Pasuryan Resik lan Kenceng Njalari Sumringah lan Ati Seneng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sekar Arum - Dibaca: 92 kali

Pasuryan sing resik, kenceng, diimbuhi esem, wis mesthi anggawe kesengsem. Sapa wonge, pawestri, sing ora kepengin kaya mangkono. Lan sapa wonge, priya, sing uga ora kepranan?

 

Mula, saiki jeneng lumrah, ora enom ora tuwa, padha ngrumat pasuryane. Saking anggone nggatekake, malah ora sethithik sing nindakake pangrumat ing “klinik kecantikan”. Kejaba bakale dipriksa dening dhokter, saengga konangan masalahe kulit sing mligi, uga luwih kajamin ora salah kedaden.

Salah sijine sing wis ajeg nindakake pangrumate pasuryan yaiku Ibu Nungke. Dheweke wis telung taun ajeg mara menyang klinik kecantikan. Ya facial kanggo ngresiki kulit pasuryan, uga pangrumat liyane amrih kulite kenceng lan sumunar. “Nyenengake bojo iya, nanging sing utama ya nyenengake aku dhewe. Sapa ta sing ora seneng yen nduwe kulit resik lan uga sehat,” pangakune.

Kejaba nindakake pangrumat, Ibu Nungke uga seneng melu seminar bab kasarasan. Kaya ing Minggu (2/4) iku, dheweke teka ing demo kecantikan sing dianakake klinik Delovely Surabaya. “Ing kalodhangan iki, ana demo ngenani dermawhite. Iki anyar, mula aku kepengin ngerti,” kandhane.

Minangka narasumber ing demo kasebut, dr. Vikka Dewi Lestari. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Jakarta kasebut wiwitane njlentrehake bab dermawhite, sabanjure mragakake pangrumat kasebut. Sawise kulit pasuryan diresiki, banjur katindakake microdermabrasi. “Iki sawijining cara ngangkat kulit mati, nggunakake srana berlian,” kandhane. Kira-kira, iku mbutuhake wektu 4 menit. “Sawise diresiki maneh, banjur disusupi serum dermawhite, kanthi srana dom suntik cilik,” sambunge. Ing tataran iki mbutuhake wektu udakara 10 menit. Dom-e cilik banget lan anggone nlisipake ing kulit mung udakara 1 nganti 2 mili, mula ora lara. “Mung krasa clekit-clekit,” tuture dhokter sing grapyak kasebut.

Pangrumat iki bisa katindakake marang pawestri umuran 25 mendhuwur. Kejaba njalari kulit resik, uga dadi luwih kenceng. “Bisa katindakake sesasi pisan. Yen wis wiwit katon asile, dijaga wae kanthi tansah reresik sawise nganggo make up,” kandhane dr. Vikka.

Nanging, dhokter Vikka negesake, sadurunge nindakake pangrumat iki, kudu dipriksa dhisik kulite. Yen akeh jerawat/kukul, ya kudu diobati dhisik. Utawa sing kulite mrintis, uga kudu diupadi dhisik. “Lan yen kulite sensitif banget, ora kena nindakake pangrumat iki,” welinge.

Sing uga siyaga ing adicara ksebut yaiku dhokter Chelsea. Dheweke ngladeni sakehing uwong kang kepenging konsultasi ngenani kasarasane kulit. Dhokter sing uga salah sijine pimpinan ing klinik kasebut njlentrehake bab madege klinik. “Saiki, nduwe kulit resik lan sehat iku rak wis kabutuhan. Ora bisa diselaki, akeh pawestri sing rumangsa luwih percaya diri yen kulite sumunar. Semono uga bojone, dadi luwih kepranan,” kandhane. Emane, sasuwene iki, pangrumat pasuryan akeh-akehe larang regane. “Mula, aku sakanca nduweni karep, madegake klinik kecantikan sing tarife ora larang. Saengga, bisa mbiyantu masyarakat sing pametune ora akeh,” jlentrehe.

Ora mokal, yen ing dina kasebut, dhokter Chelsea, Ibu Olive, lan mitra-mitrane rumangsa mongkog. Amarga ya ing dina iku ngepasi klinik Delovely umure 3 taun. “Dina iki dianakake lomba, fashion show, uga undhian,” kandhane Ibu Olive. Bebanane, ora tanggung-tanggung. Ana gadget, TV, uga sepedhah montor!

Kejaba saka iku, ing tembe, Delo-vely bakal mbukak cabang. “Ranca-ngane ing Surabaya sisih wetan. Saiki isih ngurus idine lan nyepakake sawernane,” kandhane Ibu Olive. Wis mesthi, kanthi anane klinik cabang, diajap bakale luwih akeh masyarakat sing bisa ngupadi amrih dadi sulistya ing warni. (nn)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…