Kucing dadi Deklamator
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 58 kali

Kucing mlaku alon. Ana tikus sing lagi bae liwat ing ngarepe. Kucing banjur leren nalika krungu ana sing lagi deklamasi maca geguritan.

 “Hei, para manungsa! Apa kowe kabeh ora krungu jerit tangis? Akeh sing padha sengsara lan luwe, jalaran  padudon lan perang?!”

Kucing tumenggengen. Pranyata dudu manungsa sing deklamasi iku, ananging tikus. Kucing banjur nyadhari, yen wetenge uga luwe. Dheweke banjur terus jumangkah, nerusake laku.

“Kebeneran banget,” pikire kucing, “tikus lagi kurang waspada. Sepisan mlumpat tikus kuwi bisa dakringkus.”

“Aduuh….! Culna aku!” panjaluke tikus. “Mosok ora ngajeni aku blas?”

“Aku perlu sarapan. Ngapa aku ngeculake kowe sing wis dakcekel?” ujare kucing. “Lan apa perlune aku ngajeni awakmu?”

“Kucing bodho. Kowe ora nduweni jiwa seni,” tikus mencep. “Aku iki tikus deklamator. Aku bisa ngucapake geguritan-geguritan endah.”

“Ora peduli kowe sapa!” tembunge kucing sora. “Ngertiku mung perlu panganan. Aku ora bisa wareg karo geguritan-geguritan sing kok waca kuwi!”

“Wadhuh! Wadhuh! Kowe rugi!” omonge tikus. “Aku kerep maca geguritan ngenani bedamen donya. Aku pengin kabeh wong padha rukun. Ora ana perang. Aku uga sering maca geguritan ngenani keadilan. Supaya para panguwasa bisa adil menyang kabeh kawulane.”

“Kabeh mau ora penting kanggoku!” cengkeremane kucing tansaya kenceng. Dheweke banjur nguntal tikus tanpa rasa welas.

Sawise mangan, kucing rumangsa yen ana sing aneh ing sajroning awake. Awake dadi panas, lan matane klemun-klemun. “Oh, ngapa awakku iki?” Kucing banjur semaput ora eling apa-apa.

Tangi saka anggone semaput, dumadakan dheweke bengok-bengok banter, “Oh keadilan! Kowe ana ngendi? Ngapa kowe dadi topeng kanggo nyengsarakake para kawula cilik?”

“Dhuh… apa sing dakucapna iki?” kucing sajak getun. “Tikus sing dakpateni iku koyoke nyawiji karo awakku. Aku wis kedosan…. aku wis kedosan…!”

“Aku ora pengin dadi deklamator, maca geguritan-geguritan. Aku mung pengin mangan. Mangan lan mangan” ucape kucing. “Aku mung pengin dadi kucing biyasa, dudu kucing deklamator!”

“Eh, keadilan! Sakjane kowe ana ngendi? Ngapa wong nyolong pang kayu disiksa tanpa rasa kamanungsan? Dene sing mbabati alas bisa urip tenang? Oh, keadilan! Kowe kaya barang dolanan.”

Kucing nangis sesambat. Dheweke tetep ora pengin dadi deklamator. Dheweke ora pengin maca geguritan. Siji pepenginane, pengin mangan seger. Nanging cangkeme iku, sing ngucapake iku lambene apa lambene tikus sing tau dipateni.

Kahanan kucing saiki mangkono. Tanpa karep lambene ngucapake geguritan kanthi wirama lan basa sing apik.

Sawijining wektu nalika mlaku ing sacedhake omah gedhe, ana asu ndeleng dheweke. Asu iku mburu lan nyekel dheweke. Kucing ora bisa uwal lan tanpa daya ing cengkeremane asu.

“Kowe pinter deklamasi!?” asu katon gumun krungu pangucap lan swarane kucing. “Kowe kucing deklamator!”

“Ya. Aku pancen kucing deklamator!” kandhane kucing  mongkok karepe supaya diuculake dening asu.

 “Wadhuh….wadhuh…! Apurenen aku,” asu ngakoni luput. “Aku ngajeni para deklamator sing wis akeh gawe lan maca geguritan. Deklamator ora beda karo pejuang. Kanthi swarane dheweke ngajak njejegake bebener, keadilan, bedhamen lan welas asih. Kanthi swara lan geguritane deklamator nyegah ananing tumindak nistha kanggo sapadha-padha, nyegah padudon lan perang.”

“Ya, ya! Tembung-tembungmu pancen bener,” ucape kucing “Lan ngertiya, saiki aku luwe jalaran kowe ngalembana menyang aku.”

“Manggona karo aku ae, ing omahe juraganku. Dheweke kuwi pengarang sing akeh nulis geguritan apik. Kowe mengko bisa maca geguritane,” critane asu.

Kucing nurut apa kandhane asu. Dheweke banjur manggon ana omahe pengarang. Pungkasane kucing sadhar menawa kanthi dadi deklamator dheweke bisa slamet saka paekane asu. Dheweke uga bisa ketemu karo juragan sing kebak welas asih.

(Dicritakake maneh dening: Eko Wijiono)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)