Wisanggeni Kendhaga (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 20 kali

Resi Mayangkara anggone mangayubagya praptane  Abi­manyu katon bingar polatane, awit jroning batin wus pirsa lamun kang pantes nampa wahyu miturut gambaran kaya kang didha­wuhake dening dewa  wus cetha lamun pawongane wus prapta ana kono. Sigra Resi Anoman paring pambagya pana­krami marang kang katemben rawuh.

“Wi la dalah. Ha ha ha ha. Hemmm, bungahing rasaku ora kaya dina iki. Ang­ger Abimanyu kanthi winantu ing kara­harjan, dene rawuh ndika ing Pretapan Kendhalisada teka andaradasihi?”

“Inggih Wa. Raharja salampah kula dumugi  Kendhalisada, awit saking pa­ngestunipun Wa Anoman.”

“Kyai Semar, apa padha becik prap­tamu ana Pretapan Kendhalisada, Kakang?”

“Aih ae ae ae. Sampeyan tak basani amarga pancen putrane ndara ayu Dewi Anjani, turas Resi Gutama. Wilujeng lam­pah kula, Sang Resi,” wangsulane Semar.

“Nala Gareng, Petruk lan Bagong. Padha becik sira momong bendaramu Abimanyu?”

“Nggih wilujeng sang Resi Manongan. Eh, Anoman,” ucape Gareng.

“Slamet teka kula Ndara Anoman. Gong, awake dhewe iki tetep ngajeni marang Ndara Resi Anoman, amarga pancen kuwi ndhisik momongane awake dhewe. Wiwit lair saka ndara Anjani te­kan dadi senapati ing Pancawati. Men gagrag liya ora basa, sakarepe. Sing baku awake dhewe manut gagrag sing dianut, yaiku Surakarta sapengetan.”

“Hiya Kang, bener kandhamu. Malah yen cara gagrag Jawa wetanan, kowe karo Kang Gareng kuwi gak eneng.”

“Pancen hiya. Wali 9, ki ya werna 9. Mula kabeh padha benere lan ya apik kabeh,” sumaure Petruk.

“Angger Abimanyu. Pun uwa, taken langkung rumiyin, kok angger ngantos dumugi mriki punika wonten wigatos pu­napa lan awit saking pitedahipun sinten?”

“Mugi ndadosna kawuningan bilih anggen kula kedharang-dharang dumugi papan mriki labet  ngupadi mendranipun kanjeng rama Arjuna dalasan wa Prabu Kresna. Dene anggen kula njujug  Pretapan Kendhalisada  awit nampi dhawuhipun kanjeng eyang ing Saptaharga minangka pitedah margining kanugrahan saha sedya anggen kula ngupadi pepundhen kekalih punika, Wa.”

“A la dalah, ha ha ha. Dhuh dhuh dhuh dhuh, hemmm. Jumbuh! Cocog!”

“Truk, Anoman kok mbungahi kaya bubar nembus lotre,” guneme Gareng.

“Hus, resi kok tombok nomer. Iki mesthi ana prekara sing wigati.”

“Lhah ngaten angger Abimanyu, ngajeng niki onten kawujudan gan­dhewa. Cobi mang angkat, yen saged kaangkat enggal kaparingan jemparing pun sipat, kaincengna ing gambar man­dra kresna,” kandhane Resi Anoman.

“Inggih Wa Resi. Dhateng sendika.”

 Raden Abimanyu  menyat saka pa­lungguhan, gya nyandhak gandhewa kang gedhene kagila-gila. Gandhewa ka­candhak, tumuli…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…