Kala Singgah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 148 kali

Singgah-singgah kala singgah

pan suminggah Durgakala sumingkir

sing asirah sing asuku

sing datan kasat mata

sing atenggak sing awulu sing abahu

kabeh padha sumingkira

muliha ing asal neki

 

Kaya wengi-wengi sadurunge, tembang kuwi bali keprungu ma­neh ing wengi iki. Asale uga padha, saka omah joglo tilas duweke Mbah Praja sing saiki wis dituku lan dienggoni Sarjito, warga anyar pindhahan saka Sragen. Embuh apa jalarane, kru­ngu tembang mau warga ing kiwa-tengene padha kre­sah-kresuh dhewe. Sajak ora seneng. Kepara malah ana sing arep nglabrag Sarjito murih ora nembangake tembang kuwi maneh.

Krungu kresah-kresuhe warga sing padha ngumpul ing pos rondha pojokan omahku lan arep nglabrag Sarjito, aku kepeksa krengkang-krengkang ngadeg saka lincak ing emper. Banjur mlaku alon-alon tumuju pos rondha. Senajan ing batin aku ya gumun lan takon-takon dhewe geneya warga anyar kuwi tansah tetembangan kaya ngono, nanging aku ora sarujuk yen warga kene arep tumin­dak main hakim dhewe. Nglabrag Sarjito mung amarga anggone nembang.

“Mbok sing sabar, atine dileremke dhi­sik. Wong mung amarga krungu tem­bang kaya ngono wae kok ndadak kre­sah-kresuh, pethenthengan lan malah arep nglabrag barang,” tembungku sa­wise ana ngarepe warga sing isih padha kresah-kresuh.

“Lerem piye ta, Mas. Tembang kuwi marai ngeres-eresi ati wae,” wangsulane Tito, tangga wetan omahku.

“Nembang ki ya kena-kena wae, lirih utawa rengeng-rengeng ngono. Lha iki kok ora, kaya-kaya disengaja murih tang­ga-tanggane padha krungu,” semaute Kelik.

“Wong anyar kuwi jan-jane ngerti ora. Kuwi rak tembang wingit lan biya­sane ditembangake ing wektu-wektu tinamtu wae. Upamane kanggo miwiti sawiji­ning kaperluwan utawa upacara penting, ngiringi budhale layon, mi­nangka tulak balak utawa ritual mligi sing ditembang­ake dening wong lanang nalika bojone lagi ngandhut. Lha iki ora, angger nem­bang wae,” Parman sing biyasane ora su­gih gunem uga melu omong rada dawa.

“Aku sejatine ya gumun geneya Sar­jito sing durung suwe manggon ing kam­punge dhewe iki kok saben wengi tansah nembangake tembang kuwi,” wangsu­lanku alon.

“Mulane kanggo mangerteni apa se­babe dheweke nembangake tembang kuwi, becike dilabrag wae. Ditakoni apa karepe,” swarane Tito saiki keprungu rada banter.

“Sabar dhisik ta. Nglabrag kuwi per­kara gampang, nanging durung mesthi bisa ngrampungi masalah. Wis ngene wae, sesuk utawa kapan Sarjito dakpa­ranane. Daktakonane apa karepe lan tujuane dheweke nembang kuwi.”

Krungu tembungku sing kaya ngono embuh apa jalarane warga sing maune padha kresah-kresuh lan pethenthengan banjur………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita