Kala Singgah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 99 kali

Singgah-singgah kala singgah

pan suminggah Durgakala sumingkir

sing asirah sing asuku

sing datan kasat mata

sing atenggak sing awulu sing abahu

kabeh padha sumingkira

muliha ing asal neki

 

Kaya wengi-wengi sadurunge, tembang kuwi bali keprungu ma­neh ing wengi iki. Asale uga padha, saka omah joglo tilas duweke Mbah Praja sing saiki wis dituku lan dienggoni Sarjito, warga anyar pindhahan saka Sragen. Embuh apa jalarane, kru­ngu tembang mau warga ing kiwa-tengene padha kre­sah-kresuh dhewe. Sajak ora seneng. Kepara malah ana sing arep nglabrag Sarjito murih ora nembangake tembang kuwi maneh.

Krungu kresah-kresuhe warga sing padha ngumpul ing pos rondha pojokan omahku lan arep nglabrag Sarjito, aku kepeksa krengkang-krengkang ngadeg saka lincak ing emper. Banjur mlaku alon-alon tumuju pos rondha. Senajan ing batin aku ya gumun lan takon-takon dhewe geneya warga anyar kuwi tansah tetembangan kaya ngono, nanging aku ora sarujuk yen warga kene arep tumin­dak main hakim dhewe. Nglabrag Sarjito mung amarga anggone nembang.

“Mbok sing sabar, atine dileremke dhi­sik. Wong mung amarga krungu tem­bang kaya ngono wae kok ndadak kre­sah-kresuh, pethenthengan lan malah arep nglabrag barang,” tembungku sa­wise ana ngarepe warga sing isih padha kresah-kresuh.

“Lerem piye ta, Mas. Tembang kuwi marai ngeres-eresi ati wae,” wangsulane Tito, tangga wetan omahku.

“Nembang ki ya kena-kena wae, lirih utawa rengeng-rengeng ngono. Lha iki kok ora, kaya-kaya disengaja murih tang­ga-tanggane padha krungu,” semaute Kelik.

“Wong anyar kuwi jan-jane ngerti ora. Kuwi rak tembang wingit lan biya­sane ditembangake ing wektu-wektu tinamtu wae. Upamane kanggo miwiti sawiji­ning kaperluwan utawa upacara penting, ngiringi budhale layon, mi­nangka tulak balak utawa ritual mligi sing ditembang­ake dening wong lanang nalika bojone lagi ngandhut. Lha iki ora, angger nem­bang wae,” Parman sing biyasane ora su­gih gunem uga melu omong rada dawa.

“Aku sejatine ya gumun geneya Sar­jito sing durung suwe manggon ing kam­punge dhewe iki kok saben wengi tansah nembangake tembang kuwi,” wangsu­lanku alon.

“Mulane kanggo mangerteni apa se­babe dheweke nembangake tembang kuwi, becike dilabrag wae. Ditakoni apa karepe,” swarane Tito saiki keprungu rada banter.

“Sabar dhisik ta. Nglabrag kuwi per­kara gampang, nanging durung mesthi bisa ngrampungi masalah. Wis ngene wae, sesuk utawa kapan Sarjito dakpa­ranane. Daktakonane apa karepe lan tujuane dheweke nembang kuwi.”

Krungu tembungku sing kaya ngono embuh apa jalarane warga sing maune padha kresah-kresuh lan pethenthengan banjur………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….