Mendhung ing Langit Tanjung Anom (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 90 kali

Paman Tumenggung Malaya Pati, namung panjenengan ingkang saged nulungi kula,” ature Budiati kanthi mripat kekembeng ing luh.

“Apa anggonmu mapan ing taman keputren kene kurang nyenengake?”

“Menawi bab remen, mboten sisah kula aturaken awit sedaya kebetahan sampun dipun cekapi. Mbok emban ugi tansah setya tuhu lelados, nanging manah kula garing. Awit satuhu kula mboten saged nampi pamundhutipun Maha Prabu Lesan Pura,” ature Budiati walaka.

“Ora maido, aku bisa ngrasakake ewuh aya ing rasamu. Nanging terus kepiye?”

“Kula kepengin nilaraken taman mriki, Paman Tumenggung.”

“Wis mbok pikir temenan?”

“Sampun.”

“Yen pancen wus gembleng tekadmu, aku ora bisa menggak. Sejatine yen kowe ora krasan ana kene aku melu luput. Jalaran aku kang nggawa sliramu mlebu praja engga kapirsanan dening Prabu Lesan Pura. Apa kowe arep mulih menyang Gunung Bathok?”

“Sawetawis kula badhe sesingidan. Kula suwun Paman Tumenggung kersa paring pambyantu anggen kula sesingidan.”

“Wis aja was sumelang, kabeh kekarepanmu dakturuti. Dina iki sajake  Tanjung Anom lagi kesaput mega, mula aku uga bakal sumingkir sawetara wektu saka papan kene. Mesisan wae anggonku tetulung marang sliramu, aku uga bakal sesingidan ing padesan kanggo sawetara.”

Bengine Tumenggung Malaya Pati kanthi sesidheman ngajak Budiati oncat ninggalake taman keputren. Nggeblas kanthi nitih kreta, wong loro ninggalake kutha tumuju saweneh papan siningit ora adoh saka Gunung Bathok. Esuke Emban Gombloh kaget sumurup taman sari suwung. Nanging dheweke ora bisa tumindak apa-apa, bisane mung nyranti kahanan kang bakal dumadi sateruse.

Gentiya kang kawuwus, lakune Manggalayuda Mudha Sutrisna wus ngancik ing pakuwon ing lengkehing Gunung Sima Seta. Tosidana kang nindhihi wadya kang cumondhok ing pakuwon wus mbudidaya  nylametake Manggalayuda Sudira. Sadawane wektu nunggu tekane wadya bala tambahan kuwi, Tasidana wus ngupadi sisik melik dalan sidhatan kanggo munggah Gunung Sima Seta saliyane dalan sing wis ditableg watu dening mungsuh.

Nalika Sutrisna teka ing pakuwon, Tosidana ngaturake kabeh sing wis dumadi. Sang Manggalayuda Mudha enggal naliti kekuwatane wadya Tanjung Anom kang isih bisa diklumpukake kanggo  nelukake Adipati Yuwandana kang sesingidan aneng puncake Gunung Sima Seta. Sawise sewengi cumondhok lan ngaso ing pakuwon,  Sutrisna enggal mrentahake kabeh andhahane supaya siyaga perang. Dina candhake wadya Tanjung Anom  munggah Gunung Sima Seta nurut dalan sidhatan sing wis ditemokake dening Tosidana. Manut pituduhe Tosidana, wadya Tanjung Anom enggal budhal munggah gunung. Manggala Yuda Sutrisna tansah wanti-wanti marang pendhereke supaya ngati-ati ngadhepi rekadayane mungsuh.

Ngerti ana dhampyak-dhampyak prajurit kang bakal munggah gunung, senapati Karna Yuda lan Yuda Karna enggal……………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam