Rahasia Sehat ing Umur 40 Taun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 104 kali

Life begins at forty, mangkono pocapan kang kerep kita rungu. Nanging, perlu kita sumurupi, ngancik umur kasebut umume uwong gampang ketaman penyakit. Iki wektu kang trep kanggo luwih nggatekake marang kesehatan.

Urusan penggaweyan, ngurusi anak lan sapanunggalane, pancen mbeslah tenaga lan piki­ran. Bab iki ndadekake sakehing uwong sajak nglalekake kesehatan pribadine. Ka­mang­ka, gangguwan kesehatan sa­najan sethithika wae bisa dadi ancaman gedhe yen ora enggal dikawekani. Uta­mane tum­rap pawongan kang ngancik umur 40 taun. Ing umur iki, pawongan iku gam­pang kaserang sakehing penya­kit, mligine penyakit kemunduran gerasi (de­generatif). Sebut wae penyakit jan­tung, stroke, darah tinggi, diabetes me­litus, lan osteoporosis.

Gangguwan jantung ing umur 40 ta­un upamane, bisa arupa gangguwan wi­rama jantung lan utawa buntune pem­buluh darah koroner. Mula sebab iku, sa­durunge nindakake olahraga abot, be­cike diyakinake yen jantunge ora ana ma­salah supaya luput saka pati nalika nindakake olahraga, kaya sakehing kedadeyan sing kita sumurupi saka media massa.

Dadi, umur emas mujudake wektu kang trep kanggo nganakake penilaian (evaluasi) kesehatan lan gawe rencana jangka panjang. Perlu kawuningan, lage­yane urip sehat ing umur 40 taun bakal nuwuhake akibat gedhe ing umur saban­jure. Ya, pawongan sing sehat lan kuwat sarta seger ing umur 80 taun gumantung marang lageyane uripe wiwit umur 40 taun. Mula iku, program kesehatan kang tumemen kudu diwiwiti ing umur iku. Bab iki mbutuhake owah-owahan lage­yane urip klawan hebat antara liya kla­wan ngecakake pola makan sehat kang disartani klawan etungan kalori.

Ora mung iku wae, olahraga teratur uga kudu ajeg ditindakake. Saora-orane nindakake olahraga 90 menit kanggo ngentekake kalori kehe 750. Olahraga iki bisa ditindakake seminggu kaping enem kang disartani krenteg lan tang­gungjawab gedhe.

Manut Kepala Cardiac Center Beth­sai­da Hospital dr Dassad Mulijono, MBBS (hons) FIHA FIMSANZ FRACGP FRACP PhD, pawongan sing sregep nindakake olahraga, konsumsi makan sehat, lan duwe lageyane urip kang bener lan pener bakal katon awet enom, sehat, seger lan kuwat ing umur emas. Dheweke kandha wis mbuktekake dhewe, ing acara Seminar Rahasia Awet Muda ing Bethsaida Hospital, dhe sawatara wektu kepungkur.

Ora mung ancaman kesehatan kang duwe kekuwatan nyerang pawongan ing umur iku, sakehing masalah kulit mi­nangka akibat muncule tandha-tandhane tuwa uga kerep dialami. Masalah iki kerep ndadekake wanita mligine, rumangsa awake kurang. Kisut, kulit garing, buthek, mblendok ireng, njekithut ing mripat, lan kulite ora molor mengkeret mujudake ma­­salah sing umume dialami dening para wanita sing umur 40 taun men­dhuwur.

Dokter Inneke Hakim, Sp.KK saka Beth­­saida Hospital nerangake, perawa­tan pasuryan wanita umur 40 taun mbu­tuhake “sedikit sentuhan yang lebih khu­sus”, beda karo perawatan pasuryan umur ing sangisore. “Kahanane kulit ing umur 40-an gampang dadi buthek, kisut, lan blendok ireng,” ujare. Mula iku Inneke aweh iguh pratikel supaya migunakake pelembab lan sunscreen nganggo SPF se­thithike 30 supaya kulite pasuryan tetep empuk lan mental lan uwal saka kisut.

Panganggone krim malam anti aging uga kudu diperlokake. Kanggo njaga kesehatane kulit, dieguh pratikelake dha­har suplemen antioksidan sarta vitamin C & E. Ora mung iku wae, kanggo ngren­dhetake proses lakune tuwa, becike ngakeh-akehake dhahar woh-wohan lan sayuran, ngunjuk banyu putih, sare sing cukup, lan sing ora kalah wigatine, kanthi ajeg nindakake olahraga. Yen ngarepake kulit kita tetep sehat luwih becik ngedohi rokok lan alkohol.

Owah-owahan umur uga ndadekake metabolisme badan ngrendhet, salah sijine metabolisme lemak. Bab iki nda­dekake lemak gampang numpuk ing pang­gonan-panggonan tinamtu kayade­ne padharan, pupu, lan lengen. Cara sing paling becik kanggo ngawekani yaiku klawan nggabungake diet lan olah­raga teratur. Nanging yen sakehing cara diet wis dicoba lan olahraga tambahan wis ditindakake, nanging panumpuke le­mak tetep wae katon, diperlokake ban­tuwan teknologi kayadene terapi radio­frequency lan ultrasound. (KS)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa