Budidaya Coro Pranyata Gampang Lan Mikolehi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pojok UKM - Dibaca: 1074 kali

Kewan coro utawa kecowak sing katon ora aji, pranyata bisa disulap dadi usaha budidaya sing mikolehi. Saliyane gampang cara ngopenine, uga gampang cara adole. Mung mbutuhake kandhang sing ora amba. Uga pakan sing prasaja. Sanajan sawangane mung prasaja, rega pangadole kewan iki lumayan ngedab-edabi. Ora nggumunake, omzet usaha coro iki bisa nganti puluhan yuta sawulane.

“Waton ora jijik wae, dakkira usaha iki bisa ditindakake dening sapa wae, becik priya utawa wanita,” ujare Mbak Anis nalika ditemoni PS ing omahe, desa Jumapolo, Matesih, Karanganyar, Jateng.

Kewan sing jeneng latine Dubia iki pancen akeh macem lan jinise. Nanging sing paling mikolehi dianggo usaha, yakuwi jinis kecoak utawa coro saka Madagaskar (Amerika Kidul). Arane coro Gromphadorhina Portentosa. Nanging ing Indonesia mung diarani coro Madagaskar ngono wae. Wujude luwih gedhe ditandhingake jinis coro lokal ing Jawa utawa ing Indonesia sacara umum.

Nalika umure wis dewasa, dawane coro Madagaskar kuwi bisa tekan 8-13 cm. Saliyane kuwi, coro iki uga ora mambu lan katon resik. Beda banget tinimbang coro lokal sing mambu ora enak. Luwih-luwih nalika kewan lokal kuwi kepidak sikil lewat. Gandane mesthi sumebar ora enak.

Saengga coro Madagaskar, katon wangun lan bisa didadekake kewan ingon-ingon. Utawa diopeni kaya kewan ingon-ingon hias liyane. Kayata iwak hias, kewan reptil (iguana), manuk ocehan, lsp. Miturut ngrembakane jaman, saiki kewan coro malah uga digoleki dianggo bahan obat kosmetik lan pakan kewan hias liyane.

“Jalaran kuwi, usaha kewan iki bisa mikolehi waton diutuni kanthi tenanan,” sambunge Mbak Anis.

Kaunggulan budidaya kewan iki, saliyane wujude ora reged, ora mambu, ragad pakan lan kandhange uga gampang lan murah. Coro sing werna kulite campuran antarane werna kuning, ireng, lan coklat iki, ora mbutuhake pakan sing angel. Jalarane coro sing wujude saemper kewan kumbang (wang-wung) iki, kalebu jinis kewan omnivora. Utawa mangan kabeh jinis pakan.

Becik daging utawa tanduran, kabeh bisa dadi pakane. Sayur kayata wortel, terong, tomat, lan liya-liyane bisa dadi pakan sing disenengi. Uga woh-wohan apa wae uga gelem. Kareben ora bosen, bisa diselang-seling dipakani nganggo pelet iwak, utawa pur pitik. Uga ana sing pakane dicampur pakan asu lan kucing hias (dog food lan cat food) kemasan. Nanging jan-jane nggunakake pakan sing murah mau, lan sisa-sisa sayuran wae wis cukup.

Bab kandhange uga gampang. Cukup kotak utawa bak cilik plastik wis bisa dianggo. Bisa saka terrarium, utawa akuarium mligi kanggo kewan reptil. Uga bisa dianggo kontainer plastik sing bisa digawe dhewe utawa tuku menyang toko. Sing baku, perangan ngisor kandhang kudu diwenehi pasir, sekam, utawa grajen. Lan dhuwure diwenehi papan endhog (egg tray) sing biasane saka kardus.

Papan endhog saka kardus kuwi, dianggo minangka papane coro nalika wis wancine ngendhog mengko,” pratelane.

Werna kulite coro Madagaskar kasebut racake gilap lan katon resik. Saengga pancen ora salah minangka kewan hias sing saiki lagi usum digoleki dening pandhemene.Nalika umure wis dianggep dewasa, utawa wetara 3-5 wulan, wis bisa didadekake indukan. Becik coro lanang utawa wedok wis bisa nindakake kawin jroning kandhang sing ciut. Kandang ukuran 05 X 0,5 X 05 meter wis cukup. Utawa ukurane bisa dimodifikasi.

Coro umur-umur semono kuwi bisa diarani umur panenan. Bisa didol minangka coro hias, coro indukan, lan coro dianggo pakan. Minangka coro hias bisa diwadhahi kandhang saemper iwak hias. Utawa wadhah akuarium bening sing ukurane luwih cilik. Bedane, akuarium kanggo iwak hias isine banyu bening. Nanging akuarium dianggo coro isine pasir utawa bubukan grajen.

Minangka coro indukan, biasane didol awujud pasangan indukan. Utawa sakjodho. Nanging uga kerep sing pesen indukan njaluk lanangan cukup 1 utawa 2, njur wedokane njaluk akeh. Kanthi cara mengkono, kandhane bisa diasilake anakan luwih akeh lan luwih cepet. Rega pangadole, coro dianggo kewan hias lan indukan racake meh padha.

“Rata-rata sak-ijine Rp 25.000 tekan Rp 40.000 gumantung umur lan gedhene,” ujare.

Nanging nalika umure wis dianggep tuwa, yakuwi wetara umur 1-3 tahun, regane wis suda. Paling banter mung didol Rp 10.000 tekan Rp 20.000 sakpasange. Utawa sak ijine mung diaji Rp 5.000 tekan Rp 10.000 thok. Umur tuwa iki biasane dianggo minangka pakan kewan hias liyane. Upamane  dianggo pakan iwak hias iwak arwana, iwak piranha, iguana, tarantula (kalamangga), lsp.

Sanajan ngono, uga ana pandhemen sing pesen dianggo pakan, njaluke umur coro sing isih enom. Yakuwi wetara umur 1-2 wulan. Kandhane akeh iwak-iwak hias jinis tertamtu sing senengane malah coro umur enom-enom kuwi. Regane mesthi wae uga isih dianggep larang. Jalaran mesthine isih mlebu jinis coro sing dianggo kewan hias utawa coro calon indukan.

Wektu iki, pancen pangadole kewan coro kuwi isih dietung per iji, utawa eceran. Jalarane pancen regane isih larang, lan sing mbudidaya uga isih arang-arang. Beda klawan komoditas kewan jangkrik, cacing, utawa kroto umpamane, pangadole wis dietung per kilo utawa gram gumathung sing pesen. Mula, budidaya lan adol kewan coro Madagaskar iki bathine akeh banget.

“Jroning seminggu, aku bisa ngasilake bathi resik kira-kira Rp 1,5 yuta tekan Rp 3 yuta,” kandhane seneng.

Kenya iki pancen wiwitane semu gila lan jijik nyawang coro. Nanging nalika ngerti lan mbuktekake dhewe, menawa coro iki unik, resik, lan eksotik, njur malah wis wiwit wani nyekel. Lan pungkasane kepincut pengin ngutuni budidaya coro ukuran jumbo iki. Unike coro iki, saliyane ora mambu uga lulut. Nalika dicekel tangan, ora gampang mlayu.

Kaunikane maneh yakuwi ora duweni swiwi. Saengga ora prelu wedi mabur metu saka kandhang nalika ngopeni. Sanajan ngono, kewan iki tetep bisa nggremet munggah. Jalaran kuwi, wujude kandhang kudu digawe kareben coro ora ucul metu. Dhuwure bisa ditutup nganggo ram kawat, utawa dipasangi lakban mubeng. Tujuwane nalika coro nggremet munggah, lan ngliwati lakban langsung kepleset ceblok, utawa mlebu kandhang maneh.

“Sing nyenengake, nalika awake coro dipenet alon, bisa ngetokake swara desis/ngeses sing aneh. Kandhane swara kuwi minangka pertahanan nalika ngadepi si pemangsane,” pratelane sinambi mraktekake menet sawijining coro ing njero kandhang.

Kecowak  utawa kewan coro iki duwe kandhutan protein sing dhuwur. Malah miturut paneliten, tikel-tekuk ping telune kandhutan protein darbene kewan jangkrik. Jalaran kuwi uga, kewan coro iki dadi pakan favorit kewan-kewan hias liyane. Ngelingi prospeke sing apik, ora salah umpama usaha budidaya coro iki, diarani minangka peluang usaha sing mikolahi.

Miturut mbak Anis, sasuwene iki pelanggan sing tuku coro saka omahe wis sumebar saka tlatah sakindenging Pulo Jawa. Biyen nalika miwiti ing tahun 2016, pelanggane mung saka tlatah Yogya, Solo, Semarang lan sakupenge. Nanging saiki pesenen saka promosi online wis sumebar. Malah uga ana pesenen saka Bali lan Jakarta sing ajeg pesen atusan coro saben minggune. Racake padha njaluk dikirim lewat jasa pos utawa paket.

Kuwi durung pesenan sing model offline, alias sing teka mara dhewe menyang omahe. Saben dina mesthi ana sing tuku, raketang mung wong siji-loro. Pancen ora nyana, kewan sing katon nggilani lan njijiki kasebut, pranyata bisa dadi komoditas lan usaha sing mikolehi.

Kabare, saiki uga akeh perusahaan obat lan kosmetika rame-rame nggunakake bahan kewan coro dianggo proses produksine. Miturut paneliten, kewan coro saka Madagaskar kuwi, ngandhut zat-zat sing bisa njalari sel-sel kulit manungsa bisa awet enom. Meddia

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…