Panggugate Anak Karam (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 134 kali

Bu Warti njingglengi lembaran foto copy. Tulisane gedhe-gedhe cetha: Dedalane wong akrami, dudu rupa dudu bandha, amrih rahayu bungah tentrem lan lestari, garwa priya apadene garwa putri kudu nuhoni jejiba­h­ane wong urip bareng  jroning bale wisma.

“Pancen tetembungan kang rinakit endah lan gampang dimangerteni makna­ne iku gelis disenengi masyarakat. Na­nging sing angel iku cak-cakane.”

“Padha karo pratelane Mas Arif  lan  aku dhewe!”  Sekar lan Bu Warti ngguyu  bareng.

Telpun gegeme Sekar  muni nggan­ter. Saka Arif, “Dhik Sekar, mengko bubar jam kantor  tak tunggu ing kantin ngarep kantor. Penting!” ujare Arif cekak.

“Ana apa, Mas? Sajake kok penting ba­nget. Rasane dhadhaku kok dadi dheg-dhegan.”

Sekar saya kumesar, awit durung  ngan­ti tutug omonge, telpune Arif wis di­tutup. Sekar ora jenjem. Menyat saka pa­lungguhane. Lungguh maneh. Ngadeg ma­neh. Bu Warti gumun weruh patrape  Se­kar sing  goreh, ora jenjem lan bingung.

Kurang limang menit bubaran jam kan­tor, Sekar enggal-enggal metu saka ru­wangan. Mobile digawa sisan ninggalake parkiran. Tekan ngarep kantin, Sekar ngerti Arif wis luwih dhisik ing kono ketitik mobile wis diparkir ing plataran kantin.  Sekar weruh Arif wis lungguh ing kursi  nga­rep. Ketok es degan kari seprapate ing gelas dhuwur meja.

“Wis suwe, Mas Arif ?” sapa aruhe Sekar.

“Ya nek seprapat jam wae punjul,” ujare Arif karo nyasmitani Sekar lungguh kursi sangarepe. Sekar gumun, ora biya­sane Arif  metu kantor sadurunge buba­ran. Lungguh ing ngarepe Arif, Sekar  sa­ya ora jenjem. Nanging Arif katon an­teng, malah  aba juru laden kantin njaluk es degan rong gelas. Wong loro sawe­tara amem. Sekar ora sranta nyawang raine Arif kang isih mesem sareh.

“Ana kabar apa, Mas? Aku kok krasa dheg-dhegan kawit mau.”

“Aku mau ketimbalan ngadhep bapak Di­rektur Operasional, Pak Su­priyadi.  Pak Supri crita yen  pe­rusahaane dhewe saiki nga­nak­ake joint karo Healtie’s fams. Healtie’s fams iku sawi­jine perusahaan sing pinunjul ing Amerika. Perusahaan kase­but wis akeh nindakake joint karo negara-negara ing Eropa lan Asia. Ing Indonesia perusa­haane dhewe sing maju sepi­sa­nan. Sawise Pak Supri wis nyarujuki bab anane joint mau, mula kudu enggal  ngirim staf  menyang Amerika saperlu gla­dhen lan ngangsu pengala­man. Kantor Pusate ing New York.  Pak Supri  milih aku sing ngayahi  tugas menyang  Ame­rika suwene sangang  wulan utawa nganti wulan Nopem­ber. Jroning sepuluh dina iki aku wis kudu mangkat. Miturut pane­mu­mu piye, Dhik Sekar?”

Sekar legeg. Iki prastawa ora mung wigati kanggone Sekar lan Arif,  nanging uga wigati tumrap……………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi