Ridho Rhoma Kesandhung Narkoba
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 77 kali

Sawise dinyatakake minangka tersangka marang kasus narkoba, Ridho Rhoma isih nindakake pa­priksa ing Polres Jakarta Barat. Minggu (26/3), sedulure sing tuwa Debby Vera­masari Rhoma, teka nyambangi dikancani pengacara lan kuasa hukume, jam 13.00 WIB.

Watara sajam sawise, Debby dikan­cani pengacara Krisna Murti lan tim pe­ngacara liyane katon metu saka njero ru­wangan sawise methuki Ridho Rhoma.

“Alhamdulillah, Mas Ridhonya sehat, mung kita durung bisa omong-omongan akeh, durung bisa ngobrol sing abot-abot, dheweke isih syok, dadi kita kelu­warga emoh takon akeh-akeh dhisik. Mu­ga-muga sedina rong ndina maneh aku njaluk dongane muga-muga urusane enggal rampung kanthi becik,” kandhane Debby. Pengacara Krisna Murti uga nam­bahake, Ridho katon kekeselen karo ana­ne penyelidhikan sing ditindakake. “Sa­jake kurang ngaso, isih proses pengem-ba­ngan. Wingi nganti jam 3 esuk, dadi isih ditakon-takoni. Minangka sedulure, sing ditakokake sing entheng-enthengan wae, say hello, takon kahanane,” ujare Krisna Murti kang diiyani dening Debby.

“Sesok esuk kita bakal ngajokake su­rat resmine kanggo assessment proses rehab,” kandhane Krisna sing uga kandha wis resmi dadi kuasa hukume anake “Raja dhangdhut” Rhoma Irama iki.

Sawatara iku pulisi langsung ngem­bangake kasus narkoba kang njiret Ridho Rhoma. Pehak kapolisen nggledhah omahe MS kang dinuga minangka pehak sing ngirim barang karam jinis sabu me­nyang penyanyi dhangdhut kasebut.

“Iya uwis, wingi (Sabtu 25/3) esuk wis kita gledhah,” ujare Kasat Narkoba Pol­res Metro Jakarta Barat, AKBP Su­hermanto.

Katrangan kang dikumpulake nyebut­ake, omahe MS sing digledhah ana ing wewengkon Depok. Saka penggledhah­an kasebut pulisi kasil nemokake sa­kehing barang bukti.

“Dumolid, obat penenang, psikotro­pika rong iji, alat isep sabu saunit sa korek­apine pisan,” jlen­trehe Suhermanto.

MS saiki dinuda minangka pawongan tukang ider narkoba. Sawatara Ridho Rho­ma minangka pihak sing migunakake (pengguna). Dene tersangka liyane sing jeneng cekake A sing dinuga minangka bandare, saiki lagi da­di burone sing wajib.

 

Gegayutan politik

Debby Veramasari Rhoma, mbantah yen Partai Idaman sing didegake bapake, Rhoma Irama, bakal aweh bantuwan hu­kum kanggo Ridho Rhoma.

“Heh partai?” ujare Debby nalika mang­suli ngenani bantuwan hukum kang­go Ridho Rhoma saka Partai Ida­man. Dheweke mbantah yen kasus iki sesambungan karo masalah politik. “Iki ora ana sesambungane karo politik, sing genah ora bisa disambung-sambung­ake,” tandhese Debby.

 

Kurban

Raja Dhangdhut Rhoma Irama ngajak masyarakat akeh supaya munjer ngla­wan narkoba. Sebab, manut pambijine, bangsa Indonesia saiki lagi ing kahanan darurat narkoba. Penyalahgunaan nar­koba disadhari wis gawe rusake sakehing kurban.

Ditambah maneh, Rhoma Irama saiki nampa kanyatan, anake, penyanyi dhang­dhut Ridho Rhoma kabukten ngo­sumsi narkoba. “Dakkandhakake, Ridho minangka kurban kang wis semene yuta. Dheweke kurban. Lan, bakal pirang yuta maneh sing dadi kurbane narkoba ing Indonesia? Mula saka iku, kita minangka perangane bangsa temen-temen kudu munjer nglawan narkoba. Bisa wae mbe­sok, anak-anak kita, sedulur-sedulur kita, adhik-adhik kita. Keponakanku wong loro wis mati, sisjine mahasiswa, sisjine ma­neh SMA. Nah, iki bakal ana pirang yuta maneh kang kudu dadi kurbane narko­ba?” pituture.

Ditangkepe Ridho Rhoma gegayutan kasus narkoba uga tambah ndadekake Rho­ma Irama anggone mempeng nga­nakake perang lumawan narkoba. Nganti Rhoma Irama gawe kontrak lan nyatak­ake siyap dadi agene BNN kanggo mera­ngi narkoba.

Tekane Rhoma Irama menyang Pol­res Metro Jakarta Barat kanggo nyamba­ngi lan takon benere kabar ketangkepe putrane asil anggone kawin karo Mar­wah Ali, gegayutan karo kasus narkoba, Rhoma Irama kandha babar blas ora ngerti yen Ridho Rhoma ngosumsi sabu-sabu.

 

Sega kebuli

Sawatara iku, Ridho Rhoma njaluk digawakake panganan karemane yaiku masakan Arab sega kebuli.

“Yen kober sesuk dakgawakake pa­nganan karemane. Dheweke remen pa­nganan Arab, kepengine sih sega ke­buli,” kandhane Debby.

Nanging Debby was sumelang arep nggawekake sega kebuli jalaran kudu mbiyantu bapake, Rhoma Irama nyiap­ake acara Soneta ing Ancol. Ing kalo­dhangan iki pehak kuasa hukum uga mesthekake yen klien-e, Ridho Rhoma, dudu tukang ngiderake narkoba.

Ridho Rhoma ditangkep bareng karo MS kang dinuga minangka tukang ider narkoba. “Marang aku dheweke kandha dudu tukang ider, sing genah dheweke kurban,” ujare Krisna.

Debby dhewe kandha kaged marang anane kasus kang namani adhine kase­but. Manut saweruhe Debby, Ridho mu­judake anak sing becik.

Sasuwene iki Debby uga ora nate we­ruh Ridho rokokan utawa inum-inum­an keras. Malah manut kandhane, sasu­wene iki adhine minangka pawongan kang sregep shalat. (SY)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…