Jagad Kubra
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 446 kali

Bab. 13. ORBIT BENDHA-BENDHA AKASA

Samubarang kang dumunung ana ing akasa (bendha-bendha angkasa), iku ndarbeni ciri khusus. Sekabehing unsure utawa sebagean, senajan ta mung sak gedhene atom, tansah obah (bergerak) terus-terusan, kajaba kadhawuhan man­dheg dening Allah. Obah (bergerknya) iku ora krana sarwa kebeneran utawa pro­ses evaluasi intern materi, kaya sing dibiwarakake dening wong-wong kafir. Nanging obahe (gerake) bendha-bendha akasa iku ditemtokake sarta diatur de­ning Allah Kang Maha Wicaksana. Seka­behing planet, sistem lintang lan galaksi mubeng ana ing porose (asnya), sarta mu­ter ana ing orbite, ing sawijining ge­rakan pindhah (revolusi). Malah seka­beh­ing jagad raya iku nindakake revolusi (gerakan pindhah) ngubengi pusate, sing banget adohe, sing ora bisa digambar­ake dening imajinasine manungsa. Mung sethithik sing wus bisa dipahami utawa sing dimangerteni dening manungsa sar­ta Allah piyambak kang ngawuningani.

Sanajan manungsa wus bisa miyak (menguwak) sebageyan hukum perge­rak­an bendha-bendha akasa, sarta dhi­na­mikane ana ing lumahing bumi, sate­mene manungsa durung bisa mangerteni rahasia pergerakan nebula-nebula (lin­tang raksasa), planet-planet, galaksi-galaksi, lintang-lintang lan komet-komet. Dhawuhe Allah mangkene maksude:

1).”Ora bisa ubenging laku sre­ngenge (Rawikara) nututi ubenging laku rembulan (ratih), lan ora bisa wengi iku sing ndhisiki rina. Kabeh padha lumaku ana ing cakrawalane dhewe-dhewe. (Q.S.36:40). 2). “Lan Panjenengane kang wus nitahake wengi, rina, srengenge lan rembu­lan. Kabeh padha lumaku mider-mider tur rikat ana ing dalane” (Q.S.Al-Anbiyaa (21):33). 3). “Panje­nengaNe wus nitahake langit-langit lan bumi klawan bener, lan nglebok­ake wengi menyang rina, lan ngle­bokake rina menyang wengi lan wus ngereh srengenge lan rembulan, kabeh padha lumaku tekan mangsa kang wus katemtokake. Dielingi, Panjenengane Allah iku Kang Maha Mulya tur Kang Maha Ngapura.” (Q.S:39:5).

4). “Satemene Allah ngeker (na­han) langit lan bumi supaya ora ging­sir (pindhah orbit). Samung­guha sekarone iku gingsir (pindhah orbit), yekti ora ana siji-sijia saline Allah kang bisa ngeker. Sanyata Allah, Panjenengane iku Maha Aris (santun) tur Maha Ngapura.” (Q.S. Fathit (35): 41). Ayat-ayat kang katur ing ndhuwur iku asung isyarat, manawa samubarang (bendha-bendha) kang du­munung ana ing langit (bendha-bendha langit) iku sengara/nglengkara (tidak mungkin) yen bakal dumadi tabrakan (ben­turan), becik antarane srengenge  lan rembulan, utawa karo planet-planet liyane. Kabeh mau krana Allah kang wus kepareng ngeker (nahan) langit, bumi, sarta sekabehing samubarang kang ana ing antarane sekarone, supaya ora ging­sir saka orbite. Hiya iki sing mujudake salah sijine mukjizat kang agung ing babagan ilmu astronomi. Wus padha kita mangerteni, manawa saben planet ing akasa iku padha patuh (konsisten) ma­rang orbite (orbit statis). Planet mau lu­ma­ku ana ing orbite, lan ora nate mlen­ceng, wusana banjur padha bali marang papane sakawit. Swasana kang mangke­ne iki sing nyegah planet- planet mau  ora tabrakan sapadha-padhane.

Amrih cethane mangkene contone, rembulan muter ana porose, lan ing wek­tu kang bebarengan uga muter ngubengi bumi, ana ing sawijining orbit (orbit sta­tis). Semono uga planet bumi. Bumi iku muter ana ing porose saben 24 jam sepi­san, kanthi banter lan  bantere ajeg wa­ta­ra 1600 km saben jam. Nanging ana ing sanjerone wektu kang padha, bumi mau uga muter (berevolusi) ngubengi sre­ngenge ing sanjerone orbite (orbit statis) saben 365 dina sepisan, kanthi banter 30 km saben dhetik. Lha saben 365 dina bumi mau bali menyang papan sakawit. Srengenge uga mangkono, sre­ngenge lumaku ana ing porose dhewe, saben 25 dina sepisan. Lha ing wektu kang padha srengenge mau uga lumaku (berevolusi) ngubengi titik statis ing galaksi Bimasaksi, ing sanjeroning orbit statis 250 yuta taun sepisan kanthi banter 250 km saben dhetik.

Komet Hally, sing bisa dinulu dening manungsa saben ari, wiwit Allah nyipta langit lan bumi, terus muter (bergerak) ana ing orbite (garis edarnya), ora nate mlenceng saka orbite. Let (jarak) kang paling cedhak karo bumi mung 300 yuta km. Dene buntute Komet iku watara 93 yuta km. Manungsa padha kuwatir, aja-aja menawa komet mau gerak utawa lumaku  lurus bisa nabrak bumi. Nanging Al-Qur’an asung pituduh, mangkene maksude: “Allah kang wus karsa (wus kepareng) ngeker utawa na­han langit lan bumi, supaya ora gingsir” (Q.S. Fathir (35):41).

Satemene, dumununge komet ana ing orbite, yaiku yutan taun, bumi du­munung ana ing orbite, yutan taun, sre­ngenge dumunung ana ing orbite uga yutan taun. Iku kabeh mujudake sa­wijining bukti utawa tandha yekti kang nyata bebenere Al-Qur’an. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksude: “Nglengkara/sengara mungguhing srengenge nututi rembulan, lan ra­tri uga ora bisa ndhisiki rina. Saben-saben lumaku ana ing orbite.” (Q.S. (36):40).

Kajaba saka iku, uga ana 10 planet antara liya bumi, vinus, yupitrer, saturnus lan merkurius. Kabeh mau padha lumaku (beredar) ngubengi srengenge ing orbite (orbit statis) sarta kanthi kecepetan kang ajeg. Dene planet-planet mau lumaku lan padha bali marang papane sakawit, ana siklus tinamtu kanthi ajeg (gerakan elips).

Saben orbit, iku beda karo orbit liya­ne, saengga ora bakal dumadi tabrakan antarane planet siji lan sijine kang du­munung ana ing sistem tata surya. Se­mono uga tata surya sekabehane uga pa­tuh marang sawijining orbit statis, sing ngubenhgi titik sentral kang ana ing galaksi Bimasakti. Yen ditandhing karo galaksi liyane, galaksi Bimasakti iku mung mujudake ukuran galaksi kang samadya. Galaksi liyane iku bisa amot watara 100 milliar lintang-lintang. Kabeh lintang-lintang iku uga padha ngorbit ana ing porose (asnya). Senajan ta dumadi (ter­dapat) rumite proses lumakune pla­net-planet (bendha-bendha akasa), Gusti Allah uga wus kepareng netepake ana ing ayat-ayat Al-Qur’anul Karim, manawa srengenge ora bakal nabrak rembulan. Semono uga planet-planet uga ora bakal nabrak planet liyane. Iki kabeh krana saben planet lumaku ana ing orbite (orbit statis) sing beda karo orbite planet liyane. Kanthi mangkono ilmu astronomi modern iku trep lan selaras karo ayat-ayat Al-Qur’anul Karim, manawa seka­beh­ing planet iku lumaku ana ing orbite (garis edhare dhewe-dhewe).

Sing dak aturake ing ndhuwur, yaiku rumite proses rotasi planet (bendha-ben­dha akasa) mau ana ing porose (asnya) sarta proses lumakune ana ing orbit sta­tis (mandheg), kanthi teratur lan tertib, ora mlenceng saka orbite. Iku mau mung sawjining galaksi, yaiku galaksi Bima­sakti. Lha hiya, kamangka galaksi ana ing jagad raya (jagad Kubra) iki, miturut para ahli astronomi (astronom), cacahe trilyunan. Subhaanallah. Kanthi mangko­no kita mangerteni, satemene akeh manungsa ora bisa, (ora gaduk) ngukur, senanajan mung sethithik marang Ke­agungan, lan Kakuwasaning Allah Kang Maha Nyipta lagit lan bumi dalah apa kang ana ing antarane langit lan bumi iku. Allahu Akbaar

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…