Wirakarya Kampung Kelir Nuwuhake Sadhar Lingkungan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Tetepungan Remaja - Dibaca: 320 kali

Salah sijine kegiyatan ing Wirakarya Kampung Kelir Pramuka 2017, antara liya gawe kampung-kampung  ing wewengkon sewelas kabupaten/kota ing Jawa Timur dadi kampung kelir kanthi dicet warna-warni. Kegiyatan ngecet omah warga lan fasilitas umum liyane ditindhakake dening para Pramuka kang wis dipilih. Saben kam­pung kang dadi sasaran, dicet dening 2-6 Kwarcab Pramuka Kabupaten/Kota kang sadurunge wis entuk pelatihan.

Ing Banyuwangi contone, sasaran kampung kang dicet manggon ing kam­pung Temenggungan. Omah warga lan fasilitas umum ing kampung mau dicet warna-warni dening kurang luwih 1.000 anggota pramuka. Ing Temenggungan Banyuwangi, omah warga kang wis dicet apik ngresepake cacahe 160 omah. Kegi­yatan Wirakarya Kampung Kelir Pramuka iki bakal ditindakake sajrone sasi April – Mei 2017 ing sewelas kabupaten/kota, kawi­witan sepisanan saka kabupaten paling wetan dhewe yaiku Banyuwangi. 

“Kanthi anane Kampung Kelir iki, sali­yane bisa ndadekake lingkungan luwih becik, uga ndadekake lingkungan sing layak huni kanggo tuwuh kembange bocah, wong tuwa, para lansia lan kabeh kalangan  sing manggon ing kampung,” mangkono ngendikane Wagub Jatim kang uga Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur Saifullah Yu­suf nalika mbukak festival wirakarya mang­gon ing Pendhapa Sabha Swagata Kabu­pa­ten Banyuwangi diam­pingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas du­rung suwe iki.

“Kula remen sanget. Biyasane yen ngecet se­taun sepisan nyedhaki ri­yadin nika. Lha yen same­nika sampung dipun cet kados ngaten, mangke kula nggih mboten ngecet malih. Dhuwite rak sa­ged kangge ke­perluan lintune,” mangkono kan­dhane salah sijine warga Temeng­gungan  marang PS.

Manut data saka Panitia, ke­giyatan Kam­pung Kelir Wira­karya Pramuka taun iki bakal nglimputi sewelas kabupaten/kota ing Jawa Timur, yaiku Banyuwangi, Lumajang, Malang, Trenggalek, Jombang, Kota Kediri, Bojo­negoro, Gresik, Probolinggo, Sumenep lan Sidoarjo. Kawiwitan saka tanggal 5 April 2017 ing Banyuwangi lan dipungkasi ing Sidoarjo  tanggal 11 Mei 2017. 

Sawatara kuwi para pecinta lingkungan apadene komunitas lingkungan  mratelak­ake yen kegiyatan Wira­karya Kampung Kelir kang dileksanak­ake dening pramuka kaya ngecet omah war­­ga, sosialisasi pa­kulinan urip resik sarta sehat, uga nge­cet  pa­pan fasilitas umum kuwi kena dia­rani minangka bektine para mudha marang masyarakat. Uga nglestarekake rasa guyub, jiwa gotong royong kanggo kepentingan sapepadha.

Sejatine sing diarani Kampung Kelir mau sadurunge diadani Wirakarya Pramuka, ing Jawa Timur uga wis ana Kampung Kelir. Dumadi saka telung kampung yaiku Kampung Kelir Jodipan Malang, ing Sura­baya lan Kampung Kroman Gresik sace­dhake terminal bis wisata religi Maulana Malik Ibrahim Gresik. 

Ing katelune kutha mau, wis  bisa dideleng atusan omah warga kang dicet mawa warna-warni. Ancase padha, ngajak warga marang pakulinan urip sehat, resik lan cinta lingkungan, nuwuhake potensi ekonomi kreatif warga. Program saka Pra­muka iki katone kudu terus disengkuyung, dikemas luwih apik maneh, awit kegiyatan iki sajake durung nate ana ing laladan liya ing Nusantara kita. (A.Manan S)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!