Memanise Ngrumpaka Patraping Kewan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Macapatan - Dibaca: 459 kali

1.     Semut ireng pinter golèk dhuwit

       Semut ngangrang dha mèlu bancakan

       Si baya mung mangap waé

       Tikusé mloya-mlayu

       Éntuk kanca ula lan kucing

       Pak singa ura-ura

       Sing nginjen truwèlu

       Kuwuké njaluk bagiyan

       Bajing mlayu oncat menyang luwar negri

       Samar yèn dikunjara

 

2.     Macan tutul ngindhik saka mburi

       Angupadi lénané si kidang

       Menjangan mlirik matané

       Wedhus gèmbèl sing ngedum

       Yèn ra trima sida dibijig

       Aja crèwèt menenga

       Cempé nyaru wuwus

       Dhasar ora tau mangan

       Bèbèk mènthog bisané mung  wira-wiri

       Njagakaké dum-duman

 

3.     Grudag-grudug cèlèng miwah babi

       Nyrudug ndhodhos bandhané si kuda

       Jarané mung mbekèr-mbekèr

       Si bulus jumbal-jumbul

       Ngénak-énak lumban lan nglangi

       Datan ngrèwès perkara

       Kancil wasis ngrimuk

       Lagéyan gemremeng kombang

       Déné kinjeng sedina-dina mung                                                             nangis

       Mumet golèk utangan

 

4.     Pan si sona tugas ngoyak maling

       Nguber nglacak ndhelikken                                                              penjahat

       Manut préntah bendarané

       Kinarya jegag-jegug

       Njaga wisma lan karang kitri

       Codhot ngrowak woh-wohan

       Pelem, pisang, jambu

       Sobèng ratri iku lawa

       Miber klepar-kleper ngupaya rejeki

       Jrih kalamun kawanan

 

5.     Puter manggut-manggut tuk rejeki

       Derkuku nak-énak nang kurungan

       Mangan cadhong saanané

       Si ceguk angkruk-angkruk

       Manuk kolik matané mlirik

       Si wulung nyamber mangsan

       Yèn ra olèh bingung

       Manuk jalak lincak-lincak

       Merak ngigel mamèrken elar menari

       Narik pariwisata

 

6.     Tlola-tlalé si gajah ngilèni

       Unta ndlongop nora bisa kandha

       Sapi tugas ngawasaké

       Kebo mung wotak-watuk

       Pedhèt gudèl padha didumi

       Banyaké mangap-mangap

       Kalkun misuh koclug

       Kodhoké ngorèk nèng blumbang

       Thang-thung théyot éthok-éthok ora ngerti

       Waton entuk dum-duman

 

7.     Iwak lodan kéwan kang medèni

       Tugas ngatur ombaking samudra

       Gedhé ciliking alunné

       Suthik gelem tetulung

       Amung mikir butuh pribadi

       Pokoké bisa mangan

       Munyuk usung-usung

       Kawentar kéwan sing srakah

       Murka jail methakil drengki lan srèi

       Yèn ra keduman ngrayah

 

8.     Abot sanggané ra kaya kuldi

       Sadalan-dalan nggèndhong momotan

       Kondhang sregep nyambut gawé

       Paugerané jujur

       Lamun begja bisa maregi

       Tan manut kapidana

       Kondhang kewan lugu

       Pénaké inguja pangan

       Lamun sregep sanyata antuk rejeki

       Mangkono saben dina

 

9.     Prenjak ngocèh ambrebegi kuping

       Nora ngrèwès ombyaking    swasana

       Rumangsa ringkih ragané

       Wedi nyedhaki kuntul

       Cucuk dawa seneng ngladaki

       Tan kena jak mbat-mbatan

       Dèn cedhaki nyucuk

       Ora tau gelem ngalah

       Peksi dara saben hari mung ngrusuhi

       Gawé susahing tangga

 

10.   Nggondhol nyawa jaré emprit ganthil

       Cangak kondhang duwé siki  panjang

       Crèwèt peksi bèthèt ngocèh

       Si platuk cucuk-cucuk

       Kenari ngocèh rawis-uwis

       Manuk thilang plangkringan

       Ménco tiru-tiru

       Si parkit rayahan pakan

       Emprit, glathik lan manyar   nyucuki pari

                Kacèr tuk mitra podhang.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?