Jajan saka Tela
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 114 kali

Ulangan wis rampung. Bocah-bocah rada santai, merga anggene meres pikiran wis diliwati. Kanggo ngurangi kemenge uteg, esuk iki sengaja dianakake acara istimewa. Makan-makan sing kabeh panganane mau digawe saka tela utawa pohung.

Pak Badrun—kepala sekolah—dina Jum’at wingi wis ngumumake yen jajan sing digawa menyang sekolahan bisa olehe nggawe dhewe, bisa tuku ana pasar utawa ing toko sing biasa dodol jajanan tradhisionil kuwi.

Ora mung nggawa panganan thok, ning bocah-bocah kudu weruh jenenge, uga kepriye carane nggawe panganan mau. Mesthi wae, kabeh murid SD Bangunjaya iki banjur takon marang sing gawe jajan apa jenenge, kepriye carane gawe.

“Saiki, bocah-bocah lungguh ana sandhinge jajan sing digawa,” prentahe Pak Munari, wali kelas nem marang murid-muride.

“Mengko yen wis anggene crita rena-rena bab panganan iki, didongani, terus diamini bebarengan. Bu Ida sing njureni, Pak Munakip sing bakal mimpin donga,” imbuhe guru gantheng mau.

“Nggih, Pak,” jawabe bocah-bocah semangat banget.

“Kabeh wis siap?”

“Siaapp…!”

Bocah-bocah padha maspadakake Bu Ida sing mlebu ruangan kono.

“Assalamu alaikum bocah-bocah,” Bu Ida uluk salam.

“Waalaikum salam, Bu.”

Meneng sedhela. Bu Ida banjur miwiti ngleksanakake kewajibane.

“Takwiwiti saka....,” ujare Bu Ida karo nyawang siji-siji marang muride: “Wildan, coba awakmu nggawa apa?” sambunge guru kang kagungan putra siji iku.

“Gethuk, Bu.” Wildan njawab.

“Carane nggawe gethuk piye Wil?”

Wildan ngadeg saka papan lungguhe, aweh pakurmatan, banjur.....

“Kaspe dionceki, lajeng dipun dang. Yen sampun mateng dipun dheplok wonten lumpang, saged lumpang sela utawa lumpang saking kajeng.”

“Ya, terus?”

“Sasampunipun lembut anggenipun ndheplok lajeng dicampuri juruh saking gendhis abrit, dipun ulet ngantos rata. Bibar ngaten, dipun dalaken saking lumpang, dipun salap meja, dipun bentuk bunder, supados gampil anggenipun ngiris.”

“Bagus. Saiki.....Juwati, nggawa apa?”

“Tape, Bu.”

“Critakna carane nggawe tape.”

Juwati ngeling-eling rada suwe, banjur…

“Kaspe dipun onceki, dipun irisi kinten-kinten...ee...5 -6 senti. Cekap mekaten terus dicemplungaken wadhah saking nam-naman saking pring ingkang nami tomblok, dipun paringi ragi, dipun tutup ndamel ron pisang. Dipun tengga ngantos kurang langkung kalih dinten. Tape sampun siap dipun konsumsi,” Juwati njelasake kanthi cetha.

Sawise Juwati, njur Abdi sing nerangake ngenani timus, tela diparut bentuk bunder dawa, diisi juruh njerone, langsung digoreng.

Ratno sing ngomongake carane nggawe begedel, Roni sing nerangake carane nggawe gethuk lindri, Marsit sing njlentrehake ngenani krupuk tela, Sidam sing omong bab tela goreng campur keju, lan liya-liyane.

Bu Ida, Pak Hasyim, Bu Rima, Pak Hamdan lan guru-guru sing padha pinarak ana meja juri mesam kebak arti.

“Tela kuwi salah sijine tanduran alami Indonesia sing migunani, nyehatake lan murah. Mula, ayo, padha seneng ngonsumsi panganan asli bumi pertiwi ya, aja mung seneng mangan burger, chieken, uga pangan “import” sing kadhangkala malah nekakake penyakit,” Pak Hasyim nandhesake.

“Setuju, Pak!” ujare bocah-bocah sora.

Jajan saka tela njur dinikmati bareng-bareng. Nanging sadurunge kabeh kudu wijik dhisik, maca bismillah, ora kena lungguh methingkrang, apa maneh mangan disambi guyon…..

n (Dawam)***

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)