Salah Tampa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 39 kali

Pirang-pirang dina iki praupane Ratna katon beda tinimbang dina-dina biasane. Praupane katon sedhih lan ketara yen dheweke lagi ana sing dipikir. Kahanan kaya mangkono iku pancen sering dialami bocah enom kang duweni hubungan tresna utawi pacaran. Apa maneh Ratna iki LDR alias pacaran jarak jauh. Nanging bocah ayu sing duweni rambut dawa ngandhan-ndhan iki ya gampang srawung marang sapa wae. Lan uga dheweke aktifis salah sijine UKM ing kampuse.

Kanggo mengeti Wulan Basa ing kampuse, ana acara lomba-lomba kang salah sijien yaiku drama. Amarga Ratna duweni modal swara lan akting sing lumayan apik dheweke melu lomba drama makili UKM.

Ing drama kuwi Ratna oleh pasangan bocah lanang jenenge Bagus. Sakliyane sipate sing lucu, Bagus kuwi uga gagah, bagus lan pinter nggitar  sarta nyanyi. Kahanan iki pranyata bisa gawe greget atine Ratna lan akhire dheweke kepincut marang Bagus.

Sithik mbaka sithik wong loro kuwi bisa cedhak. Ing sawijine wektu Bagus kepingin ngajak Ratna dolan, nanging merga wektune sing cekak Bagus mung marani Ratna menyang kos-kosan. Bagus lungguh ana ing sisihe Ratna ing ruang tamu.

“Rat, aku apa ora papa iki dolan ing kosmu?”

“Lha geneya ta Gus, wong kancane dewe kok.”

“Lha mengko ana sing nesu yen adhewe lungguh jejer kaya ngene?”

“Ora ana Gus, wis ta biasa wae.” ujare Ratna. “Ora papa Gus. Ana perlu apa kowe kok mara-mara mrene?”

“Kepingin dolan wae Rat nyethuki kowe, sakliyane kuwi karo ngenteni jam latian drama supaya bisa budhal bareng.”

“Oalah ngana ta Gus, malah aku ya seneng merga bisa mangkat ing kampus ana kancane Gus.”

“Mengko sak durunge latian maem sik ya ben semangat anggone latian.”

“Iya Gus yen karepmu ngana iku, aku manut.”

Atine Ratna bungah banget merga gematine Bagus sing mangkono iku. Merga kahanan iku Ratna lali yen dheweke satemene wis duweni pacar.

Pacar manut Ratna iku nomer keri dhewe, merga pacar durung mesthi dadi jodho. Rasa sedhih sing dirasakake Ratna merga kesepen sasuwene iki, sithik-sithik wis ilang kehibur dening anane Bagus ing sandhinge.

Wis telung minggu anggone latian drama lan drama ya wis dipentasake. Dadi iki mung ngenteni pengumuman lan akhire dramane oleh juara 2.

Bebarengan karo penutupan lomba, dina iku kaya dina terakhire Ratna bisa bebarengan karo Bagus. Merga sakwise iku Bagus ora tau muncul lan aweh kabar marang Ratna. Dheweke kaya ilang digawa angin. Ing jero atine Ratna ya akeh pitakonan, ngapa kok Bagus mangkono. “Kaya ngedohi aku senajan ta aku ora gawe salah lan nglarani atine” batine Ratna.

Seminggu sakwise iku Ratna ora sengaja ketemu Bagus ing depot. Bagus lagi mangan bareng bocah wadon ayu. Tapi Ratna nyikapi kaya wong ora weruh wae. Sing Bagus ya ngono, pranyata kaya ora weruh anane Ratna. Ora nyapa, uga ora mesem babar pisan.

Sakwise iku, Ratna banjur mulih menyang kos lan takon marang kanca sakkose sing sejurusan karo Bagus. Kancane mau crita yen saktenane Bagus iku ya mangkono, kabeh di gemati nanging mung minangka kanca wae, ora luwih  saka iku.

Merga iku Ratna ngrasa yen rasa tresnane marang Bagus iku kliru lan Ratna sadar yen dhewekw wis nglalekake pacare sing sipate luwih apik sarta ora tau gawe lara atine Ratna. Saka pelajaran iku uga Ratna saiki ora katon sedhih senajan hubungane karo pacare LDR. (Dyah RP)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)