Celengane Dini
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 147 kali

Saben esuk menawa mangkat sekolah dini mesthi diparingi sangu dening ibune. Nanging amarga Dini bocahe gemi setiti lan ngati-ati, sangune iku ora tau dinggo jajan, nanging dicelengi ana celengan lemah bentuke jago, kang dituku nalika nonton sekaten karo bapak lan ibune kepungkur. Menawa menyang sekatenan Dini pancen ora lali mesthi tuku celengan ngono kuwi. Dheweke seneng banget nyelengi, mulane uga kerep tuku celengan.

Anggone nyelengi, si Dini uga cepet kebak amarga saben dina dini ora tau njajan. Saben dina Dini nyuwun digawani sangu maem dening ibune, sega karo jangan uga lawuh sak anane ora bakal ditulak. Merga masakane ibune mesthi enak kaya ngono kuwi Dini olehe nggraita. Kanca-kancane uga ngrasakake menawa masakane ibune Dini pancen enak, mula saka iku Dini seneng nggawa sangu maem menawa mangkat sekolah.

Saben mangkat sekolah, sak durunge ngetokake sepedhahe, Dini ora lali ngleboni dhuwit menyang celengan kesenengane. Mula saka iku, Dini uga ora kuwatir menawa perlu dhuwit sawayah-wayah kari njupuk saka celengan ngomah. Celengane Dini menawa wis kebak uga dipindhah menyang Bank, sejene aman uga bisa entuk bunga, mengkono anggitane Dini. Saploke didhawuhi bu guru seneng nabung bakale duwe untung, kepara nyata Dini celengane uga akeh.

Kebiasaane Dini becik banget menawa ditiru sapa wae, utamane para siswa amrih seneng nyelengi, ora seneng njajan ing saben nggon ing pinggir dalan. Luwih becik nyuwun disangoni maem ibu, bisa roti, pohung, sega, lan sapanunggalane. Yen wis digawa ana sekolah mesthi rasane enak tur luwih maregi. Yen wis wareg, ora perlu njajan maneh. Mengkono kuwi kang dadi kebiasaane Dini amrih para siswa liyane gelem niru saengga bisa ngenthengake sanggane wong tuwane.

Sejene Dini seneng nyelengi lan sangu maem yen menyang sekolah, Dini uga ora seneng mewah-mewahan. Kancane padha duwe hp, Dini ora ngoyak-oyak bapak ibune supaya nukokake, senajan wong tuwane uga kagolong kang cukup. Sejene iku Dini uga bisa njupuk dhuwite ing celengane. Nanging Dini ora kaya ngono, Dini ora gelem melu-melu ombyaking jaman kayadene kanca-kancane.

Nanging sawijining dina bapake Dini kena musibah, yaiku kena PHK saka panggonane nyambut gawe. Kamangka ibune durung siap nemoni kahanan kaya ngono kuwi. Dini banjur aweh sumbang saran marang ibune supaya dodolan sembako wae ana ngomah, amarga sembako kuwi akeh dibutuhake dening masyarakat, uga kanggo keluargane dhewe, mula saka iku dodolan sembako ana ngomah pas banget kanggo nanggulangi PHK-ne bapake.

“Menawa ibu ora kagungan modal, aku duwe celengan mbok menawa bisa kanggo tambah-tambah anggone kulakan, mengko aku bisa nyelengi maneh,” mengkono kandhane Dini marang ibune.

“Ya apike pancen dodolan sembako wae, sesuk awake dhewe kulakan yo Din, bapak ben nggarap panggonane sing arep dienggo dodolan. Bapak uga entuk pesangon kok saka kantore, dadi bisa kanggo usaha liyane, angger kita kabeh gelem urip sederhana mula ora bakal kapiran,” mengkono ngendikane ibu.

“Inggih ibu kula saget nyelengi malih kok….”

(Kiriman; Aris Irianti)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?