Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Sang Empu II

Samulihe saka omahe Mbah Sastro, Marsidi rada bingung olehe mikir. Sedyane pancen mung arep nglipur Mbah ... Sapepake

Cerita Sambung

Lodan saka Segara Kidul (4)

Kain panyikep mata diwudhari.  Mripatku pendirangan, pikiran bingung, gagap-gagap ana ngendi dunungku saiki. ... Sapepake

Cerita Rakyat

Bedhah Pajang (15)

Satekane  Kedhaton  Pajang, Sultan Adiwijaya krasa sayah banget. Kabeh padha prihatin lan banjur ... Sapepake

Alaming Lelembut

Candra Sewu

Prayitna sing tangi luwih dhisik lenger-lenger keduwung. Getun dene wis ulah salulut karo kenya sing lagi ... Sapepake

Padhalangan

Respati Lair (7)

Datan kacarita sasolahing lampah Prabu Kandhiawan kang mentas nampa kanugrahan saka rajaning dewa, kang wujude ... Sapepake

Apa Tumon

Monumen Kampung Bebek

Monumen Kampung Bebek   Sawetan kompleks perumahan sing dakpanggoni ana dhusun aran Mbiru. Mlebu ... Sapepake

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye