Pasuryan Resik lan Kenceng Njalari Sumringah lan Ati Seneng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sekar Arum - Dibaca: 77 kali

Pasuryan sing resik, kenceng, diimbuhi esem, wis mesthi anggawe kesengsem. Sapa wonge, pawestri, sing ora kepengin kaya mangkono. Lan sapa wonge, priya, sing uga ora kepranan?

 

Mula, saiki jeneng lumrah, ora enom ora tuwa, padha ngrumat pasuryane. Saking anggone nggatekake, malah ora sethithik sing nindakake pangrumat ing “klinik kecantikan”. Kejaba bakale dipriksa dening dhokter, saengga konangan masalahe kulit sing mligi, uga luwih kajamin ora salah kedaden.

Salah sijine sing wis ajeg nindakake pangrumate pasuryan yaiku Ibu Nungke. Dheweke wis telung taun ajeg mara menyang klinik kecantikan. Ya facial kanggo ngresiki kulit pasuryan, uga pangrumat liyane amrih kulite kenceng lan sumunar. “Nyenengake bojo iya, nanging sing utama ya nyenengake aku dhewe. Sapa ta sing ora seneng yen nduwe kulit resik lan uga sehat,” pangakune.

Kejaba nindakake pangrumat, Ibu Nungke uga seneng melu seminar bab kasarasan. Kaya ing Minggu (2/4) iku, dheweke teka ing demo kecantikan sing dianakake klinik Delovely Surabaya. “Ing kalodhangan iki, ana demo ngenani dermawhite. Iki anyar, mula aku kepengin ngerti,” kandhane.

Minangka narasumber ing demo kasebut, dr. Vikka Dewi Lestari. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Jakarta kasebut wiwitane njlentrehake bab dermawhite, sabanjure mragakake pangrumat kasebut. Sawise kulit pasuryan diresiki, banjur katindakake microdermabrasi. “Iki sawijining cara ngangkat kulit mati, nggunakake srana berlian,” kandhane. Kira-kira, iku mbutuhake wektu 4 menit. “Sawise diresiki maneh, banjur disusupi serum dermawhite, kanthi srana dom suntik cilik,” sambunge. Ing tataran iki mbutuhake wektu udakara 10 menit. Dom-e cilik banget lan anggone nlisipake ing kulit mung udakara 1 nganti 2 mili, mula ora lara. “Mung krasa clekit-clekit,” tuture dhokter sing grapyak kasebut.

Pangrumat iki bisa katindakake marang pawestri umuran 25 mendhuwur. Kejaba njalari kulit resik, uga dadi luwih kenceng. “Bisa katindakake sesasi pisan. Yen wis wiwit katon asile, dijaga wae kanthi tansah reresik sawise nganggo make up,” kandhane dr. Vikka.

Nanging, dhokter Vikka negesake, sadurunge nindakake pangrumat iki, kudu dipriksa dhisik kulite. Yen akeh jerawat/kukul, ya kudu diobati dhisik. Utawa sing kulite mrintis, uga kudu diupadi dhisik. “Lan yen kulite sensitif banget, ora kena nindakake pangrumat iki,” welinge.

Sing uga siyaga ing adicara ksebut yaiku dhokter Chelsea. Dheweke ngladeni sakehing uwong kang kepenging konsultasi ngenani kasarasane kulit. Dhokter sing uga salah sijine pimpinan ing klinik kasebut njlentrehake bab madege klinik. “Saiki, nduwe kulit resik lan sehat iku rak wis kabutuhan. Ora bisa diselaki, akeh pawestri sing rumangsa luwih percaya diri yen kulite sumunar. Semono uga bojone, dadi luwih kepranan,” kandhane. Emane, sasuwene iki, pangrumat pasuryan akeh-akehe larang regane. “Mula, aku sakanca nduweni karep, madegake klinik kecantikan sing tarife ora larang. Saengga, bisa mbiyantu masyarakat sing pametune ora akeh,” jlentrehe.

Ora mokal, yen ing dina kasebut, dhokter Chelsea, Ibu Olive, lan mitra-mitrane rumangsa mongkog. Amarga ya ing dina iku ngepasi klinik Delovely umure 3 taun. “Dina iki dianakake lomba, fashion show, uga undhian,” kandhane Ibu Olive. Bebanane, ora tanggung-tanggung. Ana gadget, TV, uga sepedhah montor!

Kejaba saka iku, ing tembe, Delo-vely bakal mbukak cabang. “Ranca-ngane ing Surabaya sisih wetan. Saiki isih ngurus idine lan nyepakake sawernane,” kandhane Ibu Olive. Wis mesthi, kanthi anane klinik cabang, diajap bakale luwih akeh masyarakat sing bisa ngupadi amrih dadi sulistya ing warni. (nn)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane