Santhet
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 162 kali

Kulanuwuuun… Assalamu’alaikum,”  Anik lingak-linguk jalaran omah sing arep ditamoni sepi. Nanging saka njaba keprungu suwarane TV, tegese omah ku­wi ora lagi suwung.

“Assalaamu’alaikum,” Anik ngambali uluk salam kanthi swa­ra luwih sora.

Keprungu suwara watuk-wa­tuk, banjur lawang dibukak. “Waalaikumsalam. Oh Bu Anik. Manga Bu,”  Yani ngacarani ta­mune mlebu.

“Suwun Bu, mung arep nga­turi iki lho, karemane penjene­ngan,” Anik ngulungake ran­tang isi gule wedhus sing isih kumebul.

“Walaaah repot ae Bu Anik iki. Suwun lho Bu,” Yani nam­pani rantang. Batine gumun, ka­dingaren Anik ngeteri panga­nan. Kamangka Anik mono kondhang cethil. Malah tangga teparo yen marabi: singkek.

“Aneh lho Pak, Bu Anik kok ngeteri gule wedhus ki gek kesambet dhemit ngendi?” ucape Yani marang sing lanang.

Wignyo sing ora seneng rasan-rasan nyauri, “Ra sah su’uzon. Nek enak ya ndang dipangan kono. Dene nek ora enak ya pakakna kucing ae.”

“Wa lha iki sing mangan aku thok no Pak. Bocah-bocah ora seneng wedhus, njenengan dharah tinggi,” Yani nyoba nyi­cipi sasendhok, enak.

“Ya kono entekna dhewe,”  ujare Wig­nyo noleh wae ora.

Dhasar  Yani pancen karemane gule wedhus, mula tanpa ba bi bu gule dici­dhuk menyang piring banjur diteplok se­ga saenthong.  Ora suwe telap telep sa­jak nikmat tenan. Nanging aneh, sawise mangan gule sirahe Yani krasa ngelu. Kamangka tensi dharahe biyasane mung sakiwa tengene 100.

“Sirahku kok ngelu ta, Pak?”

“Kakehan paling kuwi Bu, lha gule sarantang kok entekne dhewe,” wangsu­lane Wignyo ayem.

“Ora ki Pak, kae lho sik akeh turah­ane,” Yani nyekeli sirahe karo mrecing-mrecing, rasane kaya dipalu.

“Diombeni Paramex pa Oskadon ya?”  Wignyo njupuk Oskadon ing kothak obat, banjur akon ngombe sing wadon.

Nanging senajan wis diombeni Os­kadon loro, ngelune Yani ora suda. “Ora suda ki Pak, dikapakne maneh ngene iki.”

“Sesuk wae menyang dhokter Nur­hadi, saiki wis wengi ngene.”

Sewengi natas Yani ora bisa turu. Uger turu saliyeran banjur………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita