World wide Instameet 15 TH, Mbangun Komunitas lan Kreativitas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 50 kali

Ewon pecinta insta-gram saka sakehing kutha lan negara teka ing World Wide Instameet (WWI) 15 Th Surabaya City ing Taman Suroboyo Kenjeran, Minggu (26/3) kepungkur. Acara iki sengaja digawe dening Pemkot Surabaya kanggo madhahi para pecinta instagram saka sakehing wewengkon ing Indonesia.

“Aku nelakake rasa syukur, acara kaya ngene iki bisa kaleksanan kanthi be-cik. Kegiyatan iki saguh mbangun komunikasi antar daerah lan mbukak kalo-dhangan mungguhing kawula mudha kanggo bisa nindakake kegiyatan positif lan nyuda kalodhangan kanggo tumindak ala,” sesorahe Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma-paraban akrabe Tri Rismaharini- nandhes-ake, bakal menehi kalong-garan gagasan kreatif kanoman kang bisa ditular-ake kanggo Surabaya sarta kutha-kutha liyane. “Sauger becik aku mesthi nyengku-yung lan menehi kalodha-ngan tumrap dheweke kabeh,” ujare tilas Kepala Bappeko Surabaya kasebut.

Koordinator acara WWI, Andy Pinaria ngandhakake, tujuwan dianakake acara iki kanggo nganakake sesam-bungan lan ngakrabake para instagramers sing teka saka maneka warna kutha lan negara.

“Diajap dheweke kabeh bisa sharing lan ijol-ijolan pikiran gegayutan instagram saengga mucul idhe-idhe kreatif lan positif saka pemu-dha-pemudhi Surabaya kanggo ditularake menyang kutha-kutha liyane,” ujare Andy.

Rerangkene acara insta-meet sing ditekane dening wong 1.000 kasebut dire-gengake klawan sakehing macem kegiyatan, ing anta-rane hunting foto ing sakiwa tengene pesisir Kenjeran, sesambungan karo warga ngenggon gegayutan karo perekonomian, banjur ditutup nganggo acara nglepas balon bebarengan karo Wali Kota Surabaya.

Ndeleng acara sing re-geng kuwi sawatara peserta aweh tanggapan acara in-stameet iki apik banget. Robby lan Itong, warga Ketandan nyebutake, acara iki apik. Sebab, klawan ana-ne acara kasebut, kanoman ing Surabaya tambah kuwat, padha tepunge, lan nambah sesambungan anyar. “Intine, acara iki diajap saguh mbangun Surabaya dadi luwih apik lan becik,” ujare.

Ora beda karo Robby lan Itong, Indra uga kandha yen acara iki apik jalaran pecin-ta fotografi lan instagram padha ngumpul ing kene kanggo ijol-ijolan penga-laman. Sing luwih narik kawigaten maneh, diseng-kuyung langsung dening Tri Rismaharini. “Diajap ing tembe bakal ana WWM ing Surabaya sing luwih regeng maneh,” tandhese Indra.

Peserta saka manca ne­-gara sing melu ngregengake acara kasebut, salah siji ing antarane yaiku Abdullah (27). Warga Palistina kasebut ngandhakake, acara iki nge-dab-edabi, kabeh kanoman saka sakehing kutha padha ngumpul ing panggonan ke-ne. “Aku bisa nambah kanca mesisan ngajak sesambung-an karo dheweke kabeh migunakake basa Indonesia,” ujare sajak bungah. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita