Pandhawa Mukswa (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 273 kali

Purna anggonira Resi Prabhasa paring weca, tan ana udan tan ana maruta, dumadakan kilat nyamber agawe kagyat kang padha nyumurupi. Ilang wewujudane wanodya ayu, sakala Raden Samba malih sejatine wujud.  Kang nggumunake, bantal kang kanggo nyumpeli weteng  ilang kaya-kaya manjing menyang wetenge.  Sakala iku uga wetenge Raden Samba  mundhak gedhe, katon lir wanita kang lagya anggarbini sepuh.

“Adhuh, ketiwasan, Sang Maha Resi. Kula keweleh awit saking pakarti kula. Kula kewirangan. Kula nyuwun agenging pangapunten, Sang Resi,” ature Raden Samba karo ngaras pada nangis sesenggukan.

“Raden Samba,  cuwa menika mesthi dhawah wingking. Sedaya lelampahan sampun ginaris ing pesthi, tinulis ing takdir. Mangga kula aturi kondur dhateng Parang Garudha, mugi-mugi Sinuwun Bathara Kresna saged ngruwat kalepatan saha dosa-dosa paduka,” dhawuhe Resi Prabhasa kanthi netra tajem nyawang Raden Samba.

Kanthi ngampet wirang Raden Samba sigra ninggalake Padhepokan Prabhasa Harja. Raden Udawa, Raden Setyaki, lan para putra Dwarawati tan bisa tumindak apa-apa. Bisane mung padha nglelipur Raden Samba amrih lejar penggalihe. Kabeh terus budhal ninggalake Padhepokan Prabhasa Harja.

 Tumekeng Praja Dwarawati sang bagaskara wus lingsir mangulon. Nalika iku Raden Samba ngrasakake laraning padharan kadidene wanodya kang bakal nglairake ponang jabang bayi. Durung nganti ngadhep Prabu Kresna, Raden Samba wus babaran. Eloke, kang metu saka padharane Raden Samba  dudu ponang jabang bayi nanging wujud gada wesi kuning. Tiba ing bantala katon cumlorot sunare.

“Raden, menika paduka priksani, ingkang medal saking padharan paduka wujud gada wesi kuning kados pangandikanipun Bengawan Prabhasa,” ature Raden Setyaki karo nuduhake gada wesi kuning ana ngarsane Raden Samba.

“Adhuuuh…ketiwasan! Iki jenenge kewirangan gedhen aku, Paman”

“Lajeng kados pundi sekecanipun?”

“Panjenengan kula aturi nyowanaken pusaka menika wonten ngarsanipun Rama Prabu Bathara Kresna. Badan kula lemes lir linolosan otot bebayu kula.”

Raden Harya Setyaki kadherekake Patih Udawa enggal tumuju dhatulaya. Gada wesi kuning bakal diaturake ana ngarsane Prabu Kresna. Sowane Raden Harya Setyaki lan Patih Udawa wus tinampa  Prabu Harimurti. Kekarone matur walaka purwa, madya, lan wasana dumadine lelakon engga Raden Samba nglairake gada wesi kuning.

Prabu Kresna legeg ing wardaya, mung mendel kadya tugu sinukarta. Nanging minangka titising Bathara Wisnu, Sri Kresna nora kasamaran maneh marang mobah mosiking lelakon.

“Menapa ingkang saged kita tindakaken gegayutan kalihan gada wesi kuning menika, Sinuwun?”  Udawa miterang.

“Setyaki lan Udawa, ingsun wus nora kasamaran maneh nyumurupi kabeh kang dumadi iki. Gada iku kang bakal…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure