Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 291 kali

(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102

(6). Atmossfer lan organ ambe­gane makhluk

Ambegan mono mujudake kebutuhan tumraping saben sel-sel.

Geneya kok mangkono? Hiya, krana saben sel iku mbutuhake oxigen sing piguna kanggo mbakar panganan utawa ngasilake energi. Kanthi mangkono, sel nuli bisa ngetokake karbon dioxide, minangka asil pembakaran mau. Lha supaya luwih gamblang mangkene keterangane:

(a). Tumrping makhluk

Tumraping makhluq sing dumadi saka sel siji utawa sel akeh, nanging wujude samadya, kadi dene protozoa upamane, yaiku makhluk sing darbe organ bagian ngarepe nyawiji karo organ tengahe sing ngandhut oxigen. Makhluk sing dhapur mangkene iki ora merlokake, ora mbutuhake piranti pernafasan khusus. Kanthi kahanan kang mangkono iku, proses mlebune oxigen sarta metune karbon dioksida, liwat sarandune lumahing awake secara difusi (proses difusi).

(b). Lha yen makhluq iku dumadi saka sel sing akeh

Saben sel ora bisa (ora kwagang) pikoleh oxigen secara langsung, nanging kudu migunakake piranti bantu (perantra) kanggo nyalurake oxigen menyang sel-sel liyane. Mula saka iku Allah wus kepareng karsa ndadekake makhluq sing dumadi saka sel-sel sing akeh, werna-werna piranti pernapasan sing trep karo  kahanane (habitate makhluq mau). Contone mangkene: Manawa Iwak kali migunakake insang sing cocog karo karaktere banyu lan kadhar oxigen sing bisa larut ing kono. Ing pangangkah oxigen iku bisa tumama marang kabeh sel awake iwak mau. Sing luwih elok maneh, yaiku mungguhing kewan gegremetan sing awake cilik. Allah wus kepareng karsa ndadekake piranti pernapasan sing samadya, yaiku ndadekake rongga (trakea) kang mapan ana ing perangan dhadha lan weteng sing digandhengake karo pipa mlebu ing njerone, supaya nggampangake oxigen tumeka (sampai) marang saben sel awake. Ing kene Allah kepareng mapanake klep (katup) sing bisa kanggo nyegah marang penguwapan (valatisasi). Dene makhluk sing awake gedhe, kaya ta manungsa lan kewan (ternak), Allah wus kepareng nyipta piranti kanggo ambegan arupa paru-paru sing ngilekake oxigen menyang njeroning getih, nuli getih mau ngilekake menyang saben bagian ing awak kanggo ngangkut oxigen tumuju marang saindenging sel, sinartan nggawa sarta nyerot karbon dioxida  sarta ngetokake saka awak.

Kajaba saka iku, sawijining kaelokan sing mujudake rahmating Allah, yaiku cinipatane organ pernapasan nalika manungsa isih arupa janin ing guwa garbane sang ibu. Organ pernapasan iku makarya wiwit manungsa lair ceprot, nganti tumapaking pati. Makaryane organ mau terus-terusan tanpa ngalami cacat, mandheg. Organ iku makaryane ana ing kahanan apa bae (semua kondisi), becik nalika manungsa turu utawa melek. Allah uga wus kepareng nyipta organ penapasan nalika manungsa isih mapan ana ing guwa garbane sang ibu, kang binungkus dening banyu ketuban, (cairan aminosi). Nalika ing wektu iku ora ana hawa (udara) sing kanggo ambegan. Allah wus kepareng ngrancang kanggo nampa hawa (oxigen) sing ora wujud sarta nyepakake piranti kanggo ngetokake hawa sing ala (karbon dioxide). Allah Maha Ngawuningani, manawa manungsa bakal lair ing donya kang kebak oxigen. Kajaba saka iku Allah uga wus kepareng ngowahi oxigen dadi karbon dioksida. Maha Wicaksana Allah sarta Maha Welas Asih lan Maha Ngawuningani kang wus kepareng nyiapake apa sing perlu dibutuhake ing bumi kalebu nalika isih dadi janin ing guwa garbane sang ibu.

Kajaba saka iku, kita wajib muji syukur marang ngarsaning Allah tumrap rahmating Allah kang wus kaparingake marang kita. Maha Wicaksana, Allah kang wus kepareng nyipta panguripan nyedhiyakake sekabehing kebutuhan panguripan, kaya dene oxigen. Allah kang wus kepareng paring  kanikamatan migunakake oxigen kanggo ambegan sarta wus kepareng ngayomi saka bebaya meteorid lan asteroid kang ancur sadurunge tumapak ing bumi. Allah uga kepareng nyuburake sawernaning tetuwuhan.  Allah uga kepareng nurunake banyu udan sarta nyeimbangake tekanan hawa lan tekanan cairan ing awake makhluq urip (Subhanallah, Allahu Akbar).

(7). Banyu lan Udan

Banyu lan udan mujudake tandha-tandha kakuwasaning Allah. Allah kang  wus kepareng mapanake tandha-tandha kakuwasane marang saben makhluke, iku ndarbeni makna supaya manungsa bisa mangerteni (mengenal) marang sipat-sipating Allah. Kanthi mangkono manungsa bisa ngenal marang Allah, Dzat Kang Maha Wicaksana lan Maha Kuwasa. Antara liya tandha-tandha kakuwasaning Allah ana ing banyu. Banyu mono mujudake zat sing banget dibutuhake kanggo kabeh panguripan. Tanpa ana banyu panguripan bisa sirna. Lha nalika bumi pisah saka (material) langit, Allah kepareng paring kanugrahan marang bumi, kanthi banyu trep karo kebutuhan panguripan ing bumi. Lha, saupama kebutuhan banyu ana ing salumahing bumi  mundhak, yaiku nalika pisahe bumi lan langit, tamtu bakal dumadi banjir ana ing saindenging lumahing bumi. Kanthi swasana mangkono bakal sirna panguripan makhluq ing dharatan. Porsi (ukuran) banyu sing dibutuhake dening makhluq urip iku paling akeh. Contone, kadhar banyu kebutuhan iku nganti 90%.

Kajaba saka iku, para ahli Astromi uga ndadekake banyu minangka syarat anane panguripan ing Planet. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude, “Apa wong-wong kafir iku ora padha sumurup yen satemene langit-langit lan bumi iku asale dhempet (gembel) dadi siji, nuli Ingsun pisahake. Lan Ingsun wus nitahake kabeh kang urip iku asale saka banyu. Apa dheweke iku padha ora gelem iman.”(Q.S. Al-Anbiyaa (21) 30).

Lha saupama Allah iku kepareng ndadekake banyu segara iku tawa, dak kira segara bakal dadi sumber bakteri kang mutawatiri (mbebayani) lan bakal rusak lingkungan bumi. Nanging Allah wus kepareng ndadekake segara asin banyune, saengga ora ngrusak panguripan. Kajaba saka iku,  Allah uga wus kepareng ndadekake titik umob (titik didih), yaiku tataran umobing banyu iku watara 100 derajat celsius. Lha geneya kok ora luwih endhek saka 100 % derajat celsius, kadi dene bahan pelarut, kaya ta alkohol utawa bensin? Saupama bisa umob ing tataran suhu sing endhek, tamtu kabeh banyu, becik banyu segara lan banyu kali wus entek nguwap. Nanging penguwapan bayu iku gumantung marang cuaca sing kita alami ing planet biru iku. Dene yen tataran umobe banyu iku luwih dhuwur katimbang sing ana saiki, tamtu proses ing penguwapan bisa rendhet (lambat), sing njalari kita ora bisa pikoleh volume udan sing cukup. Maha Suci Allah, Dzat kang Maha Hanyipta, Maha Wicaksana sarta Maha Taliti. (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…