Grup Jajan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 170 kali

Ditabrak Sepedha Motor

 

YEN ana ka­dadeyan tabra­kan, mesthi ndang cepet grudug-grudug padha mara. Ana sing saperlu tetulung, ana sing arep ndeleng piye ke­da­deyane lan ya ana sing mung perlu ngungak. Ora makarya apa-apa, anakku mara karo nangis lan ya mlayu-mlayu barang.

Mangkene genahe. Wis ping bola-bali, anakku sakulawarga yen dina Minggu melu mlaku-mlaku santai. Dalan sing kanggo parkir, an­tarane dalan Perintis Kemerdekaan Madiun sing dipacak mung sak jalur mangulon (arah kulon). Dalan sing sak jalur magetan (anah wetan) ya ana, yaiku dalan Kalimantan.

Bareng mlaku-mlaku santai wis rampung, wong-wong padha bali nggoleki kendharaane dhewe kalebu anakku sakulawarga anake sing mbarep mlayu-mlayu marani panggonan parkir kendharaan. Dumadakan saka mburi ana sepedha motor ningol arah mangetan (kamangka ora oleh). Langsung nabrak, anakku weruh mak brese mau, langsung jerit-jerit lan ya nangis.

Sepedha motor langsung dirim, mandheg.

-     Piye ta mas, wong sak jalur, ya ora oleh ta, mangetan!

+  pangapunten bu, kula kesesa, nguber wekdal.

Kasunyatan, anake mau jebul malah lungguh neng dhuwur slebor ngareb, klambine nyanthol plat nomer. Katon “Tenang-tenang saja.” Bareng ditakoni jarene disurung saka mburi. We lha dalah, bocah-bocah!!! Sing tuwa bingung, anake malah santai. (IS Hastuti-Madiun)


Grup Jajan

 

Mas K lan kancane cacah telu duwe pakulinan sing rada nyleneh. Saben jajan ing ngendi wae mesthi dicathet utawa ditulis, ora lali diwenehi tanggal lan papan panggonan anggone jajan. Yen jajan ing restoran gedhe mesthi njaluk nota.

Ing riyaya Idul Fitri kepungkur, padha ngumpul lan banjur gawe rantaman njajan maneh bebarengan. Sadurunge njajan padha mbukak cathetane dhewe-dhewe.

“Sarapan ngendi?” pitakone Mas K.

“Miturut cathetanku, luwih becik sarapan warung ‘M’,” wangsulane Mas D.

“Hla piye?” Mas H takon.

“Murah terus..., wis telung riyaya utawa telung taun ora ngundakake rega. Sega pecel lan bakwan regane tetep.”

“Cocog!” wong telu liyane wangsulan bareng.

“Mangan awan, ngendi?” pitakone Mas K.

Diwangsuli kanca liyane kanthi mbukak cathetan. Intine, sing arep dijajani kuwi sing regane tetep lan rasane enak. Tumrap warung sing pas riyaya ngundhakake rega, mesthi bakal dicoret dening tukang njajan pimpinane Mas K kuwi. Jarene, cara kuwi sithik-sithik bisa nglawan undhak-undhakan rega. Awit akeh sing nganggo aji mumpung, tuladhane pas riyaya banjur gawe rega sakgeleme dhewe. Yakuwi sing kudu dilawan. Upama gelem teliti, nyatane akeh warung sing ora ngundhakke rega.

Ora mung kuwi, pranyata Mas K lan kanca-kancane ora blanja kebutuhan ngepasi pas riyaya utawa arep riyaya. Kebutuhan sing sekirane bisa dituku sadurunge ya sabisa-bisa dituku adoh sadurunge riyaya, sing baku aja nganti kedaluwarsa. Mesthi wae ora kabeh barang bisa dituku sadurunge, nanging saora-orane bisa nglawan undhak-undhakan rega. (Al Aris Purnomo  — Manyaran, Wonogiri )

 

 

Jakarta Akeh Kebonan Lan Rawa. Yogya akeh kaline

 

Yen tak gagas, Jakarta iki biyen akeh kebonan. Contone : Kebon Kacang, Kebon Sawit, Kebon Pala, Kebon Pinang, Kebon Kelapa, Kebon Nanas, Kebon Sirih, Kebon Kosong, Kebon Pisang, lan liya-liyane.

Uga akeh rawa-rawane, saiki dadi kutha. Contone : Rawa Sari (Kec. Rawasari, Jakarta Timur), Rawa Gatel, Rawa Mangun (Kec. Rawamangun Jakarta Timur), Rawa Gelam, Rawa Bebek (Kampung Rawa Bebek), Rawa Buaya, Rawa Badak.

Dene pasare, ana Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Minggu: nanging Pasar Selasa, Kamis,  Jum’at lan Saptu, aku kok ora ngerti.

Ing Propinsi DIY, akeh desa sing jenenge nganggo kali, contone mangkene:

Kali Agung, Kali Wilut, Kali Wiru, Kali Sono (Kecamatan Sentolo Kab. Kulon Progo).  Kali Duren, Kali Urang (Kecamatan Moyudan Kab. Sleman). Kali Penten, Kali Pengen (Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo). Kali Reja, Kali Biru (Kecamatan Kokap Kab. Kulon Progo). Kali Mambu, Kali Sahak (Kotamadya Yogyakarta). Kali Putih, Kali Kuning (Kab. Sleman)

Yen isih ana, coba panjenengan ganepi, mbok menawa ana sing durung tak tulis, kanggo njangkepi Apa Tumon iki. Matur nuwun. (Triwahyono BA-Sidorejo-Godean, Sleman)

 

 


Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure