Pandhawa Mukswa (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 219 kali

Purna anggonira Resi Prabhasa paring weca, tan ana udan tan ana maruta, dumadakan kilat nyamber agawe kagyat kang padha nyumurupi. Ilang wewujudane wanodya ayu, sakala Raden Samba malih sejatine wujud.  Kang nggumunake, bantal kang kanggo nyumpeli weteng  ilang kaya-kaya manjing menyang wetenge.  Sakala iku uga wetenge Raden Samba  mundhak gedhe, katon lir wanita kang lagya anggarbini sepuh.

“Adhuh, ketiwasan, Sang Maha Resi. Kula keweleh awit saking pakarti kula. Kula kewirangan. Kula nyuwun agenging pangapunten, Sang Resi,” ature Raden Samba karo ngaras pada nangis sesenggukan.

“Raden Samba,  cuwa menika mesthi dhawah wingking. Sedaya lelampahan sampun ginaris ing pesthi, tinulis ing takdir. Mangga kula aturi kondur dhateng Parang Garudha, mugi-mugi Sinuwun Bathara Kresna saged ngruwat kalepatan saha dosa-dosa paduka,” dhawuhe Resi Prabhasa kanthi netra tajem nyawang Raden Samba.

Kanthi ngampet wirang Raden Samba sigra ninggalake Padhepokan Prabhasa Harja. Raden Udawa, Raden Setyaki, lan para putra Dwarawati tan bisa tumindak apa-apa. Bisane mung padha nglelipur Raden Samba amrih lejar penggalihe. Kabeh terus budhal ninggalake Padhepokan Prabhasa Harja.

 Tumekeng Praja Dwarawati sang bagaskara wus lingsir mangulon. Nalika iku Raden Samba ngrasakake laraning padharan kadidene wanodya kang bakal nglairake ponang jabang bayi. Durung nganti ngadhep Prabu Kresna, Raden Samba wus babaran. Eloke, kang metu saka padharane Raden Samba  dudu ponang jabang bayi nanging wujud gada wesi kuning. Tiba ing bantala katon cumlorot sunare.

“Raden, menika paduka priksani, ingkang medal saking padharan paduka wujud gada wesi kuning kados pangandikanipun Bengawan Prabhasa,” ature Raden Setyaki karo nuduhake gada wesi kuning ana ngarsane Raden Samba.

“Adhuuuh…ketiwasan! Iki jenenge kewirangan gedhen aku, Paman”

“Lajeng kados pundi sekecanipun?”

“Panjenengan kula aturi nyowanaken pusaka menika wonten ngarsanipun Rama Prabu Bathara Kresna. Badan kula lemes lir linolosan otot bebayu kula.”

Raden Harya Setyaki kadherekake Patih Udawa enggal tumuju dhatulaya. Gada wesi kuning bakal diaturake ana ngarsane Prabu Kresna. Sowane Raden Harya Setyaki lan Patih Udawa wus tinampa  Prabu Harimurti. Kekarone matur walaka purwa, madya, lan wasana dumadine lelakon engga Raden Samba nglairake gada wesi kuning.

Prabu Kresna legeg ing wardaya, mung mendel kadya tugu sinukarta. Nanging minangka titising Bathara Wisnu, Sri Kresna nora kasamaran maneh marang mobah mosiking lelakon.

“Menapa ingkang saged kita tindakaken gegayutan kalihan gada wesi kuning menika, Sinuwun?”  Udawa miterang.

“Setyaki lan Udawa, ingsun wus nora kasamaran maneh nyumurupi kabeh kang dumadi iki. Gada iku kang bakal…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam