Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Sumedhot Pethuk Tilasan

Bubar ketemu karo tilas pacanganku ing kios Pasar Pedan, aku tansah katon­katonen citrane sing ayu, ... Sapepake

Cerita Sambung

Pager (8)

Sing duwe omah rada cingak semu njomblak, bengi-bengi bapake Prihatini mara dhayoh. Lan luwih njomblak ... Sapepake

Cerita Rakyat

Bedhah Pajang (5)

Sunan Kudus anggone ora mangsuli kekarepane  Arya Penangsang iku jalaran wis mangerteni yen watake Arya ... Sapepake

Alaming Lelembut

Manten saka Alam Kajiman

Udan rendheng lagi wae kawiwitan. Ambune lemah garing sing lagi sepisan ke­gru­jug te­lese banyu nekakake ... Sapepake

Padhalangan

Raden Harya Wrekodara, Harjuna, Nakula, Saha­dewa sowang-sowang nga­turake pangabekti marang ingkang raka ... Sapepake

Apa Tumon

Tandha Tangan

Tandha Tangan   Ing taun 80-an durung usum ana preman sing ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya