha ora luwih saka Rp. 300 yuta.

Usaha Kecil yaiku usaha ekonomi pro­duktif kang madeg dhewe, kang ditin­dakake dening  sawijining pawongan utawa badan usaha kang dudu mu­jud­ake anak perusahaan utawa cabang saka perusahaan menengah utawa gedhe. Kasugihane watara seket nganti lima­ngatus yuta. Ora klebu lemah lan ge­dhung papan usaha. Ubenge usaha nggayuh antarane telung atus yuta nganti loro setengah milyar rupiah ing setaune.

Usaha mengah yaiku usaha ekonomi prodhuktif kang madeg dhewe, kang di­tindakake dening sawijining pawongan utawa badan usaha kang udu anak per­usahaan utawa cabang saka perusahaan gedhe. Kasugihane luwih saka setengah milyar lan paling akeh sepuluh milyar rupiah ora klebu lemah lan gedhung sing kanggo usaha.

Sacara umum cirri ciri UMKM yaiku ma­najemen madeg dhewe, modhal di­sedhiyakake dhewe, dhaerah pemasara­ne lokal, asset perusahaane cilik, karya­wane  winates, mawa azas pelaksanaan yaiku tembayatan, ekonomi kang demo­kratis,  demokratis keseimbangan, kemajuan, efisiensi keadilan lan kesatuan ekomi.

Contone usaha UMKM  kayata dodolan camilan, dodol gorengan, bukak warung, dodol bakso, toko bathik, mracangan, usaha pertanian beras, jagung, gawe lan dodol tempe , gawe kerajinan lsp.  

Ing perkembangane UMKM bisa di­klasifikasi dadi parang kelompok yaiku :

1. Livehood Activities UMKM kang di­gunakake minangka kalodhangan nyam­butgawe kanggo golek nafkah, kang lu­wih umum dikenal minangka sector in­formal. Cotone pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise, mujudake UMKM kang duwe sifat pengrajin nanging  du­rung duwe sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise, mujud­ake UMKM kang wis duwe jiwa kewira­usahaan lan kaconggah nampa  pega­weyan sub kontrak lan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise, mujudake UMKM kang wis duwe jiwa kewirausa­haan lan  bakal nindakake tranformasi dadi usaha gedhe.

(Ana Candhake/H Aryo T)

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…