Tatu Kobong Aja Disalep Nganggo Odhol
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 93 kali

Tatu mlempuh merga barang panas kerep disumurupi ing panguripan padinan. Wiwit kesiram banyu pa-nas engga kesetrum listrik. Yen tatune entheng, akeh-akehe ditamani nganggo odhol.

“Cara iku ora oleh. Tatu kobong mung oleh ditambani nganggo salep tatu kobong,” tandhese dr. Iswinarno Doso Saputro, SpBP-RE (K). Yen tatu diwenehi salep sembarangan, malah tim medis bakal kangelan anggone ngresiki tatune.

Maneka warna sebabe tatu kobong kasebut ora gawe anggone ngawekani kudu beda. Tatu diresiki sadurunge dikawekani sabanjure. Nanging, tumrap tatu kobong merga kesetrum listrik, anggone ngawekani ana bedane sethithik. “Rusake tatu kang kesetrum listrik akeh-akehe dumadi ing pembuluh darah ditandhingake karo kulit njaba,” jlentrehe spesialis bedhah plastik saka RSUD Dr. Soetomo/FK Unair iki.

Bisa wae, tambahe, dina iki mung epek-epek tangan sing tatu. Nanging, limang dina sabanjure, gangguwane nggayuh lengen. Evaluasi ditindakake saben dina kanggo saturasi oksigen utawa kadar oksigen ing njero getih.

Kulit sing kobong kudu diresiki (disiset) utawa istilah kesehatane debridement. Bab iku ditindakake supaya saturasi oksigen ningkat. Kulit disiset mau tujuwane kanggo mbuwang jaringan sing wis mati, gawe sethithike sumber infeksi, lan ngrikatake warase tatu.

Saliyane saturasi oksigen, bab sing luwih wigati kang kudu digatekake marang pawongan sing nandhang tatu kobong yaiku cairan. Sebab, kahanan kasebut, cairan gampang nguwab merga kulit wis ora bisa nahan penguwaban. Yen diumbar, gampang gawe rusake ginjel. “Jantung lan kebuk (paru-paru) uga bisa keganggu mungguhing wong sing nandhang tatu kobong,” ujare dokter sing mbiyene njupuk spesialis ing Unair iki.

Nalika dumadi peradhangan abot, badan bakal ngrespon klawan ngetokake myocardial depressant factor (MDF). Kahanan iku sing ngganggu kerjane jantung. Sawatara iku, gangguwan kebuk bisa dumadi merga asep kang kaserot nalika badan kobong. Sebab liyane yaiku metune protein ing njero badan saengga dumadi hipoprotein. Bab iku bisa ndadekake numpuke cairan ing njero kebuk saengga abuh.

Anemia uga kudu diwaspadani. Nalika badan kobong, pembuluh darah melu katut panas. Akibat sabanjure, sel darah nandhang rusak. “Mula iku, tatu kobong, sanajan cilik, becike tetep dipriksakake menyang dokter. Bab iki kanggo ngendhani dumadine infeksi lan komplikasi,” tandhese dokter lulusan UGM Jogjakarta kasebut.

Bab iku sing dialami Gocik (jeneng samaran). Bapak peputra siji kuwi teka menyang RSUD Dr. Soetomo nalika nandhang tatu kobong abot, Selasa (27/6). “Aku ora weruh larah-larahe kepriye. Aku mung ndeleng sakojur badane wis kobong. Rahayune, praupan lan barang wadine ora katut kobong,” kandhane ibune.

Kahanane Gocik durung sadhar nalika ditiliki dina Minggu (2/7) kepungkur. Kulawargane mung bisa ndeleng kahana-ne saka waliking kaca ruwang ICU sinambi tansah ndedo-nga. “Dokter kandha warase suwe, nganti telung sasi. Nanging, aku kabeh ngajap Gocik enggal waras sawise nindakake operasi kanggo sing kaping telune,” ujare.

Bab kasebut dibenerake Iswinarno. Saben 1 persen tatu kobong mbutuhake perawatan sethithike karo tengah dina. Dadi, yen dietung, tatu kobonge 69 persen sing dialami Gocik paling cepet mbutuhake perawatan 90 dina.

Sanajan mangkono, kontrol tetep wajib ditindakake. Sawise nem sasi, kahanan tilas tatu kobong iku bakal die-valuasi. Fisioterapi uga kudu tansah ditindakake supaya we-wengkon tilas tatu ora nempel. Sawatara iku, Iswinarno nyebutake, sasuwene libur riyaya kepungkur, RSUD dr Soe-tomo nandangi pasien tatu kobong lima. Kabeh teka ing ka-hanan abot. Ukurane ambane tatu luwih saka 30 persen. (JP)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya