Anak Bakul Gorengan Kuliah Gratis ing UGM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Tetepungan Remaja - Dibaca: 263 kali

Gusti Allah kuwi maha adil. Ora nyana, kenya sing wong tuwane ‘mung’ bakul gorengan pranyata kasil kuliah sak luluse tanpa mbayar ing fakultas kedokteran universitas Gadjah Mada, Ngayogyakarta.

Dyah Utami Nugraheni (20 taun), mangkono arane kenya manis sing nganggo jilbab iki.

“Wektu dikabari kangmasku yen ketampa ing kedokteran UGM, aku langsung ngrangkul ibu. Seneng banget rasane” ujare Dyah.

Dyah ora ngira, dheweke bakal bisa kuliah ing jurusan sing banget diimpekake para siswa kasebut. Kejaba saingane akeh, sing padha ndaftar ing jurusan kedokteran umum UGM kuwi prasasat kabeh pinter-pinter.

Akeh sing duwe anggepan, ekonomi sing mapan kuwi syarat nomer siji kanggo nggayuh pendidikan ing Perguruan Tinggi. Ananging kanggone Dyah, winatese ekonomi dudu alasan kanggo pasrah lan nglokro.

Dyah percaya, senajan dheweke mung anak bakul gorengan, impen lan gegayuhan sing luhur kuwi ora bisa dipunthes. Dyah klebu pribadhi sing semangat anggone ngukir prestasi. Wiwit SD tekan SMA Negeri 1, Dyah mesthi juara kelas. Dyah ngaku, kabeh mau mung karana anggone sinau teratur lan dilambari donga.

“Aja lali anggone ndonga. Supaya usaha sing ditindakake kuwi diijabahi sing maha kuwasa,” ujare Dyah.

Nalika ditakoni kena apa kok milih jurusan kedokteran umum, Dyah blaka, kabeh mau wiwitane karana langkane dokter sing ana ing desane. Warga Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman iki kepingin dadi dokter, supaya bisa ngabdi lan nglayani masyarakat ing dhaerahe.

“Aku yen wis dadi dokter, bakal ngabdi ing desaku. Supaya bisa tetulung marang sedulur-sedulur lan tangga teparo,” akune Dyah.

Dyah rumangsa lega, kanthi beasiswa Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi), dheweke bisa kuliah gratis ing jurusan sing dadi cita-citane.

Marang ibune, Ngatinem (60 taun), Dyah wiwit cilik ora tau njaluk neka-neka. Malah, saploke bapakne seda taun 2007 kepungkur, ibune kuwi sing dadi cagake kulawarga. Gorengan sing digawe saben dina, banjur dititipke menyang tanggane lan didol ing kantin sekolah. Saka usahane dodol gorengan kuwi, bu Ngatinem mung bisa duwe pemetu ora luwih saka 500 ewu rupiah sesasi.

“Nyambut gawene serabutan, ora temtu. Yen ana tangga sing njaluk tulung, ya banjur nyambut gawe. Ananging yen ora ana, ya mung gawe gorengan terus dititipke neng kantin” ujare bu Ngatinem. 

Kanggo nyukupi butuh saben dinane, bejane bu Ngatinem isih entuk bantuan saka kakangne Dyah sing wis omah-omah.

Bu Ngatinem rumangsa bombong banget, anake wedok sing sregep kuwi kasil kuliah gratis ing jurusan sing diimpekake wiwit cilik. “Bisaku ya mung ndongake Dyah anggone kuliah bisa rampung, dadi wanita sukses, lan migunani tumrap bangsa lan masyarakat” imbuhe bu Ngatinem.

*** (Agung Hartadi)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!