Bala-bala Darani Kalamangga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 109 kali

Bala-bala Darani Kalamangga

 

Wektu Dewi lulus SMU, Dewi banjur melu sedulure  neng Tangerang. Dewi neng Tangerang kerja neng pabrik. Wektu Dewi lagi mlebu kerja, kancane akeh saka dhaerah ngendi-endi, dadi basane uga campur-campur. Nah pas Dewi wayahe leren amarga wis jam rolas awan, Dewi krasa luwe, Sakwise sholat dzuhur Dewi banjur menyang warung sing ana ing ngarep pabrik. Wektu kuwi kancane Dewi ana sing nitip gorengan, kon nukokne bala-bala (bakwan_Basa Jawa)”. Dewi sakbenere bingung bala-bala kuwi apa. Ananging amarga Dewi isin arep takon, ya uwis Dewi terus neng warung. Warunge katon rame, akeh sing mangan neng warung kuwi. Dewi banjur ngantri, sing enek pikirane Dewi yen “bala-bala” darani “laba-laba (kalamangga_Basa Jawa)”. Dewi ki bingung clingak clinguk ndeleng gorengan, kok ora ana sing gorengan kalamagga. Kebeneran ana kancane sing nembung nyang bakule yen arep tuku bala-bala. O….Dewi banjur ngguyu dhewe. Ora ngertiya yen bala-bala kuwi bakwan, dudu kalamangga. (Tri Wahyuni - Selorejo, Girimarto,  Wonogiri)

 

 

 

Kok Ana Loro?

 

Iki kedadeyan temenan, jian ora ngapusi. Dadi crita rame ing ngendi-endi nganti saiki, kaya neng film-film. Nek neng film ana crita kaya ngene, ateges dijupuk saka kedadeyan nyata. Genre film-e komedi horor.

Prastawa iki dumadi ing wulan Agustus 2016 ing desa Pucungbedhug, Banjarnegara. Nalika iku ana wong kang tilar donya bar Isya. Manut karo dhawuhe Kanjeng Nabi, yen ana wong tilar donya, kudu enggal-enggal disarekake.

Nalika iku udan riwis-riwis, sanajan ora pati kerep, ning amarga kuburane rada adoh, tur mlakune alon-alonan, ya mesthi klumud. Durung nek ndonganine kesuwen, mula sing melu ngeterake menyang kuburan, gur wong sethithik, udakara wong sepuluhan.

Wektu iku dalan kang diliwati tekan dalan aspalan, dalane munggah rada dawa udakara rong puluhan meter. Kerandha kang dienggo, kerandha kang kayune wis ora pati kuwat. Ndilalah ora ana kang ngiringi saka mburi, padha neng samping karo ngarep lan karo ndonga lirih-lirihan lan bebarengan.

Ditambah nganggo mantel plastik sing kresek-kresek neng kuping sadawane mlaku, njlari wong-wong ora pati migatekake swara-swara liyane saliyane swarane awake dhewe. Lha ing dalan tanjakan kuwi, jisime mlorot lan tiba. Mak brug,…. astaghfirulloh, jisime ngglindhing ngono wae ing dalan.

Ndilalah saka mburi ana pak J karo bojone, liwat numpak pit montor. Saka kadohan, Pak J bengok-bengok ning wong-wong padha ora krungu. Akhire pak J duwe panemu, bojone kon nunggoni jisime, dheweke ngebut ngoyak wong-wong mau. Tekan cedhake wong-wong mau, Pak J alok.

“Pak, jisime tiba, kae lho!”

Wong-wong padha kaget njur noleh, ya Allah Gusti…sakala wonge padha mbalik. Age-age marani tibane jisime mau. Bareng tekan ngenggon, wong-wong padha kaget.

“Lho, kok jisime malih ana loro?”

Ing kono wis gumlethak wong loro nganggo klambi putih-putih kabeh. Oalah jebul sing siji bojone Pak J kang semaput amarga pucet keweden nunggoni jisim mbengi-mbengi.

Aloke wong-wong, “Oalah pak, pak. Wong wadon kok kon ninggoni mayit mbengi-mbengi, ya ora tahan no, aku wae wong lanang durung karuwan wani.”

Pak J wangsulan, “Lha nek kula tilar, bilih diparani segawon.”

Apa tumon? (Arul Sugiarti-Karangkobar, Banjarnegara)

 

 

Wong Edan Jujur

 

Crita iki pancen isih ana sambungane karo crita wong edan sing wis tau kapacak ing apa tumon PS no. 36/2015. Yaiku wong edane padha karo wong edan sing dhisik, sawijining dina Minggu, aku mulih senam karo ibu-ibu liyane, mundhut sarapan sega tumpang pecel sing murah meriah. Warunge ya tanggane Gamisri wong edan iku mau, lagi grudug-grudug arep mlebu warung dadak Gamisri ngathung karo muni “njaluk dhuwite limang atus ae” lan ing jejere wis akeh dhuwit limang atusan akeh. Aku ora duwe dhuwit limang atusan, terus tak wenehi rong ewu (sak lembar rong ewon) lakok karo gamisri disusuki limang atusan telu. Tak wenehne meneh ora gelem, jare “aku njaluk limang atus, ya limang atus. Kok rong ewu”. Terus tak wangsuli “Ya tak wenehi iki gak njaluk”. Jawabe “emoh dhuwitku wis akeh kok, ki lo! (karo nduduhne dhuwit klithik limang atusan sing neng sandhinge lungguh). Apa tumon wong edan jujur, emoh ngluwihi sing dijaluk? (Umi Harini-Bandar-Jombang)

 

 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…