Mendhung ing Langit Tanjung Anom (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 24 kali

Patih Malaya Pati lan Malaya Kusuma ngerigake wadya sagelar sepapan kanggo ngrangket Sukresna sarowang. Wara-wara ngenani bakal dikatutake dosane marang sok sapaa kang aweh pangayoman marang Sukresna uga wis disebarake marang warga sanegara. Nalika omahe Manggala Yuda Waryanti digrudug, Sukresna wis ndhisiki lunga. Wong tuwane ora ngerti menyang ngendi parane.

“Kula mboten mangertos, Ki Patih,” ajare Sutrisna.

“Sira iku wong tuwa sing ora bisa nggulawenthah anak. Buktine, saiki anakmu gawe onar nganti nggawa kurban ingkang sinuwun dalah putra kakung kang digala-gala dadi pangeran pati,” wuwuse Malaya Pati.

“Mangga anggenipun badhe mastani. Rumaos kula mboten kirang-kirang anggen kula paring piwucal dhateng Sukresna.”

“Kanggo tanggungane, sira kabeh

bakal dirangket dilebokake pakunjaran!”

“Lho menapa dosa lan lepat kula?”

“Ora usah takon! Ayo bocah prajurit, Sutrisna, Waryanti lan adhi-adhine Sukresna kuwi rangketen. Gawanen menyang pakunjaran!”

Sutrisna, Waryanti, Pramana lan Astuti dibanda lan dilebokake pakun-jaran. Adhine Sutrisna, Sutrisni, dalah senapati Candrana lan Tasidana uga ditangkep. Kabeh didadekake tanggungan, bakal kapatrapan paukuman pati lamun Sukresna ora gelem pasrah bongkokan.

Sauntara kuwi Sukresna sakanca sing saiki dadi buroning negara ngolah-ngalih golek panggonan kang aman kanggo sesingidan. Mlebu alas, ndhelik ing guwa lan pindhah maneh samangsa ngrasa ora aman. Nalika iku, playune Sukresna wus tekan Desa Kenikirreja. Sukresna kelingan tau tetulung marang Kirna, mula dheweke nedya singidan ana omahe Kirna.

Sawetara wektu Sukresna saro-wang ora kadenangan anggone cu-mondhok ana omahe Kirna. Nganti sawijining dina ana wara-wara kang disebar tekan Kenikirreja nge-nani sayembara nyekel Sukresna. Kirna terus miterang karo saweneh prajurit telik sandi. Sajake Kirna melik marang pangiming-iming ganjaran bakal nampa bebungah sawah sepuluh bahu waton bisa nuduhake pandhelikane Sukresna. Mula kanthi sesidheman dheweke banjur lapur marang prajurit Tanjung Anom.

“Ndara prajurit, kula ngertos papan pandhelikanipun Sukresna,” ature Kirna.

“Ana ngendi?”

“Wonten griya kula.”

“Ana papan ngisor kana?”

“Nggih. Caket lepen.”

“Yoh mengko bengi bakal dak-gropyok, kowe ngaliha. Aja kawis-tara yen wis lapur marang aku.”

“Ngestokaken dhawuh.”

Sukresna cubriya jalaran kawit sore Kirna wis lunga. Mula dheweke  mrentahake Gundhul, Kawak, Po-naryo, Oman lan Sudrun supaya…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…