Rokok, Nyamleng Ning Mbebayani
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Macapatan - Dibaca: 299 kali

1.     Amurwani sekar Dhandhanggendhis

        Mugi katur pra maos sedaya

        Ingkang remen Macapaté

        Nyambi kalané nganggur

        Sapurnaning anambut kardi

        Unjukan wus cumepak

        Nyamikané pohung

        Ngiras ngilangaké sayah

        Rengeng-rengeng nglelipur sumpeging ati

        Dimèn ra gelis tuwa

 

2.     Ana barang rada dawa gilig

        Gedhéné mung sajenthik manungsa

        Warna putih ing njabané

        Ing lebet isinipun

        Rupa soklat rinajang alit

        Kèh akèhé wong priya

        Kang ngrahabi iku

        Sanajan uga wanita

        Ana ingkang karem marang barang iki

        Nging cacahé tan kathah

 

3.     Barang kuwi rokok aranèki

        Yèn ngrahabi sinuled ing brama

        Dèn isep sinebulaké

        Saking tutuk lan irung

        Keluk mijil angganda wangi

        Dahat rinasa nikmat

        Tumrap kang wus nyandu

        Nanging yèn nora kulina

        Dhadha ampeg sirah nggliyeng lamun nyobi

        Pindha arsa kantaka

 

4.     Jaré kang wus njathuk saben ari

        Luwih becik ra mangan sedina

        Tinimbang ora ududé

        Tutuk rinasa kecut

        Geliyengan setengah mati

        Kamongka rokok larang

        Ya meksa dèn tuku

        Anggaran baku sinuda

        Betèké mung nggo mundhut senenging ati

        Mbok dhéwor dadi gela

 

5.     Kèh parokok ingkang wus mangerti

        Udud bisa nuwuhken lelara

        Watuk lan sesak napasé

        Kangker paru lan tutuk

        Radhang tenggorokan namani

        Dimèn ra nganti nandhang

        Mandhega, ywa udud

        Awit wus kabuktèn nyata

        Ing jro rokok ngandhut tar sarta nikotin

        Kang njalari lelara

 

6.     Kang wigati ayo padha éling

        Kudu nganggo rasa tepaslira

        Aja sak pénaké dhéwé

        Yèn wonten ibu-ibu

        Ingkang sami ngajak cah alit

        Prayogané lèrèna

        Nggènnya sedhal-sedhul

        Amarga yèn nganti nékad

        Padha karo andika nyebar  sesakit

        Mring ibu lan sang putra

 

7.     Sanggya pabrikan rokok samangkin

        Winajibken anambahi gambar

        Anèng pérangan bungkusé

        Déné gambar puniku

        Janma nandhang kangker  sesakit

        Uga ana tulisan

        Rokok membunuhmu

        Sing ngrokoké saben dina

        Maos tulisané tetep nora gigrig

        Ududé saya ndadra

 

8.     Yèn wong udud kabèh dha nglèrèni

        Pabrik rokok tutup sanalika

        Piyé nasib karyawané

        Satemah padha nganggur

        Kulawarga nandhang prihatin

        Kélangan panggaotan

        Jer tan na kang udud

        Akèh ingkang ider gula

        Nanging iku sanès gula kang sejati

        Nganggur lan gulandhangan

 

9.     Pamarèntah nggènnya élik-élik

        Iku dudu asipat larangan

        Namung dhapur ngélingaké

        Lamun ngrokok puniku

        Tan nyéhati ra ngandhut gizi

        Kang kebacut rokokan

        Lèrèna yèn purun

        Dimèn kangker nora mara

        Mring andika ingkang ngrokok saben ari

        Amrih séhaté raga

 

10.   Namung balung jagung saupami

        Dipun punggel semanten kéwala

        Nggènira nyatur rokoké

        Matur nuwun tan kantun

        Atur marang kadang redhaksi

        Ing Panjebar Semangat

        Ingkang sampun kasdu

        Macak seratan kawula

        Jangkah amba galepung manggèn ing rai

                Lepat nyuwun ngapura.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?