Kapok Ngedu Iwak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 101 kali

Senajan wis didukani ibuke, nalika mulih sekolah Amar isih wae tuku iwak cupang ing ngarep sekolahane. Tekan ngomah, Amar nguncalake tase ing ndhuwur kursi. Dheweke banjur nggolek toples kothong ing pawon.

“Wadhuh, ora ana sing kothong!” grenenge Amar anyel.

Dheweke banjur ngobrak-abrik wadhah bumbon. Bareng sauntara, dheweke nemokake toples wadhah glepung. Lha, iki apik nak nggo wadhah cupangku, batine. Amar banjur nyuntak isine nang rantang. Sabanjure, Amar ngumbah toples mau lan iwak cupange age-age dicemplungake ing toples iku.

“Mar, mbok ganti dhisik!” dhawuhe Ibuke nalika pirsa Amar isih sragaman.

“Sik ta, Buk,” wangsulane Amar entheng.

Pirsa ana glepung padha mawut, ibuke gedheg-gedheg. Ibuke banjur nimbali Amar lan dheweke diutus ngresike glepung sing dha wutah ing pawon iku. Rumangsa salah, Amar nurut ngono wae. 

Pancen Amar tlaten lan setiti anggone ngrumat iwak cupange. Dheweke uga nggladhi cupange supaya bisa menang yen diedu. Iwak cupang sing ana 10 toples iku saben-saben uga dipepe supaya kuat napase, jarene. Cupang sing diendelake dening Amar yaiku cupang sing dijenengi “Rambo”. Jare Amar, cupang warna abang iku ora tau kalah nalika didu.

Sore iku, Amar pengin banget nantang cupang duweke Bagus. Dheweke banjur nglurug nyang omahe Bagus karo nggawa cupange sing aran Rambo lan Roki.

“Sapa sing wani karo Ramboku!” panantange Amar nalika tekan nggone Bagus.

“Ayok, lawan Herculesku! Ngapa wedi?!” panyahute Bagus ora gelem kalah.

Bagus banjur njegurake Hercules ing toplese Rambo. Iwak cupang loro mau katon padha nyirig-nyirig, tantang-tantangan. Let sedhela banjur padha tarung. Amar lan Bagus padha bengok-bengok nyemangati cupange, dene kanca-kancane padha sorak-sorak.

Bareng sawetara wektu, katone Rambo wiwit lemes. Saya suwe Rambo wis ora kuwat nglawan Hercules maneh. Rambo katon kerep mlayu nalika disereg Hercules. Dadine, sing ditetepake dadi jawara yaiku Hercules.

“Horeee…! Rambo keyok! Herculesku menang…!” pangecene Bagus karo jingkrak-jingkrak.

“Yo, nak wani saiki nglawan Roki!” pangajake Amar maneh rada serik.

“Ya ayo!” panyaute Bagus anggak.

Saiki Roki sing dijegurke ing toplese Hercules. Nanging, nalika iwak durung tarung….

“Astaghfirullah…! Ora ngaji malah dha ngedu iwak! Amar, ayo mulih!” ature ibuke Amar karo getem-getem.

“Kosik, Buk. Kosik ya, Buk,” saurane Amar.

“Wis dha bubar, mengko dukani Pak Ustad!” Bocah-bocah banjur padha mlayu mulih, semono uga Amar.  

Kaya padatan, Amar yen ngaji mesthi numpak pit. Nalika mulih, Amar lan Bagus balapan numpak pit, cepet-cepetan tekan ngomah. Satengahe balapan, pranyata Amar ana ing samburine Bagus terus. Kuwatir dheweke kalah, Amar nambah tenagane nggenjot pit onthele. Nanging ndilalah, tekan enggok-enggokan ana bakul bakso liwat. Amar banjur ngendhani grobak bakso iku, sing ndadekake dheweke kejeblos got. 

Kanthi sandhangan reged gupak lendhut, Amar mulih omah. Katon peleg pit onthele peyok. Mlakune Amar uga pincang amarga garese mlecet. Tekan ngomah, Amar mlaku mlipir-mlipir supaya ibuke ora pirsa….

“Ngapa kok pincang, Mar?!” pandangune Ibuke tanpa dinyana-nyana.

“A.. anu, ora papa kok, Buk,” wangsulane Amar gragapan.

“Tiba ta? Mulane, ngepit aja balapan! Kene Ibuk tambani!”

Nalika garese ditambani ibuke, keprungu swara adzan Maghrib. Sawise rampung, ibuke lan Amar banjur wudu saperlu arep Maghriban.

“Dhuh, dhuh, dhuh!” pambengoke Amar nalika wudu.

“Ya wis, ndang dilap!”

“Perih je, Buk,” sambate Amar karo ngelapi garese sing mentas ditambani ibuke kuwi.

“Mengko nak garing rak ilang perihe.”

Nalika mapan turu, Amar kethap-kethip karo ngrasakake larane garese. Dheweke banjur kelingan nalika ngedu iwak cupang dhek mau sore.

“Cupang mau kae pora dha perih, ya?” batine Amar, “mangka dheweke kena banyu terus. Ah, mesakke nak ngono.”

Satengahe ngalamun, dumadakan ibuke mlebu kamar….

“Iki slimute, Mar,” ature Ibuke karo menehake slimut.

“Eh, Buk. Cupang sing dha didu kae apa ora ngrasakake perih?”

“Mmm, nak miturut Ibu ya perih. Lha, siripe dha suwek ta? Kejaba kuwi, ngedu kewan rak ya dosa, ta?”

“Ah, saiki aku wegah ngedu meneh, ah,” grenenge Amar. Ibuke metu saka kamare Amar karo mesem mongkog.

Temenan, esuke nalika Bagus ngajak ngedu cupang, Amar wani nulak. Dheweke malah ngandhani Bagus supaya ora ngedu kewan maneh kaya dheweke.

l (Om Pawit)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)