Ratu Adil
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 96 kali

Huh! Critane Simbah Putri jian... marahi penasaran tenan. Lho, kok?! Iya wae! Wong Ratu Adil teka dikandhakake yen nandhang cacad. Ora cacad jiwa nanging cacad raga. Ratu Adil critane Simbah Putri mau jare ora kagungan netra, ora kagungan talingan lan ora kagungan grana. Wih, wih, wih…! Banjur kaya kepriye tata cara anggone jumeneng nata, ngasta songsong bawat kanalendran? Utawa piye anggone ngasta kakuwasan wong priyayine ora jangkep pancadriyane. Wis wuta, budheg gek ora bisa ngganda apa-apa pisan.

Upama kewan kae, ana kang panyawang utawa pangrungu apa maneh panggandane sing tajem. Saengga saka kanugrahaning Kang Murbeng Gesang mau kewan kasebut bisa tetep nggegegi uripe. Bareng nalendra teka wuta, budheg lan ora bisa ngganda apa-apa kuwi olehe duwe sesebutan Ratu Adil rak banget ora tinemu akal?!

“Cacad raga ora mesthi dadi pepalang kanggo nggayuh kaluhuraning bebuden, Le! Buktine, Ratu Adil mau ndarbeni ambeg adil paramarta berbudi bawa leksana. Kang temahane negarane dadi tata tentrem kerta raharja,” tandhese Simbah Putri.

“Nek ngono Ratu Adil kuwi duwe puruhita sing apik-apik ya, Mbah. Yaiku para sarjana sujana wicaksana kang mumpuni ing salwiring reh lan guna pangawikan. Saengga para puruhita kang saben dinane tansah ngupengi Ratu Adil kuwi katemahan bisa dadi netra, talingan lan granane,” sumambungku gagap-gagap. Mosok aku weton Fakultas Pedidikan Bahasa dan Seni UPGRIS teka mung anut grubyug. Aku kudu bisa miyak misteri ing sawalike paraga Ratu Adil. Amrih yen tak gawe crita dadi nges, mandhes lan reroncene ora cumpon.

“Ora biyen, ora saiki, Le. Iya wong-wong ing sakupenge raja kuwi kang nemtokake lakune tata paprentahan. Mula sawijining raja kudu tetep jejeg jumeneng ing satengahe adil lan bebener. Amrih wong-wonge raja mau ora benceng ceweng, omong sapenake nggugu karepe dhewe-dhewe. Kang tundhone gawe kisruh, gedhene bisa dadi winih tuwuhe era-eru.”

Ngendikane Simbah Putri kuwi yen tak ramesi teka iya bener. Ana crita wayang, babad utawa sejarah kae akeh banget contone lan bisa dadi kaca benggala. Awit sinau saka crita wayang, babad utawa sejarah kuwi padha wae karo nyinaoni tingkah laku lan kepemimipinane menungsa jroning nyekel kakuwasane. Dudutane iya saka watak wantune para petinggi negara kasebut gumantung karaharjaning kawula. Ana paribasan, rusake kawula saka rusake peminpin. Iwak kae bosoke saka endhas, ora saka buntut.

Kamangka ukuran karaharjan kuwi saka ngisor, saka kawulane. Ora saka ndhuwur. Karaharjan bakal sirna lamun urip iki…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas