World wide Instameet 15 TH, Mbangun Komunitas lan Kreativitas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 57 kali

Ewon pecinta insta-gram saka sakehing kutha lan negara teka ing World Wide Instameet (WWI) 15 Th Surabaya City ing Taman Suroboyo Kenjeran, Minggu (26/3) kepungkur. Acara iki sengaja digawe dening Pemkot Surabaya kanggo madhahi para pecinta instagram saka sakehing wewengkon ing Indonesia.

“Aku nelakake rasa syukur, acara kaya ngene iki bisa kaleksanan kanthi be-cik. Kegiyatan iki saguh mbangun komunikasi antar daerah lan mbukak kalo-dhangan mungguhing kawula mudha kanggo bisa nindakake kegiyatan positif lan nyuda kalodhangan kanggo tumindak ala,” sesorahe Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma-paraban akrabe Tri Rismaharini- nandhes-ake, bakal menehi kalong-garan gagasan kreatif kanoman kang bisa ditular-ake kanggo Surabaya sarta kutha-kutha liyane. “Sauger becik aku mesthi nyengku-yung lan menehi kalodha-ngan tumrap dheweke kabeh,” ujare tilas Kepala Bappeko Surabaya kasebut.

Koordinator acara WWI, Andy Pinaria ngandhakake, tujuwan dianakake acara iki kanggo nganakake sesam-bungan lan ngakrabake para instagramers sing teka saka maneka warna kutha lan negara.

“Diajap dheweke kabeh bisa sharing lan ijol-ijolan pikiran gegayutan instagram saengga mucul idhe-idhe kreatif lan positif saka pemu-dha-pemudhi Surabaya kanggo ditularake menyang kutha-kutha liyane,” ujare Andy.

Rerangkene acara insta-meet sing ditekane dening wong 1.000 kasebut dire-gengake klawan sakehing macem kegiyatan, ing anta-rane hunting foto ing sakiwa tengene pesisir Kenjeran, sesambungan karo warga ngenggon gegayutan karo perekonomian, banjur ditutup nganggo acara nglepas balon bebarengan karo Wali Kota Surabaya.

Ndeleng acara sing re-geng kuwi sawatara peserta aweh tanggapan acara in-stameet iki apik banget. Robby lan Itong, warga Ketandan nyebutake, acara iki apik. Sebab, klawan ana-ne acara kasebut, kanoman ing Surabaya tambah kuwat, padha tepunge, lan nambah sesambungan anyar. “Intine, acara iki diajap saguh mbangun Surabaya dadi luwih apik lan becik,” ujare.

Ora beda karo Robby lan Itong, Indra uga kandha yen acara iki apik jalaran pecin-ta fotografi lan instagram padha ngumpul ing kene kanggo ijol-ijolan penga-laman. Sing luwih narik kawigaten maneh, diseng-kuyung langsung dening Tri Rismaharini. “Diajap ing tembe bakal ana WWM ing Surabaya sing luwih regeng maneh,” tandhese Indra.

Peserta saka manca ne­-gara sing melu ngregengake acara kasebut, salah siji ing antarane yaiku Abdullah (27). Warga Palistina kasebut ngandhakake, acara iki nge-dab-edabi, kabeh kanoman saka sakehing kutha padha ngumpul ing panggonan ke-ne. “Aku bisa nambah kanca mesisan ngajak sesambung-an karo dheweke kabeh migunakake basa Indonesia,” ujare sajak bungah. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)