Anak Bakul Gorengan Kuliah Gratis ing UGM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Tetepungan Remaja - Dibaca: 304 kali

Gusti Allah kuwi maha adil. Ora nyana, kenya sing wong tuwane ‘mung’ bakul gorengan pranyata kasil kuliah sak luluse tanpa mbayar ing fakultas kedokteran universitas Gadjah Mada, Ngayogyakarta.

Dyah Utami Nugraheni (20 taun), mangkono arane kenya manis sing nganggo jilbab iki.

“Wektu dikabari kangmasku yen ketampa ing kedokteran UGM, aku langsung ngrangkul ibu. Seneng banget rasane” ujare Dyah.

Dyah ora ngira, dheweke bakal bisa kuliah ing jurusan sing banget diimpekake para siswa kasebut. Kejaba saingane akeh, sing padha ndaftar ing jurusan kedokteran umum UGM kuwi prasasat kabeh pinter-pinter.

Akeh sing duwe anggepan, ekonomi sing mapan kuwi syarat nomer siji kanggo nggayuh pendidikan ing Perguruan Tinggi. Ananging kanggone Dyah, winatese ekonomi dudu alasan kanggo pasrah lan nglokro.

Dyah percaya, senajan dheweke mung anak bakul gorengan, impen lan gegayuhan sing luhur kuwi ora bisa dipunthes. Dyah klebu pribadhi sing semangat anggone ngukir prestasi. Wiwit SD tekan SMA Negeri 1, Dyah mesthi juara kelas. Dyah ngaku, kabeh mau mung karana anggone sinau teratur lan dilambari donga.

“Aja lali anggone ndonga. Supaya usaha sing ditindakake kuwi diijabahi sing maha kuwasa,” ujare Dyah.

Nalika ditakoni kena apa kok milih jurusan kedokteran umum, Dyah blaka, kabeh mau wiwitane karana langkane dokter sing ana ing desane. Warga Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman iki kepingin dadi dokter, supaya bisa ngabdi lan nglayani masyarakat ing dhaerahe.

“Aku yen wis dadi dokter, bakal ngabdi ing desaku. Supaya bisa tetulung marang sedulur-sedulur lan tangga teparo,” akune Dyah.

Dyah rumangsa lega, kanthi beasiswa Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi), dheweke bisa kuliah gratis ing jurusan sing dadi cita-citane.

Marang ibune, Ngatinem (60 taun), Dyah wiwit cilik ora tau njaluk neka-neka. Malah, saploke bapakne seda taun 2007 kepungkur, ibune kuwi sing dadi cagake kulawarga. Gorengan sing digawe saben dina, banjur dititipke menyang tanggane lan didol ing kantin sekolah. Saka usahane dodol gorengan kuwi, bu Ngatinem mung bisa duwe pemetu ora luwih saka 500 ewu rupiah sesasi.

“Nyambut gawene serabutan, ora temtu. Yen ana tangga sing njaluk tulung, ya banjur nyambut gawe. Ananging yen ora ana, ya mung gawe gorengan terus dititipke neng kantin” ujare bu Ngatinem. 

Kanggo nyukupi butuh saben dinane, bejane bu Ngatinem isih entuk bantuan saka kakangne Dyah sing wis omah-omah.

Bu Ngatinem rumangsa bombong banget, anake wedok sing sregep kuwi kasil kuliah gratis ing jurusan sing diimpekake wiwit cilik. “Bisaku ya mung ndongake Dyah anggone kuliah bisa rampung, dadi wanita sukses, lan migunani tumrap bangsa lan masyarakat” imbuhe bu Ngatinem.

*** (Agung Hartadi)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!