Kala Singgah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 172 kali

Singgah-singgah kala singgah

pan suminggah Durgakala sumingkir

sing asirah sing asuku

sing datan kasat mata

sing atenggak sing awulu sing abahu

kabeh padha sumingkira

muliha ing asal neki

 

Kaya wengi-wengi sadurunge, tembang kuwi bali keprungu ma­neh ing wengi iki. Asale uga padha, saka omah joglo tilas duweke Mbah Praja sing saiki wis dituku lan dienggoni Sarjito, warga anyar pindhahan saka Sragen. Embuh apa jalarane, kru­ngu tembang mau warga ing kiwa-tengene padha kre­sah-kresuh dhewe. Sajak ora seneng. Kepara malah ana sing arep nglabrag Sarjito murih ora nembangake tembang kuwi maneh.

Krungu kresah-kresuhe warga sing padha ngumpul ing pos rondha pojokan omahku lan arep nglabrag Sarjito, aku kepeksa krengkang-krengkang ngadeg saka lincak ing emper. Banjur mlaku alon-alon tumuju pos rondha. Senajan ing batin aku ya gumun lan takon-takon dhewe geneya warga anyar kuwi tansah tetembangan kaya ngono, nanging aku ora sarujuk yen warga kene arep tumin­dak main hakim dhewe. Nglabrag Sarjito mung amarga anggone nembang.

“Mbok sing sabar, atine dileremke dhi­sik. Wong mung amarga krungu tem­bang kaya ngono wae kok ndadak kre­sah-kresuh, pethenthengan lan malah arep nglabrag barang,” tembungku sa­wise ana ngarepe warga sing isih padha kresah-kresuh.

“Lerem piye ta, Mas. Tembang kuwi marai ngeres-eresi ati wae,” wangsulane Tito, tangga wetan omahku.

“Nembang ki ya kena-kena wae, lirih utawa rengeng-rengeng ngono. Lha iki kok ora, kaya-kaya disengaja murih tang­ga-tanggane padha krungu,” semaute Kelik.

“Wong anyar kuwi jan-jane ngerti ora. Kuwi rak tembang wingit lan biya­sane ditembangake ing wektu-wektu tinamtu wae. Upamane kanggo miwiti sawiji­ning kaperluwan utawa upacara penting, ngiringi budhale layon, mi­nangka tulak balak utawa ritual mligi sing ditembang­ake dening wong lanang nalika bojone lagi ngandhut. Lha iki ora, angger nem­bang wae,” Parman sing biyasane ora su­gih gunem uga melu omong rada dawa.

“Aku sejatine ya gumun geneya Sar­jito sing durung suwe manggon ing kam­punge dhewe iki kok saben wengi tansah nembangake tembang kuwi,” wangsu­lanku alon.

“Mulane kanggo mangerteni apa se­babe dheweke nembangake tembang kuwi, becike dilabrag wae. Ditakoni apa karepe,” swarane Tito saiki keprungu rada banter.

“Sabar dhisik ta. Nglabrag kuwi per­kara gampang, nanging durung mesthi bisa ngrampungi masalah. Wis ngene wae, sesuk utawa kapan Sarjito dakpa­ranane. Daktakonane apa karepe lan tujuane dheweke nembang kuwi.”

Krungu tembungku sing kaya ngono embuh apa jalarane warga sing maune padha kresah-kresuh lan pethenthengan banjur………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)