Maneka Kreasi Glepung Pohung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 113 kali

Pohung garing utawa ga­plek ndu­weni maneka werna pigu­na. Yaiku kang­go pakan ternak, indhustri kimia, indhus­tri panganan, indhustri kertas, lan tekstil. Sing paling populer kanggo kon­sumsi pa­nganan manungsa. Nanging, kanthi di­owahi sithik, glepung gaplek bisa disulap dadi kaya glepung terigu (gandum). Tegese, glepung kasebut bisa nggan­teni gandum minangka olahan panganan sing wis luwih dhisik kondhang.

Contone, kanggo bahan olahan ngga­we roti, mi, maneka gorengan, martabak manis, srabi, empek-empek, lan liya-liya­ne. Kanthi bahan pengganti saka pohung iki, mesthi wae ragad prodhuksi bisa lu­wih murah. Jalaran, rega pohung ing pa­saran pancen luwih murah tinimbang gan­dum minangka bahan dhasar gle­pung terigu.

 Dene glepung trigu ala mocal (mo­difikasi cassava flour) kuwi, bisa dadi kalodhangan antuk pametu klayan dagang.  Jalaran, panjaluke pasar ma­rang kabutuhan glepung mocal kuwi gedhe banget. Lumrah wae, saya suwe, rega glepung gandum mesthi ajeg mung­gah. Utawa arang-arang mudhun regane.

“Saengga dakjamin, glepung mocal iki bisa dadi solusi sing praktis anggone nyiasati kahanan pasar,” ujare Soelaiman Budi S.

Priya sing kawit pirang-pirang taun iki kondhang minangka bapak biofuel iki, pancen ora mung waton karo pangu­cape. Ateges ora mung teori thok. Na­nging ing omahe ing tlatah desa Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Jateng, dheweke lan karyawane pancen wis ngutuni produksi mocal kawit rong taun kepungkur. Saengga praktik nggawe mocal kuwi pancen wis ditindakake kanthi nyata. Lan asile pancen bisa mbatheni.

“Respone masyarakat pancen ora dinyana. Wiwit ibu-ibu rumah tangga tekan bakul kaki-lima, kabeh padha teka mrene saperlu njupuk glepung murah meriah kuwi,” sambunge.

Jroning tahap wiwitan, dheweke bisa prodhuksi wetara 80 nganti 100 kg gle­pung saben dinane. Kabeh asile prodhuk kasebut, pranyata bisa entek dipesen pelanggane. Kepara para pelanggan wis padha rebutan anggone pesen, pirang-pirang dina sadurunge. Lumrah wae, jalaran padha wedi nek ora kumanan.

Konsumen utawa pelanggane Soelai­man kapilah dadi 3 segmen. Kapisan, konsumen langsung, yaiku ibu-ibu rumah-tangga sing pengen gawe ma­neka olahan saka glepung mocal. Kapin­dho, kalangan toko klontong utawa agen. Yaiku pihak sing mengkone bakal adol maneh produk kasebut marang ibu-ibu rumah tangga, utawa bakul kaki lima sing mbutuhake bahan glepung kuwi. Kayata bakul mi, bakso, gorengan, empek-empek, lan liya-liyane. Mligine saka toko utawa agen iki, adate paling sithik 50 kg saben pesen.

“Lan katelu, para bakul kaki lima langsung sing pengen entuk rega luwih murah tinimbang kudu tuku lewat toko kelontong mau,” ujare.

Meh kabeh bakul ing wilayah Ka­ranganyar lan sakupenge, saiki wis ora kaget maneh marang produk olahan sing bahane glepung mocal. Kajaba murah, komposisi zat gizine uga ora kalah karo glepung-glepung liyane. Kaya ta glepung beras, glepung garut, glepung jagung, glepung kenthang, glepung gandum, glepung sagu, lan liya-liyane.

Rega adol glepung mocal per kg antara Rp 3000 tekan Rp 4000. Cetha luwih murah tinimbang glepung gandum saiki, sing wis nganti Rp 6000 tekan Rp 10.000 per kg (gumanthung kuwalitas lan merk). Pilihan masyarakat marang olah-olahan bahan mocal pancen tinemu nalar, mligine tumrap para bakul kaki-lima. Cethane, kanthi glepung rekayasa iki, bisa ngirit ongkos produksi antarane 50%  tekan 100%.

Minangka perbandhingan kasar, anggep wae rega samang­kok mi utawa bakso antarane Rp 5000 tekan Rp 10.000. Nanging nganggo glepung mocal iki, saporsi utawa samangkok bisa didol mung kanthi rega Rp 3000. Pengiritan nganti tekan 100% pancen bisa wae kedadeyan, upama kabeh bahan utawa total prodhuksi murni nggunakake bahan-bahan pengganti sing luwih murah.

Contone kanggo mi ayam, glepung dijupuk saka bahan mocal. Njur daging ayame bisa diganti kanthi bahan jamur. Kayane kabeh wis padha ngerti, rasa jamur olahan saiki pancen wis padha persis karo rasane daging. Kuwalitas utawa kandungan gizine uga ora kalah tinimbang daging kewan. Kamangka saka bab rega luwih murah tikel tekuk. 

Njur umpama produksi mocal dhewe bisa njanjekake saka segi peluang bisnis, apa pancen gampang cara proses prodhuksine? Lan apa wae sing dibutuhake supaya bisa nggawe glepung mocal kasebut?

“Proses gawe mocal kepetung gampang, mu­rah, lan prasaja banget. Aku yakin kabeh wong bisa nindakake angger nduwe niyat,” pratelane priya sing kerep diundang minangka dosen tamu/istimewa ing maneka kampus ing Indo­nesia lan kampus ing man­ca iki.

Sing baku, prodhuksi bisa dipilah dadi 3 kate­gori. Yaiku prodhuksi skala cilik, menengah, lan gedhe. Sing skala cilik, kanthi modhal antarane Rp 1 yuta tekan Rp 2 yuta wae wis bisa mlaku anggone prodhuksi mocal kasebut.

Modhal paling akeh biyasane kanggo prioritas ngenekake mesin giling supaya dadi glepung (Disk Mill). Mesin iki kapilah dadi pirang-pirang jinis. Ma­rang skala home industri wis cukup nggunakake mesin cilik utawa menengah. Lan mesin gedhe, utawa super gedhe dianggo pabrik, utawa skala gedhe. Maneka merk mesin disk mill kuwi wis akeh didol ing pasaran. Nanging umpa­ma pengen ngirit modhal, mesin bekas utawa second  nanging sing isih layak pa­kai uga bisa digunak­ake. Regane bisa separo luwih murah, tinim­bang rega mesin anyar.

“Mesin ukuran sedhengan kanthi tenaga penggerak sing kekuwatane minimal 2 PK, rega secondne mung wetara Rp 1,5 yuta tekan Rp 2 yutanan,” kandhane.

 Miturut dheweke, mesin ukuran sedhengan utawa menengah kuwi, saben dinane bisa ngasilake prodhuksi kira-kira 1,5 tekan 2 kwintal glepung mocal. Njur kepiye gambaran proses nggawene?

Sing kapisan, bahan pohung di­onceki, njur dikumbah nganti resik. Kapindho, sawise resik pohung difer­mentasi kanthi maneka ramuan sing kadhar tambahane kira-kira 5%. Ana 3 jinis ramuan kasebut, yaiku tetes tebu, uyah, lan kapur. Kabeh bahan lan komposisi ramuan fermentasi kasebut bisa dipilih gumantung kabutuhan utawa jinis mocal sing dikarepake mengko.

Katelu, sawise proses fer­mentasi dadi pohung njur dipepe dadi gaplek. Proses mepe iki ditindakake ing ngisor payon plastik UV (Ultraviolet). Tujuwane supaya ora metu kringete lan ngindari metune werna ireng. Kapapat,  gaplek sing wis ilang zat kelete  (gelatine), njur digiling ing mesin disk meal supaya dadi glepung mocal. Sawise dadi gle­pung mocal, lagi siyap digunakake kanggo maneka werna kaperluan olahan. Upamanr diolah kanggo gawe kuwe donat, maneka gorengan, mi, lan sapiturute.

Meddia

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya