Siswanti Heri Agustina, ‘mongkog” dadi Tokoh Widuri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Tetepungan Remaja - Dibaca: 388 kali

Siswanti Heri Agustina, kenya ayu saka Desa Karangasem Kec. Petarukan Kab. Pemalang, Jateng iki, seneng banget nalika dipilih dadi Nyi Wi­duri, tokoh gaib legendaris ing Pemalang jrone acara Widuri Karnival kanggo ngre­gengake Dina Dadine (HUT) Kab. Pema­lang sawenehing wektu kepungkur.

“Aku mongkog dikongkon dadi tokoh Nyi Widuri, senajan persiapanku mung climen yakuwi ndonga lan pasa. Menga­rep, muga-muga isih bisa ditampilake maneh tokoh Nyi Widuri kanthi acara sing luwih apik” pangajabe Siswanti, celukan akrabe.

Kanggone Siswanti mainake tokoh Nyi Widuri kudu ditindakake kanthi te­nang, tanpa beban. Nanging Siswanti nga­koni yen nalika kuwi rada lemes awake merga anggone nindakake pasa mutih durung rampung.

“Aku uga ora ngrasakake gangguan apa-apa. Mbokmenawa merga saduru­nge wis dianakake ruwatan ing Pendopo Kabupaten bareng Bapak Bupati lan para kyai ya’’ tambahe cewek sing makarya ing SMKN 1 Ampelgading iki.

Pancen Siswanti kang durung akeh ki­prahe ing panggung catwalk kena diarani gawe gebrakan sing kagolong wani jroning donyaning model. Se­bab sasuwene iki arang banget sing wa­ni mainake dadi tokoh gaib legendaris pesisir Pemalang iku.

“Sasuwene aku dadi model nembe pi­san iki meranake to­koh legendaris kuwi, mbok menawa uga nembe pisan  iki keda­deyan ing Pemalang. Merga sadurunge meh ora ana sing wani” ujare Siwanti.

Siswanti dhewe ora ngerti, geneya nem finalis calon to­koh Nyi Widuri wektu iku padha gugur lan dheweke sing dipilih.

“Mbok me­-nawa merga para juri nde­leng wanita kang blegere memper karaktere Nyi Widuri ya aku iki. Utawa bisa uga merga ndeleng kaluwesanku nalika nganggo busana kejawen” jlen­trehe.

Lulusan SMK jurusan busana iku cita-citane pancen pengin dadi model lan perancang bu­sana. Lan sasuwene iki kabeh klambi sing dirancang padha bisa maremake sing padha pe­sen. Senajan mangkono dhe­weke ngaku durung wani mbu­kak bisnis kuwi secara profe­sional.

Iki ora liya merga wina­tese wektu, awan nganti sore nyambutgawe ing SMK Ampel­gading. Dene yen wis ing omah mbantu ibune kang duwe usaha cilik-cilikan” tambahe.

Miturut Siswanti, lenggat-lenggot dadi model ing catwalk ngene iki lagi ditindakake durung suwe kok. Sing sepisanan tampil ing sekolahane. Dene ing satengahe masayarakat umum lagi ping pindho, kapisan nalika peragaan rancang busana bathik khas Pemalang November 2013 lan kaping pindhone ing Widuri Carnival Desember kuwi.

“Nanging loro-lorone oleh prestasi kabeh. Ing peragaan rancang busana oleh jawara harapan II, dene ing Widuri Carnival dipilih dadi ikon pawai” mang­kono kandhane putri saka pasangan Su­karnolan Waryunah iki nutup obrolan. (Imam As)***

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa